راهنمای ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت بصورت گام به گام در ثبت کریم خان

06ژانویه 2021

در تعریف شرکت سهامی خاص باید بگوییم که این شرکت معمولاَ توسط چند نفر اشخاص معینی که با یکدیگر توافق دارند و گاهی اوقات خویشاوند هستند به وجود می آید که در واقع کل سرمایه آن توسط موسسین تامین می شود و به دلیل اینکه صدور اعلامیه و پذیره نویسی وجود ندارد تشریفات مربوط به […]

04ژانویه 2021

نکاتی در باب موسسات و تشکیلات غیر تجاری علاوه بر شرکت هایی که به کار تجارت می پردازند تشکیلات غیر تجاری هستند که با هدف های علمی و ادبی و خیریه به وجود می آیند.ثبت کریم خان در این مقاله در خصوص این تشکیلات صحبت می کند. طبق ماده ۱ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات […]

29دسامبر 2020

اگر می خواهید به کارهای تجاری بپردازید الزاماً باید سرمایه داشته باشید.یکی از راه های سریع اندوختن سرمایه ثبت شرکت تجاری است.شرکت تجاری در واقع سبب تجمیع سرمایه ها و دانش های فنی و ایجاد یک سرمایه عمده و دانش فنی قابل توجه می گردد.ثبت شرکت تجاری سبب پایین آمدن ریسک سرمایه گذاری می شود […]

20دسامبر 2020

شرکت قراردادی است که بین افراد حقیقی ( مردم عادی ) و یا حقوقی ( شرکت ها ) منعقد می گردد تا براساس آن سرمایه و توانایی یا خود را در براساس قوانین جهت کسب منفعت به اشتراک بگذارند. ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکت را به ترتیب زیر در نظر می گیرد : سهامی […]