سه اصل که در شرکت تضامنی باید رعایت گردد

سه اصل که در شرکت تضامنی باید رعایت گردد


اصول شرکت تضامنی

همان گونه در مطالب پیشین اشاره کردیم، در قسمت بندی شرکت ها، شرکت های تجاری معمولا سه قسم هستند : قسم اول، شرکت هایی می باشند که سرمایه در آن دخیل می باشد . قسم دوم، شرکت هایی می باشند که اعتبار و هویت شرکا در آن دخیل دارد. قسم سوم ، شرکت هایی می باشد که از ادغام دو مدل شرکت اشاره شده ( سرمایه و اعتبار و شخصیت شرکا ) تاسیس می شود. شرکت سهامی و با مسئولیت محدود ، رایج ترین شرکت ها در قسم اول، و شرکت های تضامنی و نسبی در قسم دوم و شرکت های ترکیبی در قسم سوم است. شرکت های سهامی و تضامنی در واقع در برابر همدیگر می باشند.در شرکت های سهامی هویت و اعتبار شرکت به هیچ دلیل دخیل نمی باشد ، و تنها سرمایه نقش پایه ای دارد. اما در شرکت تضامنی اعتبار و هویت شرکا بیشتر از هر چیز پایه شرکت است.

سه اصل که در شرکت تضامنی باید رعایت گردد

 

بر اساس ماده 116 قانون تجارت اشاره میشود : ” شرکت تضامنی، شرکتی می باشد که در تحت اسم منحصربه فرد جهت امور تجاری میان دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تاسیس می شود . اگر اموال شرکت جهت پرداخت تمام دیون شرکت کفایت نکند، هر کدام از شرکا متعهد پرداخت کلیه دیوت شرکت است.

هر قراردادی که میان شرکا برعکس این تنظیم شده باشد ، در برابر اشخاص ثالث، کنسل خواهد شد .در شرکت تضامنی سه قاعده می بایست که مراعات شود :

1. مسئولیت تضامنی شرکا :

هدف از مسئولیت تضامنی این می باشد که اگر اموال شرکت برای پرداخت کلیه دیون کفایت نکند ، هر کدام از شرکا متعهد تسویه کلیه دیون شرکت است. اگر اموال هر کدام از شرکا جهت پرداخت کلیه دیون شرکت کفایت نکند ، طلبکاران برای حصول مابقی مطالبه خود، به دیگر شرکا ضامن مراجع می نمایند. شایان ذکر است اگر شرکت تضامنی برچیده شود، چنانچه که دیون شرکت از اموال آن پرداخت نشده، هیچ کدام از طلبکاران شخصی شرکا اجازه ی در آن اموال نخواهد داشت.

2. غیرقابل انتقال بودن سهم الشرکه :

به سبب اینکه که شرکت تضامنی برپایه اعتبار شرکا است و عمل هر کدام از شرکا امکان دارد مسئولیت های برای شرکا دیگر به وجود آورد، به دلیل اینکه افراد میبایست با آگاهی و تدبیر کافی، شرکای خود را مشخص کنند و با اشخاص مقرر شده قرارداد شرکت یا شرکت نامه را امضا کنند تا پاسخ گوی مسئولیت افراد که نمی شناسند ، نباشند. ماده 123 قانون تجارت: در شرکت تضامنی هیچ کدام از شرکا نمی توانند، سهم خود را به غیر واگذار کنند. فقط در صورت تراضی کلیه شرکا . ولی اصل غیرقابل انتقال بودن سهم الشرکه در شرکت های تضامنی، تنها با موافقت تمام شرکا امکان دارد، تغییر پیدا کند.

3. تصریح به شرکت تضامنی در نام شرکت :

بر اساس ماده 117 قانون تجارت در نام شرکت میبایست عبارت ( شرکت تضامنی ) و حداقل نام یک نفر از شرکا قید شود. در حالی که نام شرکت حاوی بر اسامی کلیه شرکا نباشد میبایست بعد از اسم شریک یا شرکایی که قید شده است مفهومی از جمله ( و شرکا ) یا ( برادران ) ذکر شود. ذکر اسم شرکا در اسم شرکت تضامنی، از این حیث مهم است که مشخص نام اشخاصی است که ضامن مسئولیت شرکت هستند. هراندازه اعتبار اشخاص زیادتر باشد، به همان اندازه اعتبار شرکت هم زیادتر خواهد بود.

سرمایه شرکت

برعکس شرکت های سهامی قانون گذار محدوده ای برای سرمایه شرکت تضامنی مشخص نکرده است، بدین معنی میزان سرمایه آن هر میزانی می تواند باشد.سرمایه شرکت میبایست کلیه پرداخت شده باشد از جمله نقدی و غیرنقدی. ارزیابی سهم الشرکه غیرنقدی، به وسیله خود شرکا به عمل می آید، و مطابق هیچ تشریفات خاصی نیست. از سوی هیچ مقام قضایی و اجرایی کنترل نمی شود. چه اگر سهم الشرکه غیرنقدی کمتر از ارزش واقعی ارزیابی شود، شرکا ضامن شده متعهد هستند ، و به زیان خودشان مبادرت کرده اند. بر اساس ماده 118 قانون تجارت : ” شرکت تضامنی زمانی تاسیس می شود که کلیه سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیرنقدی ارزیابی و تحویل داده شده باشد”. ارزیابی سهم الشرکه غیرنقدی به موافقت کلیه شرکا به عمل خواهد آمد.

وضعیت شرکا در شرکت

زیرا در شرکت تضامنی هویت شرکا در درجه اول بسیار مهم است ، قانون شرایطی تنظیم کرده است که شرکت هم در برابر ثالث ( به صورت تضامنی ) و هم در مقابل یکدیگر وظیفه داشته باشند. زیرا امکان دارد از عمل یک شریک، شریک دیگر زیان دیده باشد.

همین گونه مطابق ماده 134 ق. ت هیچ شرکتی نمی تواند بدون رضایت شرکا ( به حساب خود یا شخص ثالث ) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا با مسئولیت محدود در شرکت غیری که از جمله آن تجارت را دارد داخل شود و به مفهوم دیگر حق رقابت با شرکت را نخواهد داشت.شایان ذکر است که در شرکت تضامنی ، شرکا حداقل 2 نفر است.

مسئولیت شریک جدید

اگر با مراعات شرایط سهم الشرکه یکی از شرکا به شخص دیگر واگذار شود در این حالت شریک جدید طبق ماده 125 ق. ضامن کننده ها با دیگر شرکا متعهد دیونی هم خواهد بود که شرکت پیش از ورود او داشته از جمله اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد، هر قراری میان شرکا برعکس این تنظیم در مقابل ثالث باطل و کنسل می باشد.

ثبت شرکت موسسه حقوقی کریم خان با به کارگیری مشاوران متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، با افتخار آماده ارائه ی خدمات به شما بازرگانان،در راستای ثبت شرکت تضامنی می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *