آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت تضامنی

شرکت ها عموما به سه دسته تقسیم می شوند: شرکت هایی که سرمایه در آن مهم است.مانند شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود شرکت هایی که اعتبار و شخصیت شرکا در آن مهم است.مانند شرکت تضامنی و شرکت نسبی شرکت هایی که هم سرمایه و هم شخصیت شرکا در آن اهمیت دارد.مانند شرکت مختلط […]

در شرکت های تضامنی و نسبی، مثل سایر شرکت های تجاری جهت فعالیت و اداره شرکت نیازمند سازمان و تشکیلاتی می باشد که از احکام و مقررات مختلفی تبعیت می کند. همچنین امور مالی این شرکت ها و مقررات حاکم بر این حوزه، به عنوان یکی از اجزای مرتبط با حیات آن ها، باید بررسی […]

مفهوم شرکت تضامنی:براساس ماده ۱۱۶ قانون تجارت : شرکت تضامنی به شرکتی اطلاق می شود که در تحت اسم مخصوصی برای کارهای تجارتی میان دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می گردد در صورتی که دارایی شرکت برای تأدیه کلیه دیون کافی نباشد هر کدام از شرکاء مسئول پرداخت کلیه دیون شرکت است. […]

یکی از انواع شرکت های هفتگانه تجاری، شرکت های تضامنی می باشد. شرکت تضامنی از نظر استحکام و اعتبار در راس کل شرکت ها قرار دارد. براساس ماده ۱۱۶ قانون تجارت شرکت تضامنی این گونه تعریف می شود : شرکت تضامنی به شرکتی می گویند که میان دو یا چند نفر تحت اسم مشخصی برای […]