آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت تضامنی

ثبت تغییرات شرکت صاحبان مشاغل ممکن است نیاز داشته باشند در فعالیت های شرکت ، سرمایه و اساس نامه و … تغییراتی را به وجود بیارند . در این صورت نیاز به ثبت تغییرات شرکت وجود دارد . ثبت تغییرات شرکت به صورت رسمی انجام میشود و در سامانه ثبت شرکت به ثبت میرسد . […]

شرایط ثبت شرکت تعاونی هدف از ثبت شرکت تعاونی با وجودی که یکی از انواع شرکتهای تجاری است کمی متفاوت از سایر شرکتهای زیر گروه این دسته نظیر مسئولیت محدود و سهامی عام می باشد . در واقع ثبت شرکت تعاونی بیشتر به منظور رفع نیازهای کشور و کمک و بهبود اقتصاد میباشد . این […]

راهنما ثبت شرکت سهامی خاص در نگاه اول ، شاید این گونه به نظر برسد که ثبت شرکت سهامی خاص ، کاری ساده است ؛ اما وجود قوانینی مو شکافانه و دقیق در این زمینه ، باعث می شود با کوچکترین اشتباه یا عدم آگاهی ، علاوه بر اتلاف زمان و سرمایه ، ثبت شرکت […]

اگر می خواهید به کارهای تجاری بپردازید الزاماً باید سرمایه داشته باشید.یکی از راه های سریع اندوختن سرمایه ثبت شرکت تجاری است.شرکت تجاری در واقع سبب تجمیع سرمایه ها و دانش های فنی و ایجاد یک سرمایه عمده و دانش فنی قابل توجه می گردد.ثبت شرکت تجاری سبب پایین آمدن ریسک سرمایه گذاری می شود […]