آرشیو برچسب‌ها: جریان ثبت

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب قصد دارد در خصوص ثبت برند در تهران اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهد.توسعه علم بازاریابی،باعث شده تا مصرف کنندگان به محصولات گوناگونی تسلط داشته باشند و باعث ایجاد پیچیدگی در تصمیم گیری برای خرید گردند.بنابراین،یک نام تجاری، یکی از بهترین راه ها برای ایجاد یک […]

تقاضانامه یا اظهارنامه در قانون و آیین نامه ی ثبت شرکت های تجاری “اظهارنامه” تقاضای ثبت و در نظامنامه ی قانون تجارت “تقاضانامه” ثبت شرکت عنوان شده می باشد. به این دلیل که نظامنامه ی قانون تجارت از لحاظ تصویب مقدم می باشد. در مراجع ثبتی نیز ” تقاضانامه ی ثبت شرکت داخلی” اوراق چاپی […]