دسته‌بندی نشده

۱۸خرداد ۱۳۹۸
ضوابط قانونی حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه

نکاتی در خصوص حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه به طور کلی، سهامداران زمان حال شرکت در رابطه با اشخاص غیرسهامدار در خریداری سهام جدید اولویت دارند. ماده ۱۶۶ این قوانین و شروط آن مورد بررسی قرار می دهد. ” در خریداری سهام جدید دارندگان آن بنا به سهامی که مالکیت دارند دارای اولویت می […]

۱۳خرداد ۱۳۹۸
ضوابط قانونی تاسیس شرکت خدمات مسافرتی

در آغاز شرحی درمورد دفاتر خدمات مسافرتی را بیان می نماییم بعد از آن شرایط قانونی تاسیس این نوع شرکت را ارزیابی می کنیم : براساس ماده ۱ اساس نامه ایجاد آژانس هواپیمایی، دفترهای خدماتی شامل: الف – دفاتر خدمات مسافرتی که در عرصه برنامه ریزی های مسافرتی ، فروش بلیط مسافرت و هرنوع فعالیت […]

۲۱اردیبهشت ۱۳۹۸
شرایط ثبت شرکت بازرگانی

نکاتی در مورد ثبت شرکت بازرگانی موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله در خصوص شرایط ثبت شرکت بازرگانی به بحث و تبادل نظر پرداخته است.شرکت های بازرگانی،شرکت هایی می باشند که در موضوع فعالیت آن ها (بند ۲ اساسنامه) موردهایی مرتبط با امور بازرگانی ذکر شده باشد.موضوعات بازرگانی شامل مواردی ازجمله: انجام فروش،خرید،صادرات،توزیع […]

۱۸اردیبهشت ۱۳۹۸
شرایط تشکیل تعاونی های سهامی عام

نکاتی در خصوص شرایط تشکیل تعاونی های سهامی عام از دیگر شرکت های تجاری شرکت های تعاونی می باشد که مقاصد آن با دیگر شرکت هایی که مورد بحث قرار گرفت متفاوت است . به دلیل آن که مقصود در شرکت های سهامی عام و خاص و نسبی و …. انجام اقداماتی برای کسب منافع […]