دسته‌بندی نشده

۲۲دی ۱۳۹۷
اصول کلی اخذ جی ام پی

جی ام پی چیست ؟ جی ام پی ، خلاصه شده Manufactory Processes Good به مفهوم اقدامات تولید موثر می باشد که تحت عنوان قسمتی از سامانه پذیرفتن کیفیت محصول ، برای اطمینان از کارآیی فراورده استفاده می شود. ابتدایی ترین تعریف از GMP در سال ۱۹۶۸ به وسیله ی سازمان WHO نشان داده شد. […]

۱۵دی ۱۳۹۷
انواع سهام در شرکت های سهامی

تعریف سهام طبق توضیحات درج شده در ماده ۲۴ بخش ۲ قانون تجارت ، سهام بخشی از دارایی شرکت سهامی که نشان دهنده ی میزان شراکت داشتن و حس تعهد داشتن و سود و منفعت صاحب آن در شرکت سهامی می باشد . ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده مقدار سهامی می […]

۱۲دی ۱۳۹۷
کد اقتصادی حوزه ی مالیاتی غرب

نکاتی در خصوص کد اقتصادی حوزه مالیاتی جنوب هر موسسه یا شرکت پس از به ثبت رسیدن و صادر شدن آگهی تاسیس آن می بایست در دارایی پرونده تشکیل داده و برای دریافت کداقتصادی شروع به کار کند. کد اقتصادی شامل شماره ای می باشد ۱۲ رقمی که برای افراد حقوقی و حقیقی که به […]

۱۰دی ۱۳۹۷
کد اقتصادی حوزه مالیاتی شمال

نکاتی در خصوص کد اقتصادی حوزه مالیاتی شمال هر موسسه یا شرکت پس از این که ثبت شد و آگهی تأسیس آن صادر شد می بایست در دارایی تشکیل پرونده داده و برای دریافت کد اقتصادی عمل نماید. کد اقتصادی شماره ای می باشد ۱۲ رقمی که برای افراد حقیقی و حقوقی که به تولید […]