آرشیو برچسب‌ها: امتیازات شرکت سهامی

از جمله شرکت هایی که در ماده ۲۰ قانون تجارت آمده است،شرکت سهامی می باشد.شرکت سهامی به شرکتی اطلاق می گردد که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد.اگرچه در ماده ۲۰ قانون تجارت، هفت نوع شرکت تعریف شده است، که یکی از […]