آرشیو برچسب‌ها: اساسنامه شرکت

تقاضانامه یا اظهارنامه در قانون و آیین نامه ی ثبت شرکت های تجاری “اظهارنامه” تقاضای ثبت و در نظامنامه ی قانون تجارت “تقاضانامه” ثبت شرکت عنوان شده می باشد. به این دلیل که نظامنامه ی قانون تجارت از لحاظ تصویب مقدم می باشد. در مراجع ثبتی نیز ” تقاضانامه ی ثبت شرکت داخلی” اوراق چاپی […]

اساسنامه شرکت یکی از مواردی که در هنگام آغاز یک فعالیت اقتصادی و ثبت شرکت با آن روبرو خواهیم شد تنظیم اساسنامه شرکت می باشد که ثبت شرکت کریمخان در این مقاله تلاش نموده است اطلاعاتی را در این زمینه ارائه نماید. در تعریف لغوی اساسنامه باید اشاره کرد که کلمه اساسنامه از دو بخش […]