آرشیو برچسب‌ها: تعلیق کارت بازرگانی

تعلیق کارت بازرگانی کارت بازرگانی جز مهم ترین و اصلی ترین مدارک مربوطه با مباحثه واردات و صادرات کالا می باشد.این کارت جوازی است که مبنی بر ماده ۲قانون اجازه ی صادرات و واردات برای اشخاص حقیقی یا حقوقی برای امور بازرگانی خارجی می دهد.به موجب قوانینی که درحال حاضر بکارگرفته میشود انقضایی کارت بازرگانی […]

تاجران برای صادرات و واردات کالا ملزم به داشتن کارت بازرگانی می باشند. تاجران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی با داشتن این کارت جهت امور بازرگانی و تجاری مانند گشایش اعتبار در بانک استفاده کنند. طبق ماده ۳ قانون صادرات و واردات تصویب شده در تاریخ ۴ تیر ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و بند […]

نحوه ی ابطال کارت بازرگانی در مقالات پیشین موسسه ثبت کریم خان به صورت جامع درباره کارت بازرگانی توضیحاتی را بیان داشتیم.در این مطلب بر آنیم تا درمورد ابطال کارت بازرگانی به صورت اختیاری،اجباری و تعلیق آن به شرح موضوعاتی بپردازیم. ابطال کارت بازرگانی می تواند به صورت اختیاری یا اجباری باشد.   الف- ابطال […]