آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص در حقیقت یک شرکت بازرگانی است که موسسین تمام سرمایه آن را تامین نموده اند وسرمایه آن به سهام تقسیم گشته ومسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می باشد.درحقوق ایران،شرکت سهامی خاص همانند شرکت سهامی عام،ابتدا تاسیس می گردد وسپس ثبت می شود.در خصوص تشریفات شرکت سهامی باید بگوییم اولاَ […]

پیش از هر چیز،ثبت کریم خان به تعریف از هر کدام از شرکت ها می پردازد و به صورت اجمالی تفاوت های هر کدام را توضیح می دهد. شرکت سهامی خاص شرکتی می باشد که بازرگانی که کلیه سرمایه آن منحصراَ به وسیله موسسین تامین شده و سرمایه ی آن به سهام تقسیم گشته و […]

شرکت سهامی به شرکتی گفته می شود که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد. در ماده ( ۲ ل. ا. ق. ت ) گفته شده است : ” شرکت سهامی یک شرکت بازرگانی محسوب می شود، ولو این که موضوع عملیات آن […]

شرکت سهامی خاص،به شرکتی گفته می شود که بازرگانی باشد و کلیه سرمایه آن را موسسین تامین نموده باشند و سرمایه آن به سهام تقسیم گردیده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد. در حقوق ایران،شرکت سهامی خاص مانند شرکت سهامی عام،ابتدا تاسیس می گردد و ثبت می شود.در صورتی […]