آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت سهامی عام

اگر می خواهید به کارهای تجاری بپردازید الزاماً باید سرمایه داشته باشید.یکی از راه های سریع اندوختن سرمایه ثبت شرکت تجاری است.شرکت تجاری در واقع سبب تجمیع سرمایه ها و دانش های فنی و ایجاد یک سرمایه عمده و دانش فنی قابل توجه می گردد.ثبت شرکت تجاری سبب پایین آمدن ریسک سرمایه گذاری می شود […]

موسسه ثبتی و حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب قصد دارد در خصوص میزان تعهد سرمایه پس از پایان مهلت پذیره نویسی شرکت سهامی عام صحبت می کند. پذیره نویسی عمل حقوقی است که براساس آن شخص متعهد می شود که با تامین بخشی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ برآورده شده در شرکت […]

شرکت سهامی عام به شرکتی می گویند که سرمایه آن به سهام تقسیم گشته است. سرمایه ای که موسسین آن بخشی از سرمایه شرکت را بواسطه فروش سهام به مردم تامین نموده اند.شرکت های سهامی الزاماً میبایست ثبت شوند . از جمله مدارک لازم برای ثبت این شرکت، اصل گواهی بانکی در خصوص واریز سرمایه […]

شرکت سهامی عام ،به شرکتی می گویند که موسسین آن میبایست جهت تامین بخشی از سرمایه آن به مردم مراجعه نمایند.حداقل سرمایه جهت تاسیس شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال است و تعداد موسسین آن هم میبایست حداقل پنج نفر باشند ( مواد ۴، ۵ ، و ۱۰۷ ل.ا.ق.ت ) مراجعه به عامه بواسطه پذیره […]