راهنمای ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت بصورت گام به گام در ثبت کریم خان

۲۵اسفند ۱۳۹۷
امکان یا عدم امکان اخذ وام توسط مدیران

مدیر عامل شرکت سهامی موسسه حقوقی کریم خان درخصوص امکان یا عدم امکان اخذ وام توسط مدیران توضیحاتی را ارائه می دهد. نکته های ذیل درباره مدیر عامل شرکت سهامی دارای اهمیت می باشند: فردی می باشد که به وسیله هیات مدیره جهت مدیریت فعالیت های شرکت تحت نظارت هیات مدیره انتخاب می گردد . مدیر […]

۲۵اسفند ۱۳۹۷
انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی در آغاز تشکیل شرکت

انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی در آغاز تشکیل شرکت جهت اداره امور تعاونی و برابر اساسنامه هیئت مدیره سازمان دهی میشود که کمتر ۳ و بیشتر از ۷ نفر نباشد و با سمت اعضاء اصلی تعاونی می باشند و تا یک سوم اعضاء اصلی هم به عنوان اعضاء علی البدل تعیین میشود که در تعاونی […]

۲۳اسفند ۱۳۹۷
ارکان تصمیم گیری در ثبت و اداره شرکت سهامی

توضیحاتی در باب ارکان تصمیم گیری در ثبت و اداره شرکت سهامی تنظیم شرکت سهامی ، به گونه دموکراتیک ، بر دوش سه پایه اصلی شرکت می باشد: پایه تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، پایه اداره کننده ( هیات مدیره ) و پایه نظارت کننده ( بازرس). مجمع عمومی دارندگان سهام مانند فرمانده […]

۲۳اسفند ۱۳۹۷
توضیحاتی در مورد کارت بازرگانی

تعریف کارت بازرگانی کارت بازرگانی مجوزی است که به موجب مقررات گمرکی کشور،صاحب آن(شخص حقیقی و حقوقی) با در دست داشتن آن،به تجارت در زمینه واردات و صادرات کالا مبادرت می نماید.بنابراین اگر شخصی دارای کارت بازرگانی باشد می تواند فعالیت های مربوط به واردات و صادرات را در ایران انجام دهد.از طریق شعبه های […]