آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام به شرکتی می گویند که سرمایه آن به سهام تقسیم گشته است. سرمایه ای که موسسین آن بخشی از سرمایه شرکت را بواسطه فروش سهام به مردم تامین نموده اند.شرکت های سهامی الزاماً میبایست ثبت شوند . از جمله مدارک لازم برای ثبت این شرکت، اصل گواهی بانکی در خصوص واریز سرمایه […]

شرکت سهامی عام ،به شرکتی می گویند که موسسین آن میبایست جهت تامین بخشی از سرمایه آن به مردم مراجعه نمایند.حداقل سرمایه جهت تاسیس شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال است و تعداد موسسین آن هم میبایست حداقل پنج نفر باشند ( مواد ۴، ۵ ، و ۱۰۷ ل.ا.ق.ت ) مراجعه به عامه بواسطه پذیره […]

براساس ماده ۱۷۰ لایحه قانون تجارت، در شرکت سهامی عام بعد از به تصویب رسیدن افزایش سرمایه بوسیله مجمع عمومی فوق العاده ، گواهینامه حق خرید سهام از جانب شرکت صادر می گردد.برای صاحبان سهام بی نام براساس آگهی منتشره در روزنامه شرکت ، به آنان مهلتی که کمتر از ۲۰ روز نباشد داده می […]

شرکت های سهامی عام پیش از فروش و عرضه سهام جدید میبایست در ابتدا طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را که باید طبق ماده ۱۷۴ ل.ا.ق.ت تنظیم گردد به همراه آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب شرکت به منظور کسب اجازه برای انتشار به مرجع ثبت شرکت ها ارائه دهند.در صورتی که […]