راهنمای ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت بصورت گام به گام در ثبت کریم خان

۳۰تیر ۱۳۹۸

افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود و مدارک آن مدارک لازم برای افزایش سرمایه به وسیله افزایش سهم الشرکه ( عنوان صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ) عرضه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به همراه امضاء تمامی شریکان . عرضه فهرست اسامی شریکان و مقدار سهم الشرکه آنها پیش و پس از افزونی سرمایه به […]

۳۰تیر ۱۳۹۸

براساس آنکه داد و ستدهای تاجران شامل اقدامات تجاری است و به اضافه ی خود، با توجه به ارتباطات و معاملات مختلف،اشخاص بسیاری را درگیر و مرتبط می سازد نیازمند آن است که به جهت نظم در امور و پیش بینی نتایج، تدارک لازم نسبت به ثبت و درج خدمات و فعل و انفعالات مربوط […]

۳۰تیر ۱۳۹۸

بررسی مدارک ثبت شرکت مهندسی شرکت های مهندسی یکی از پرطرفدارترین شرکت ها در جهت ثبت به کار می آیند. این نوع از شرکت ها در طرح سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود میتوان ثبت نمود.برای راهنمایی شما بزرگواران نحوه ثبت این شرکت ها و مدارک آن را در این مبحث تفسیر می کنیم. […]

۳۰تیر ۱۳۹۸

نکاتی در باب ثبت گروه اقتصادی در ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، قانون گذار بنیاد جدیدی را به اسم گروه اقتصادی، جهت فعالیت های اقتصادی مشخص کرده است. گروه اقتصادی از اکثر زوایا مشابه کنسرسیوم است ، با این فرق که دارای شخصیت حقوقی است و قوانینی در […]