راهنمای ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت بصورت گام به گام در ثبت کریم خان

۳۰اردیبهشت ۱۳۹۸
شرایط ثبت طرح صنعتی

در موافقتنامه سازمان مالکیت معنوی آفریقا (OAPI ) در مورد طرح صنعتی بیان کرده است: ” ترکیبات خطوط یا رنگ ها طرح صنعتی است و هر طرح سه بعدی از قبیل اینکه با خطوط و رنگ ها ضمیمه شده یا نشده مدل صنعتی است درحالی که منوط به اینکه دستور پیش گفته یا شکل، ظاهری […]

۲۶اردیبهشت ۱۳۹۸
شرایط عضویت در هیات مدیره

نکاتی در خصوص شرایط عضویت در هیات مدیره شخص جهت عضو شدن در هیات مدیره شرکت سهامی میبایست دارای صلاحیت باشد و جزء سهامدار شرکت به حساب آید ؛ همچنین ، شامل برخی از محرومیت هایی که قانون تعیین کرده نباشد.   الف ) اهلیت آیین گذار در لایحه ۱۳۴۷ برای دستیابی به مقام مدیریت […]

۲۴اردیبهشت ۱۳۹۸

نکاتی در خصوص شرایط صحت انجام معاملات در تشکیل شرکت با مسئولیت محدود موسسه حقوقی ثبت کریم خان نکاتی در خصوص شرایط صحت انجام معاملات در تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را در اختیار شما قرار می دهد.تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دارای فعالیت حقوقی دربرگیرنده پذیرش وظیفه از سوی شریکان می باشد که مشابه […]

۲۳اردیبهشت ۱۳۹۸
شرایط حمایت از نشانه های جغرافیایی

نکاتی در خصوص حمایت از نشانه های جغرافیایی علامتی که شروع کالایی طرز حیطه ، محدوده یا ناحیه ای از کشور منسوب می سازد، منوط بر این که چگونگی و کیفیت ، محبوبیت یا دیگر ویژگی ها اجناس در اصل قابل نسبت دادن به مبداء جغرافیایی آن باشد را نشانه جغرافیایی می گویند. ( هدف […]