آرشیو برچسب‌ها: انواع شرکت سهامی

ثبت کریم خان قصد دارد در این مقاله در خصوص تشریفات ثبت شرکت سهامی خاص سخن بگوید. تعریف شرکت سهامی یکی از رایج ترین انواع شرکت های تجاری در ایران،شرکت های سهامی می باشند.طبق ماده اول لایحه اصلاح بخشی از قانون تجارت تصویب شده در ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ که مقرر نموده است :”شرکت سهامی […]

الف- تعریف شرکت سهامی موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص جهات افتراق شرکت های سهامی عام و خاص سخن می گوید.مطابق ماده اول لایحه اصلاح بخشی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ که اعلام می کند: ” شرکت سهامی شرکتی می باشد که دارایی آن به سهام قسمت شده […]

ثبت شرکت سهامی مواد ۱ تا ۴ بخش ۱ اولین مبحث قانون اصلاح بخشی از قانون تجارت که در اسفند ماه ۱۳۴۷ به تصویب رسیده است، برای شرکت سهامی تعاریفی را ارائه نموده است که ثبت شرکت کریمخان در ادامه علاوه بر اینکه چه نوع از شرکت سهامی را ثبت نماییم ، به بیان آن ها […]