آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت با مسئولیت محدود

اگر می خواهید در خصوص مسئولیت مدیران شرکت با مسئولیت محدود به اطلاعاتی دست یابید در این مقاله با ثبت کریم خان همراه باشید. بنا بر ماده ۹۴ قانون تجارت ” شرکت بامسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه […]

در این مقاله قصد دارد در خصوص بطلان و انحلال شرکت بامسئولیت محدود صحبت کند. بطلان شرکت بامسئولیت محدود براساس ماده ۱۰۰ قانون تجارت ، ” هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد ۹۶ و ۹۷ تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد […]

بنا بر ماده ۹۴ قانون تجارت تعریف شرکت با مسئولیت محدود به صورت ذیل تعریف شده است : ” شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا […]

موسسه حقوقی ثبت کریم خان قصد دارد در این مقاله اطلاعاتی در خصوص مجامع عمومی شرکت بامسئولیت محدود را در اختیار شما قرار دهد. ماده ۹۴ قانون تجارت شرکت بامسئولیت محدود را این گونه تعریف نموده است : ” شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل […]