طی این نوشتار قصد داریم مواد قانونی که مربوط به ثبت نام تجاری و علائم جمعی می باشند تشریح نماییم، جهت شناخت و کسب اطلاعات بیشتر از مواد مذکور می توانید تا انتهای این متن با ثبت شرکت کریم خان همراه باشید.

ماده 30 قانون ثبت اختراعات، علائم جمعی و نام های تجاری

علامت تجاری نشانی می باشد که می تواند کالاهای تولیدی و یا خدماتی را که توسط یک فرد یا بنگاه ارائه شده است را از کالاها یا خدمات سایر افراد یا بنگاه‌ها تفکیک سازد.

ماده 30 قانون ثبت اختراعات ، علائم جمعی و نام تجاری تعاریف متفاوتی را از علامت، علامت تجاری و علامت جمعی ارائه نموده است که ثبت شرکت کریمخان در ذیل آن ها را تشریح نموده است.

الف – بر اساس قانون مذکور در فوق علامت عبارتست از هر نشان قابل رؤیتی که قادر باشد کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم تفکیک نماید.

ب – هر نشان قابل رؤیتی که با نام علامت جمعی در اظهارنامه ثبت قید گردد و قادر باشد مبدأ و یا هر نوع ویژگی دیگری از قبیل کیفیت محصول یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که این نشان را جهت نظارت صاحب علامت ثبت شده جمعی مورد استفاده قرار می دهد از یکدیگر تفکیک نماید را علامت جمعی گویند.

ج ـ مطابق با همان قانون مذبور نام تجارتی اسم يا عنوانی می باشد كه نمایانگر و مشخص ‌كننده شخص حقيقی ياحقوقی است.

ماده 31 قانون ثبت اختراعات ، علائم جمعی و نام های تجاری

با رعایت ماده 42 و 43 قانون ثبت اختراعات ، علائم جمعی و نام های تجاری ، شخصی حق استفاده انحصاری از علامت جمعی را دارد که علامت مذکور را بر اساس قوانین و مقررات این قانون ثبت نموده باشد.

بنا بر مواد 42 و 43 قانون ثبت اختراعات ، علائم جمعی و نام های تجاری آمده است که :

در اظهارنامه ثبت علامت جمعی ، علاوه بر اینکه به جمعی بودن علامت اشاره می شود، از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز نسخه ای به اظهارنامه پیوست می گردد.
بر اساس ماده 42 قانون مذکور، صاحب علامت جمعی که به ثبت رسیده است ، می بایست هر گونه تغییری را که در ضوابط و شرایط تعیین شده بوجود می آید به اطلاع اداره مالکیت صنعتی برساند.
هر ذی نفع قادر است ابطال ثبت علامت را از دادگاه درخواست کند، مشروط بر اینکه بتواند ثابت کند که شرایط و ضوابط تعیین شده در قانون رعایت نشده باشد. مطابق با ماده 41 و 43 قانون ثبت اختراعات ، علائم جمعی و نام های تجاری ، اضافه بر دلایلی که جهت ابطال ذکر شد ، هرگاه خواهان ابطال اثبات نماید که صاحب علامت ثبت شده از آن به تنهایی استفاده نموده و یا اینکه برخلاف ضوابط ، آن را استعمال نموده و یا مجوز استفاده از آن را صادر نماید یا به طریقی از علامت جمعی استفاده نماید یا مجوز استفاده از آن را صادر کند که گمراهی مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدا و یا هر ویژگی مشترک دیگر کالاها و خدمات را به همراه داشته باشد ، دادگاه علامت جمعی را باطل می نماید.

ماده 40 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری

مطابق ماده 40 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ، حقوق ناشی از ثبت علامت ، مدت اعتبار و تمدید آن به شرحی می باشد که ثبت شرکت کریم خان در ذیل آورده است :

الف – استعمال هر علامتی که در ایران به ثبت رسیده است ، منوط بر موافقت صاحب آن ، توسط هر شخص دیگری غیر از مالک علامت امکان پذیر است.

