راهنمای ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت بصورت گام به گام در ثبت کریم خان

۱۳آبان ۱۳۹۷

تاجران برای صادرات و واردات کالا ملزم به داشتن کارت بازرگانی می باشند. تاجران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی با داشتن این کارت جهت امور بازرگانی و تجاری مانند گشایش اعتبار در بانک استفاده کنند. طبق ماده ۳ قانون صادرات و واردات تصویب شده در تاریخ ۴ تیر ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و بند […]

۱۲آبان ۱۳۹۷

مطابق ماده ی ۳ قوانین ثبت شرکت ها به جهت آنکه شرکت خارجی در ایران از شخصیت حقوقی برخوردار گردد و شرکت ها قادر به انجام امور تجاری باشند،لازم است در کشور اصلی خویش شرکت قانونی تلقی شده و در مرجع ثبت استان تهران ثبت گردیده باشد.اجرا ننمودن هر کدام از دو معیار مذکور سبب […]

۱۲آبان ۱۳۹۷

یکی از انواع شرکت های تجاری، شرکت مختلط غیر سهامی است که موسسه ثبت کریم خان در این مقاله به آن می پردازد.قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از خصوصیات حقوقی شرکت های سهامی،با مسئولیت محدود و تضامنی ،و ادغام برخی از این خصوصیات،تأسیس دو گونه شرکت مختلط را جایز به شمار است: […]

۱۰آبان ۱۳۹۷

یکی از انواع شرکت های تجاری شرکت مختلط غیر سهامی می باشد که در این مطلب موسسه حقوقی ثبت کریم خان به آن خواهد پرداخت.مطابق ماده ی ۱۶۲ قانون تجارت«شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود». این شرکت […]