راهنمای ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت بصورت گام به گام در ثبت کریم خان

۱۴آبان ۱۳۹۷

به ثبت رسیدن شرکت تجاری یعنی معتبر شدن و به رسمیت شناخته شدن آن. درباره ثبت شرکتها موسسه حقوقی کریم خان، قوانین و آیین نامه های مربوطه را شرح میدهد: اول – قانون ثبت شرکتها قانون ثبت شرکتها تصویب شده در ۱۱ خرداد ۱۳۱۰ شمسی شامل ده ماده است که مورد اصلاح نیز قرار گرفته […]

۱۴آبان ۱۳۹۷

علامت های تجاری از زمان تسلیم اظهارنامه مورد حمایت قرار خواهند گرفت. مدت اعتبار علامت ثبت شده ده سال می باشد. صاحب علامت یا نماینده قانونی آن ، می تواند ثبت علامت را تا ۶ ماه پس از انقضای مدت اعتبار آن، هر ده سال یک بار تمدید کند. در این صورت حق استعمال انحصاری […]

۱۳آبان ۱۳۹۷

قانون ثبت شرکت ها و لایحه ی اصلاحی ۱۳۴۷ در خصوص لزوم معاهده کتبی شرکت و مندرجات آن در این مقاله ثبن شرکت کریم خان به دنبال پاسخگویی به این ۲ سؤال است:آیا قرارداد شرکت می بایست یه صورت کتبی باشد؟و چنانچه پاسخ مثبت است،چه مواردی لازم است در آن ذکر گردد؟ قانون تجارت ایران […]

۱۳آبان ۱۳۹۷

شرکت سهامی عام یکی از انواع مهم شرکت های تجاری می باشد که موسسه ثبت کریم خان در نظر دارد در این مطلب به آن بپردازد.مفاد اصلاحی قانون تجارت شرکت های سهامی را در ۲ گروه دسته بندی کرده است: شرکت سهامی عام شرکت سهامی خاص شرکت سهامی عام عبارت است از شرکتی که موسسان […]