آرشیو برچسب‌ها: تشکیل پرونده مالیاتی

ضرورت اخذ کد اقتصادی کد اقتصادی یک شماره ی منحصر به فرد ۱۲ رقمی می باشد که به وسیله ی سازمان امور مالیاتی به فعالان اقتصادی که شرایط لازم را دارند اختصاص داده می شود. هر شرکت و یا موسسه ای پس از اینکه به ثبت رسید، به مدت ۲ ماه از تاریخ ثبت آن […]

تشکیل پرونده مالیاتی موسسه ثبت کریم خان در این مقاله در خصوص مراتب و مراحل تشکیل پرونده مالیاتی سخن می گوید. بر اساس قوانین تجارت، هر شخصیت حقوقی (شرکت) می بایست بعد از تاسیس شرکت و ثبت برای تشکیل پرونده ی مالیاتی در واحد مالیاتی اقدام نماید. بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، شرکت تا […]