ورشکستگی شرکت تجاری و ثبت آن


ورشکستگی یا توقیف ، ویژه تاجاران و شرکت تجاری می باشد . به تعبیری حقوق تجارت ، ورشکستگی یا توقیف شرایطی است که در آن ورشکسته از داخل در کلیه اموال خود توقیف می شود و در تمام اختیارات و حقوق مالی ورشکسته ، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به قائم مقام وی، انجام دهد.

جهت اعلام ورشکستگی سه شرط آورده لازم است:

 1. تاجر یا شرکت تجاری بودن
 2. وقفه در تجارت یا شرکت تجاری، از پرداخت مبالغی که بر ذمه اوست
 3. صدور حکم دادگاه، بنا بر بودن ورشکستگی

درخصوص مورد دوم یعنی وقفه ازپرداخت ملزم نمیباشد که مجموع دارائی تاجر یا شرکت تجاری از مجموع پرداخت مبالغی که بر ذمه اوست ، کمتر باشد ؛ ایضاً کفایت می کند که نتواند مبالغ نام برده را پرداخت کند. بدیم معنی،اگر تاجر یا شرکت تجاری به دلیل در معرض نبودن دارایی خود یا فقدان توانایی فروش کالا یا محصول، مبلغ مورد نیاز را در اختیار نداشته و نتواتد دیون یا دیگر وظایف مشخص شده خود را پرداخت نماید، دلیل توقف از پرداخت حاصل خواهد شد.

شرط صدور حکم ورشکستگی

 1. براساس اظهار خود تاجر ؛
 2. به سبب درخواست یک یا چند نفر از طلبکارها ؛
 3. براساس درخواست داداستان ( درشرایط اکنون، براساس درخواست رئیس دادگستری شهرستان ) ؛

در حکم ورشکستگی شرایط زیر باید مشخص شده باشد:

 1. زمان توقف ورشکسته مشخص شود.
 2. یک نفر به سمت عضو ناظر مشخص شود.
 3. مشخص یک نفر به سمت مدیریت تصفیه : در مواردی که امور تصفیه توسط ” اداره تصفیه ” اجرا میشود ، مشخص کردن مدیر تصفیه و عضو ناظر مورد نیاز نخواهد بود.
 4. امر به پلمب : در امر به پلمب انبارها و حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه متعلق به ورشکسته پلمب می شود.
 5. قرار بازداشت : به سبب مواد 341 و 441 قانون تجارت ، تاجر میبایست طی سه روز از زمان توقف که در تسویه دیون یا دیگر مسئولیت نقدی او حاصل می شود، دو شرط زیر را انجام دهد :
 • الف ) توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اعلام کند.
 • ب) صورت حساب دارایی با ذکر زمان را که مشمول تقویم تمامی اموال قابل انتقال و غیرقابل انتقال و صورت تمام دیون و مطالبات و صورت سود و زیان و صورت مخارج شخصی می باشد را امضاء نموده و به همراه تمامی دفاتر تجاری خود به دفتر دادگاه نام برده ارائه نماید. درشرایطی که رعایت نکردن موارد فوق دادگاه قرار بازداشت تاجر و مدیر یا مدیران شرکت تجاری را خواهد داد.

فراخوان مربوط به ورشکستگی شرکت های تجاری که مرکز اصلی آن در کشور ما است ، میبایست در مرکز اصلی شرکت اجرا شود.شایان ذکر است که حکم ورشکستگی به طور موقت اعمال می شود و این حکم قابل تعویض می باشد.مطابق ماده 138 ق. تجارت، در مورد ورشکستگی یکی از شرکا انحلال وقتی اجرا میشود که مدیر تصفیه به صورت کتبی درخواست انحلال شرکت را نموده و از درخواست نام برده شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از درخواست انحلال پشیمان نکرده باشد.

حکم ورشکستگی دارای پیامدهای زیر است:

 • ممنوعیت از دخالت در اموال
 • ممنوعیت از دخالت در دعاوی
 • زمان بر شدن دیون به زمان دیگر ( مدت دار )
 • لغو یا ابطال معاملات
 • محروم یا ابطال معاملات
 • بی‌نصیب شدن از بعضی حقوق

تحویل دادن اسناد و اموال منقول مرتبط به اشخاص دیگر

تصفیه

همان گونه که اشاره شد درتمامی متن گذشته ، اضافه بر ثبت فعالیت تجاری، تمامی تغییرات بعدی مرتبط به شرکت از جمله ورشکستگی، ابطال، تصفیه، تقسیم اموال، تغییرات اساسنامه و … میبایست سریعاً ثبت گردد.غیرقابل انکار است انعکاس ندانند تغییرات مرتبط و یا هرنوعه پنهان کردن اطلاعات که سبب ضرر و زیان و فریب دیگران شود زمینه های پاسخگویی فرد را فراهم نموده و عدم ثبت مراتب، مسئولیت کافی و جبران خسارات وارده و قصور قانونی شخص گناهکار نخواهد بود.

ثبت شرکت موسسه حقوقی کریم خان با به کارگیری مشاوران متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات به شما بازرگانان،در راستایای ورشکستگی شرکت تجاری و ثبت آن می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *