آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت سهامی عام

نکاتی در خصوص شرایط تشکیل تعاونی های سهامی عام از دیگر شرکت های تجاری شرکت های تعاونی می باشد که مقاصد آن با دیگر شرکت هایی که مورد بحث قرار گرفت متفاوت است . به دلیل آن که مقصود در شرکت های سهامی عام و خاص و نسبی و …. انجام اقداماتی برای کسب منافع […]

الف- تعریف شرکت سهامی موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص جهات افتراق شرکت های سهامی عام و خاص سخن می گوید.مطابق ماده اول لایحه اصلاح بخشی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ که اعلام می کند: ” شرکت سهامی شرکتی می باشد که دارایی آن به سهام قسمت شده […]

مدارک لازم برای درخواست شرکت سهامی عام در اصلاحیه ی قانون تجارت از مواد ۶ به بعد ، مدارک لازم برای درخواست شرکت سهامی عام که می بایست به اداره ی ثبت شرکت ها نشان داده شوند مطابق موارد زیر می باشد : الف-طرح اساسنامه ی شرکت ب-اظهارنامه ج- گواهی بانک مبنی بر تودیع مدارک […]

شرکت سهامی عام یکی از انواع مهم شرکت های تجاری می باشد که موسسه ثبت کریم خان در نظر دارد در این مطلب به آن بپردازد.مفاد اصلاحی قانون تجارت شرکت های سهامی را در ۲ گروه دسته بندی کرده است: شرکت سهامی عام شرکت سهامی خاص شرکت سهامی عام عبارت است از شرکتی که موسسان […]