راهنمای ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت بصورت گام به گام در ثبت کریم خان

28اکتبر 2018
توضیحاتی در خصوص اسم شرکت

اسم شرکت باید چگونه انتخاب گردد؟ شرکت ثبت کریم خان با کادری مجرب آماده ی ارائه ی کلیه ی خدامات ثبتی و حقوقی به شما عزیزان می باشد. هر شرکت ملزم به داشتن نام مخصوصی است. به این علت که هر شخص حقوقی همچون فرد حقیقی می بایست نام داشته باشد تا متمایز گردد ،از […]

28اکتبر 2018
تشریفات ثبت نمودن شرکت

نکاتی درباره تشریفات ثبت نمودن شرکت ثبت نمودن شرکت ها تشریفاتی دارد که شرکت ثبت کریم خان در این مقاله به آن ها می پردازد. به موجب ماده ی ۷ قوانین ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و مصنوعی در مناطق آزاد به منظور ثبت هر شرکت با موسسه می بایست مدارک ذیل را ارائه نمود: […]

27اکتبر 2018
مهلت اعتبار کارت بازرگانی

مهلت اعتبار کارت بازرگانی موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص مهلت اعتبار کارت بازرگانی توضیحاتی را ارائه می دهد.یکی از مدارک اصلی که در رابطه با مبحث واردات و صادرات کالا ضروری است کارت بازرگانی است.کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب […]

27اکتبر 2018
منتشر نمودن اوراق قرضه قابل تعویض با سهام

 نحوه ی منتشر نمودن اوراق قرضه قابل تعویض با سهام و قابل تبدیل به سهام موسسه حقوقی ثبت کریم خان به ذکر اطلاعاتی در خصوص نکات مهم راجع به منتشر نمودن اوراق قرضه قابل تعویض با سهام و قابل تعویض به سهام می پردازد.اقداماتی را که می بایست پیش یا پس از منتشر نمودن اوراق […]