اساسنامه چیست و چه نکاتی باید در آن درج شود؟

اساسنامه چیست و چه نکاتی باید در آن درج شود؟


اساسنامه را می توان مهمترین رکن شرکت سهامی دانست. تمامی موسسات سهامی عام یا خاص می بایست اساسنامه داشته باشند. هر اساسنامه شامل موارد و نکات مهمی می باشد که موسسه حقوقی کریم خان در ابن مقاله به بیان آن ها خواهد پرداخت.

اساسنامه چیست و چه نکاتی باید در آن درج شود؟

 

اساسنامه چیست؟

 • اساسنامه به تعیین روابط شرکا با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره می پردازد.
 • تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن را معین می کند.
 • اساسنامه تابع نظر موسسان و اکثریت صاحبان سهام می باشد و قانون از لحاظ اهمیت ، مواردی را در آن ذکر گردیده که رعایت آن در هر صورت الزامی است.
 • اساسنامه سندی است که شرکت را معتبر می سازد و در آن خط مشی و سرمایه ی شرکت، هدف و شیوه فعالیت و وظایف هر کدام از اعضای موسسه و هیئت مدیره و مجامع عمومی و بازرسین شرکت معین می گردد. همچنین مشخص کردن تعداد مدیران ، نحوه ی انتخاب و مدت زمان ماموریت و چگونگی انتخاب جانشین مدیرانی که فوت کرده یا استعفا داده اند و یا محجور و معزول شده اند. لازم به ذکر است که رعایت و اجرای تمامی مفاد آن برای اعضا الزامی است.
 • شناسنامه در زندگی یک شخص حقیقی ، به او هویت و اعتبار می بخشد. شخص حقوقی نیز با دارا بودن اساسنامه هویت و اعتبار پیدا می کند. بنابراین شرکت های سهامی عام،و سهامی خاص باید دارای اساسنامه ای باشند.

شرکت نامه

همانطور که در بالا ذکر گردید، شرکت های سهامی عام،و سهامی خاص باید دارای اساسنامه ای باشند. اما شرکت نامه مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی است. شرکت های سهامی و تعاونی به شرکت نامه نیازی ندارند.
شرکت نامه یک سند رسمی می باشد که میان دو شریک یا بیشتر به منظور تشکیل شرکت تجاری تنظیم میگردد. مطابق ماده 197 قانون تجارت بعد از تشکیل شرکت در همان ماه اول می بایست خلاصه شرکت نامه و پیوست های آن به وزارت دادگستری ارائه شود.
شرکت نامه سند معتبری است که در حقیقت، مندرجات آن قسمتی از اساسنامه شرکت می باشد که توسط قوه ی قضائیه چاپ شده و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قرار گرفته است.

نکات اساسنامه

به موجب ماده ی 8 لایحه ی اصلاحی 24/12/48 اساسنامه بایستی نکات و موارد ذیل را شامل گردد:

 1. نام شرکت
 2. موضوع شرکت بصورت روشن و واضح
 3. طول مدت شرکت
 4. کانون اصلی شرکت و مکان نمایندگی آن در صورت وجود
 5. مبلغ سرمایه ی موسسه و مشخص نمودن وجود نقدی و غیر نقدی آن
 6. تعداد سهام با نام و بی نام مبلغ اسمی آنها ( چنانچه ایجاد سهام ممتاز مد نظر باشد تعیین تعداد، ویژگی و امتیازات سهام مربوطه )
 7. تعیین نمودن مبلغ تادیه شده هر سهم و شیوه مطالبه بقیه اسمی هر سهم و مدتی که می بایست مطالبه شود. (البته این مدت بیش از 5 سال نمی باشد. )
 8. نحوه ی انتقال سهام با نام
 9. طریقه و شیوه تبدیل نمودن سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
 10. در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شروط ،مراحل ومراتب آن
 11. مراتب و شرایط افزایش و کاهش سرمایه شرکت
 12. مواقع و ترتیب دعوت مجامع
 13. حد نصاب لازم برای تشکیل مجامع عمومی و مقررات و قوانین مربوط به آن
 14. تعداد مدیران و شیوه انتخاب آن ها و نیز مدت ماموریت و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت می کنند و یا استعفا میدهند یا از نظر قانون محجور، معزول و یا ممنوع میشوند.
 15. تعیین و مشخص کردن وظیفه ها و حدود اختیارات مدیران
 16. تعداد سهام تضمینی که مدیران ملزم به پرداخت آن به صندوق شرکت هستند
 17. تعداد بازرسان شرکت، نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت آنها
 18. مشخص نمودن شروع و اتمام سال مالی موسسه و زمان تنظیم ترازنامه و همچنین حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسین و مجمع عمومی سالانه
 19. شیوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن
 20. چگونگی تغییر اساسنامه

شرکت ثبت کریم خان ارائه دهنده مشاوره های دقیق و راهبردی در حوزه های ثبت برند ، ثبت شرکت ، ثبت اختراع خواهد بود. جهت انجام تمامی خدمات ثبت شرکت با شماره 87146 تماس حاصل نمایید

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *