آرشیو برچسب‌ها: انواع اوراق مشارکت

براساس ماده ۲ قانون چگونگی انتشار اوراق مشارکت: ” اوراق مشارکت ، اوراق بهادار بانام یا بی نامی است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع ماده ۱ را دارند واگذار می گردد. دارندگان این […]