آرشیو برچسب‌ها: تعاونی مصرف

نکاتی در خصوص شرایط تشکیل تعاونی های سهامی عام از دیگر شرکت های تجاری شرکت های تعاونی می باشد که مقاصد آن با دیگر شرکت هایی که مورد بحث قرار گرفت متفاوت است . به دلیل آن که مقصود در شرکت های سهامی عام و خاص و نسبی و …. انجام اقداماتی برای کسب منافع […]