آرشیو برچسب‌ها: اخذ پروانه تاسیس در تعاونی ها

همان گونه که ثبت کریم خان در مقالات قبلی گفت ، اولین هیئت مدیره شرکت یا اتحادیه تعاونی باید بعد از اعلام قبولی طی یک ماه از تاریخ برگزاری جلسه اولین مجمع عمومی عادی، به ثبت تعاونی اقدام نماید؛ برای این منظور در نخستین جلسه خود بعد از انتخاب مدیر عامل به یکی از اعضا […]