آرشیو برچسب‌ها: روزنامه رسمی

شرکتی که به ثبت می رسد، دارای مشخصاتی از قبیل آدرس، نام شرکت، نام شرکا، میزان سهام ، هیئت مدیره، حق امضاء و … می باشد که تمامی این مشخصات در اساسنامه شرکت ذکر شده است. گاهی به دلایلی اجباری یا اختیاری برخی از این مشخصات بعد از ثبت شرکت نیاز به تغییر دارند.تغییرات شرکت […]

توضیحاتی در باب آگهی ثبت شرکت برای اینکه عموم مردم از موارد ثبت شده اخیر اطلاع داشته باشند انتشار آگهی صورت می گیرد.بنابراین متقاضی باید مبلغ معین شده برای روزنامه رسمی را به حساب مربوطه واریز نماید و رسید آن را ضمیمه پرونده ثبتی کند.همچنین در روزنامه رسمی همه قوانین و مقررات و مسائل حقوقی […]

بررسی مراحل ثبت برند ثبت برند نیز مانند سایر کارهای ثبتی و حقوقی مراحل خاصی را باید طی کند که ثبت کریم خان در این مقاله توضیحاتی در مورد مراحل ثبت برند به شما ارائه می دهد. استعلام برند قبل از ثبت پیش از ثبت برند باید استعلام برند صورت بگیرد ، در صورتی که […]

در انتهای مراحل ثبت شرکت، چاپ آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی وجود دارد که از این راه فعالیت تجاری شما به اطلاع عموم می رسد.روزنامه رسمی کشور از سازمان های وابسته به قوه قضائیه است که به شکل شرکت سهامی اداره می شود. براساس اساسنامه قانونی تصویب شده در تاریخ ۲۸/ ۱۲ / ۱۳۵۲، […]