آرشیو برچسب‌ها: ثبت علامت تجاری

نکاتی در باب ثبت علامت تجاری علامت تجاری عبارت است از هر علامتی اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، مهر، لفاف و … که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجاری یا فلاحتی، استعمال می گردد. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص و امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت […]

نکاتی در باب تداخل طرح صنعتی و علائم تجاری طرح های صنعتی با مجموعه علائم تجاری متفاوت هستند اما این تفاوت مانع از این نیست که در برخی از مواقع میان طرح صنعتی و علائم تجاری تداخل گردد؛ زیرا با توجه به تعریف علامت تجاری که حتی می تواند اشکال سه بعدی و ظروف را […]

به کار گرفتن علائم تجارتی و صنعتی دارای سابقه تقریباً طولانی می باشد و می توان گفت از زمانی که محصولات مشابه به بازار ارائه شده است صاحبان حرف و صنایع و تجار برای حفظ اصالت محصولات در تلاشند تا به وسیله مناسبی کالای خود را به مشتری معرفی نمایند و اجازه ندهند که مشتریان […]

علامت تجاری بدین سبب که کالای تاجر را معرفی می کند این روزها به لحاظ اقتصاد اهمیت زیادی دارد و افرادی که محصولات و کالاهای فروشی به بازار ارائه می دهند آن ها را با علامتی مشخص می سازند که سایر بازرگانان دیگر حق استفاده از آن علامت را در کالاهای مشابه ندارند.در حقوق ایران،حق […]