تمام مطالب نوشته شده توسط: ثبت شرکت ها

درباره ثبت شرکت ها

تقسیم سود و زیان در شرکت های تجاری یکی از ویژگی های شرکت های تجاری افزون بر همکاری شرکاء، بررسی سود و تقسیم سود میان شرکاء می باشد. همان گونه که در سایر مقالات ثبت شرکت کریمخان بیان شد، شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی می باشند. شرکاء با همکاری و آوردن سرمایه، یک شخصیت […]

طرح توجیهی طرح توجیهی طرحی می باشد که به تجزیه و تحلیل توجیهی اقتصادی، فنی و مالی پروژه های سرمایه گذاری در راستای مشخص نمودن مدت و مبلغ قرارداد، نرخ برگشت سرمایه، درآمدها و اثرات اجرای طرح، هزینه های ثابت و متغیر طرح و همچنین مشخص نمودن شرایط فنی پروژه و … می پردازد. لازم […]

تعریف شرکت سهامی طی این مطلب سعی داریم تمامی تفاوت ها و شباهت های تاسیس و ثبت شرکت های سهامی عام و خاص را مورد بررسی قرار دهیم، در صورتی که در این مورد سوالی در ذهن دارید می توانید تا انتهای این نوشتار با ثبت شرکت کریم خان همراه باشید. ماده ی ۱ لایحه […]

انتخاب و عزل بازرسان شرکت مطابق با بند ۳ ماده ۲۰ و بند ۳ ماده ۷۴ و ماده ۱۴۵ ل.ا.ق.ت، در شرکت های سهامی عام اولین بازرسان شرکت به وسیله ی مجمع عمومی موسس انتخاب می گردند، اما در شرکت سهامی خاص انتخاب بازرسان شرکت در صورت جلسه ای ذکر گردیده و توسط تمام سهامداران […]