ثبت شرکت سهامی خاص

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۷

نکات مهم ثبت شرکت سهامی خاص در قانون تجارت

برشمردن نکات مهم ثبت شرکت سهامی خاص در قانون تجارت شرکت سهامی خاص شرکتی بازرگانی می باشد (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که […]
اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

اقدامات لازم جهت ثبت شرکت

اقدامات لازم جهت ثبت شرکت : ثبت شرکت در هر نوع،روند و شرایط مخصوص به خود را دارد. در این نوشتار اقدامات لازم جهت ثبت شرکت […]
دی ۶, ۱۳۹۶
تفاوت ثبت شرکت و ثبت برند

تفاوت ثبت شرکت و ثبت برند

برای روشن شدن تفاوت ثبت شرکت و ثبت برند لازم است ابتدا به طور منفک و مجزا به نحوه و شرایط ثبت هر یک بپردازیم و […]