ب – صاحب علامتی که به ثبت رسیده است می تواند بر ضد هر فردی که بدون دریافت موافقت او علامت ثبت شده اش را مورد استفاده قرار دهد و یا فردی که عملی را انجام دهد که به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت ختم گردد ، در دادگاه اقامه دعوی کند. این حقوقی که بیان شد شامل مواردی می گردد که علامت مورد استفاده مشابه علامت ثبت شده بوده و استعمال آن برای کالا یا خدمات مشابه ، باعث گمراهی عموم می شود.

ج – حقوقی که از ثبت علامت ناشی می گردد، شامل اقدامات مرتبط با کالاها و خدماتی که به وسیله ی صاحب علامت یا با موافقت وی وارد کشور شده و در بازار ایران عرضه می گردد نمی شود.

د – مدت زمان اعتبار ثبت علامت ده سال است که از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن علامت محاسبه می گردد. همچنین این مدت ده ساله بنا به درخواست صاحب علامت، برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مشخص شده، قابلیت تمدید شدن دارد. لازم به ذکر است که از پایان دوره ی اعتبار ثبت علامت یک مهلت ارفاقی شش ماهه شروع می شود ، که این مهلت جهت پرداخت هزینه تمدید ، با پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته شده است. چنانچه قصد دارید علامت تجاری خود را ثبت نموده و یا مدت اعتبار ثبت علامت خود را تمدید کنید، می توانید به ثبت شرکت کریم خان مراجعه نمایید و امور ثبتی خود را با کمک مشاوران و کارشناسان این مجموعه پیگیری نمایید.

ماده 45 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری

بر اساس ماده ی فوق نمی توان ثبت علامت جمعی یا اظهارنامه آن را موضوع قرارداد مجوز بهره برداری قرار داد.

ماده 48 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری

مطابق با این بند از قانون ایجاد هر نوع تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مرتبط با آن، صرفا با موافقت قبلی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان پذیر می باشد.

چنانچه ایجاد تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی ، در مواردی از قبیل ماهیت ، مبدا ، مراحل ساخت ، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات، موجب گمراهی یا فریب عمومی شود، فاقد اعتبار خواهد بود.

ماده 137 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات

  1. در صورتی اظهارنامه ثبت علامت جمعی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که بر اساس ماده 42 قانون ، جمعی بودن علامت در اظهارنامه ذکر شده باشد و همچنین نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن به اظهارنامه پیوست گردد.
  2. الزامیست که ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط و ضوابط استفاده از علامت جمعی و همچنین ویژگی های مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در یک منطقه جغرافیایی مشخص یا مورد تایید که اشخاص تحت آن ها می توانند از علامت جمعی استفاده نمایند ، در ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی مشخص شود.
  3. لازم است که آگهی ثبت علامت جمعی که بر اساس ماده 120 این آیین نامه صورت گرفته است، دارای خلاصه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت نیز باشد.
  4. چنانچه در ضوابط و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعی تغییری صورت گیرد می بایست صاحب علامت آن را به صورت کتبی به مرجع ثبت اعلام نماید. الزامیست که این اعلامیه در دفتر ثبت قید گردد، لازم به یادآوری است که تغییرات مذکور تا قبل از ثبت تاثیری نخواهند داشت. همچنین می بایست خلاصه ای از تغییرات صورت گرفته بوسیله ی مرجع ثبت آگهی گردد.
  5. به استثنای صاحب علامت جمعی که به ثبت رسیده است، سایر اشخاص مجاز نیز قادر می باشند با رعایت شرایط و ضوابط مرتبط با علامت مذکور، از آن استفاده کنند.

تبصره : شخصی که ثبت علامت جمعی را تقاضا نموده است ، در خصوص بند های 1 و 2 فوق موظف می باشد، گواهی مقام دارای صلاحیت ، اتحادیه یا دستگاهی را که با آن مرتبط می باشد را دریافت نموده و آن را به مرجع ثبت ارائه نماید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *