آرشیو برچسب‌ها: اساسنامه شرکت تعاونی

نکاتی در خصوص اساسنامه شرکت تعاونی هر شرکت تعاونی باید اساسنامه داشته باشد. قانون شرکت های تعاونی بیان صریحی درباره لزوم اساسنامه برای شرکت تعاونی ندارد ، اما از بند دو ماده ۵۱ قانون ذکر شده که اساسنامه را یکی از مدارکی قید می کند که باید برای تشکیل و ثبت شرکت تعاونی ارائه گردد […]

بررسی حقوق و تکالیف و مسئولیت مالی اعضای شرکت تعاونی با عضو شدن در شرکت تعاونی  حقوق، وظایفی برای اعضا فراهم می شود که در این نوشتار آن را نظارت می کنیم : حقوق عضو در شرکت تعاونی حقوق عضو به تفسیر ذیل می باشد: الف)حقوق به کارگیری از خدمات شرکت اعضا می توانند از […]

۴ / ۵ ( ۱ امتیاز ) سهم اعضاء تعاونی در تامین سرمایه ثبت شرکت تعاونی شرکتی که کلیه سرمایه یا حداقل ۵۱ درصد آن از طریق اعضاء تعاونی در دسترس شرکت قرار گرفته باشد را شرکت تعاونی می گویند . درحالی که وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی و وابسته به […]

اساسنامه را می توان مهمترین رکن شرکت سهامی دانست. تمامی موسسات سهامی عام یا خاص می بایست اساسنامه داشته باشند. هر اساسنامه شامل موارد و نکات مهمی می باشد که موسسه حقوقی کریم خان در ابن مقاله به بیان آن ها خواهد پرداخت.   اساسنامه چیست؟ اساسنامه به تعیین روابط شرکا با یکدیگر و حدود […]