دسته‌بندی نشده

۲۴اسفند ۱۳۹۸

در مقاله ثبت کریم خان در خصوص ثبت شرکت های زیبایی اطلاعاتی را به شما ارائه می دهد. انواع شرکت های تجاری شرکت سهامی عام شرکت سهامی خاص شرکت با مسئولیت محدود شرکت تضامنی شرکت نسبی شرکت مختلط سهامی شرکت مختلط غیرسهامی در بین شرکت های تجاری، اکثراً شرکت هایی که در اداره ثبت اسناد […]

۰۶اسفند ۱۳۹۸

امروزه ، سازمان ها به نیروی انسانی خود توجه التفات ویژه ای دارند.زیرا در محیط کسب و کار ، نیروی انسانی رکن مهم سازمان به شمار می رود. در واقع ، سازمان ها بدون وجود نیروی انسانی بی مفهوم بوده ، و اداره آن ها نیز ممکن نخواهد بود.طبق اهمیتی که این موضوع، امروزه، به […]

۰۶اسفند ۱۳۹۸

چه افرادی می توانند در جلسات مجامع عمومی حاضر شوند ؟ براساس ماده ۹۹ لایحه قانون تجارت ، سهامداران مجازند در جلسات مجامع عمومی حضور یابند.البته در جلسات مجامع عمومی، حضور سهامدار اجباری نیست زیرا براساس ماده ۱۰۲ لایحه ، هم شخص سهامدار می تواند در جلسات مجمع عمومی حضور یابد و هم می تواند […]

۰۴اسفند ۱۳۹۸

شرکت یا اتحادیه تعاونی بعد از منحل شدن الزاماً میبایست تصفیه گردد .تصفیه عبارت است از انجام کارهای مربوط به شرکت یا اتحادیه تعاونی منحل شده، به شرح ذیل : اتمام کارهای جاری اجرای تعهدات موجود وصول مطالبات تعیین بدهی ها تقسیم دارایی زمانی که انحلال شرکت تعاونی در اثر ورشکستگی باشد، تصفیه براساس مقررات […]