آرشیو برچسب‌ها: اساسنامه شرکت سهامی خاص

اساسنامه را می توان مهمترین رکن شرکت سهامی دانست. تمامی موسسات سهامی عام یا خاص می بایست اساسنامه داشته باشند. هر اساسنامه شامل موارد و نکات مهمی می باشد که موسسه حقوقی کریم خان در ابن مقاله به بیان آن ها خواهد پرداخت.   اساسنامه چیست؟ اساسنامه به تعیین روابط شرکا با یکدیگر و حدود […]

اساسنامه شرکت یکی از مواردی که در هنگام آغاز یک فعالیت اقتصادی و ثبت شرکت با آن روبرو خواهیم شد تنظیم اساسنامه شرکت می باشد که ثبت شرکت کریمخان در این مقاله تلاش نموده است اطلاعاتی را در این زمینه ارائه نماید. در تعریف لغوی اساسنامه باید اشاره کرد که کلمه اساسنامه از دو بخش […]