راهنمای ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت بصورت گام به گام در ثبت کریم خان

۱۳شهریور ۱۳۹۸

اولین هیئت مدیره باید بلافاصله پس از اعلام قبولی کلیه اعضای خود با دعوت قبلی از اعضای اصلی ، اولین جلسه را تشکیل دهد. در این جلسه اعضا از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان […]

۱۲شهریور ۱۳۹۸

اتحادیه ها و شرکت های تعاونی می توانند با نظارت وزارت تعاون ، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و اتاق های تعاون را در استان ها و شهرستان ها تشکیل دهند؛ همچنین اتاق تعاون ممکن است اتاق تعاون مرکزی ، اتاق تعاون استان یا اتاق تعاون شهرستان باشد. اتاق تعاون شخصیت حقوقی دارد و […]

۱۲شهریور ۱۳۹۸

برای تاسیس شرکت سهامی می بایست هیئتی به نام هیئت موسس تشکیل شود.البته لازم به توضیح است در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسسین لازم نیست. فقط شرکت سهامی عام تشکیل آن را ضروری دانسته است. اما در عمل شرکت های سهامی خاص نیز مجمع عمومی موسسین را تشکیل می دهند. در جلسه […]

۰۹شهریور ۱۳۹۸

ثبت کریم خان در این مقاله مراحل درخواست پلمپ دفاتر تجاری در پورتال اداره ثبت شرکت ها را به شما ارائه می دهد. براساس ماده ۶ ق. ت ، هر تاجری به جز کسبه جزء میبایست دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه براساس نظامنامه ای قائم مقام این دفاتر قرار می دهد […]