دسته‌بندی نشده

۱۳آذر ۱۳۹۸

توضیحاتی در خصوص نحوه تنظیم اساسنامه و شرکتنامه با مسئولیت محدود در این مقاله ثبت کریم خان در خصوص نحوه تنظیم اساسنامه و شرکتنامه با مسئولیت محدود را شرح می دهد.در قانون تجارت ایران،نص صریحی درباره لزوم تنظیم شرکتنامه وجود ندارد،با توجه ماده(۹۷ ق.ت) ملاحظه می گردد که موسسان شرکت الزاماَ میبایست شرکتنامه بین خود […]

۱۱آذر ۱۳۹۸

علامت تجاری بدین سبب که کالای تاجر را معرفی می کند این روزها به لحاظ اقتصاد اهمیت زیادی دارد و افرادی که محصولات و کالاهای فروشی به بازار ارائه می دهند آن ها را با علامتی مشخص می سازند که سایر بازرگانان دیگر حق استفاده از آن علامت را در کالاهای مشابه ندارند.در حقوق ایران،حق […]

۱۰آذر ۱۳۹۸

توضیحاتی درباره اداره مالکیت صنعتی موسسه ثبت کریم خان در این مطلب اطلاعاتی در خصوص اداره مالکیت صنعتی و وظایف آن را در اختیار شما قرار می دهد. مالکیت صنعتی یکی از اثرهای اختیار قانونی مخترع نسبت به استفاده ی مالی از اختراع خود و همچنین اختیار قانونی استفاده از علامت و یا اسم تجارتی […]

۰۴آذر ۱۳۹۸

موسسه حقوقی ثبت کریم خان مشارکت بازرگانی بین المللی در ایران را از منظر قانون اساسی و قوانین عادی و قانون ثبت شرکت ها مورد بررسی قرار می دهد. الف-اصول حاکم بر مشارکت تجارتی اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات را در امور تجارتی،صنعتی،کشاورزی،معادن و خدمات ممنوع […]