راهنمای ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت بصورت گام به گام در ثبت کریم خان

26نوامبر 2022
ثبت کریم خان

خدمات ثبت شرکت برای شروع یک فعالیت تجاری و اقتصادی نیاز به ثبت شرکت وجود دارد . ثبت شرکت باعث قانونی شدن فعالیت های شرکت میشود . شرکت های ثبت شده میتوانند در مزایده ها و مناقصه های دیگر شرکت ها ، شرکت کنند و از تسهیلات بانکی و وام ها استفاده ببرند . شما […]

25نوامبر 2022
ثبت کریمخان

حق تمبر ثبت شرکت حق تمبر ثبت شرکت چیست ؟ سوالی که ممکن است برای شما نیز پیش آمده باشد . در این مقاله در باره حق تمبر ثبت شرکت برایتان توضیح داده ایم . حق تمبر ثبت شرکت که به آن حق سرمایه نیز میگویند نوعی مالیات است که در هنگام ثبت شرکت یا […]

25نوامبر 2022

مالیات ثبت شرکت مالیات ثبت شرکت هزینه ای است که صاحبان مشاغل باید در ازای خدماتی که دریافت میکنند پرداخت نمایند در طی مراحل ثبت مبالغی بابت مالیات ثبت شرکت پرداخت میشود و این مبالغ به عنوان هزینه و مالیات ثبت شرکت از شما دریافت می شود . مالیات ثبت شرکت طبق قوانین به صورت […]

25نوامبر 2022
ثبت کریمخان

جریمه عدم ثبت شرکت ثبت شرکت یک فرایند قانونی در ابتدای هر فعالیت اقتصادی میباشد . در صورتی که صاحبان مشاغل ثبت شرکت را انجام ندهند علاوه بر این که فعالیت غیر قانونی برای آن ها در نظر گرفته میشود جریمه عدم ثبت شرکت برای آن ها در نظر گرفته میشود . در مواردی ممکن […]