واردات غیر مجاز از طرح های صنعتی ثبت شده

واردات غیر مجاز از طرح های صنعتی ثبت شده


واردات غیر مجاز اقلامی که دارای طرح صنعتی ثبت شده هستند!

پیش از این موسسه ثبت شرکت کریم خان در خصوص ثبت طرح صنعتی برای شما مطالبی را ارائه داده است در این مطلب با ما همراه باشید تا در زمینه و واردات غیرمجاز طرح های صنعتی ثبت شده سخن بگوییم.طرح صنعتی به جنبه های زیبا شناختی و شکل ظاهری یک محصول از قبیل محصولات و فرآورده های صنعتی و یا صنایع دستی مربوطه می باشد و عاملی موثر در جلب مشتری می باشد،به گونه ای که می توان گفت این جذابیت بصری یکی از مهم ترین معیارهایی است که بر تصمیم مشتریان برای انتخاب یک محصول و ترجیح دادن آن بر محصولات و سایر فرآورده ها موثر می باشد.با ثبت طرح صنعتی،طراح دارای حقوقی است که در قانون پیش بینی شده است.مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی در قوانین ملی کشورها پیش بینی شده است.در قانون ایران همان گونه که در بند ( ب ) ماده 28 قانون که در سال 1386 به تصویب رسیده است این گونه اذعان داشته است که: حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی عبارتند از ساخت،فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی.بنابراین در صورتی که شخصی بدون اجازه مالک طرح صنعتی هر کدام از اعمال فوق را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که معمولا موجبات تجاوز آینده را به وجود بیاورد، می تواند در دادگاه ذیصلاح پیگیری شود.

موسسه ثبت شرکت کریم خان در این مقاله،به واردات غیرمجاز اقلام حاوی طرح صنعتی ثبت شده می پردازد.

واردات غیرمجاز طرح های صنعتی ثبت شده

واردات اقلام حاوی طرح صنعتی از جمله حقوق انحصاری صاحب طرح صنعتی است.بنابراین اگر شخص با تقلید و کپی از طرح صنعتی ثبت شده اقلام حاوی طرح را وارد کشوری کند که طرح صنعتی در آن کشور مورد حمایت است،شخص مذکور مرتکب اعمال نقض حق شده و کار او به لحاظ کیفری و مدنی پیگیری خواهد شد.اگر ساز و کاری جهت حمایت از صاحب طرح در فرض واردات غیرمجاز اقلام حاوی طرح صنعتی ثبت شده وجود نداشته باشد،بدیهی است که حقوق طراح به درستی تامین نخواهد شد؛به عبارت دیگر اگرچه طراح حق ساخت،تولید و فروش طرح را دارد اما این حد از حقوق و تضمین برای طراح کفایت نمی کند؛زیرا اشخاص سودجو به سهولت قادر خواهند بود اقلام حاوی طرح صنعتی ثبت شده را در خارج از قلمرو جغرافیایی محل مورد حمایت،تولید و وارد قلمرو کشوری نمایند که طرح صنعتی در آنجا ثبت و حمایت شده است و از این طریق خسارات قابل توجهی را به صاحب طرح وارد نمایند.ماده 5 کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی حق حمایت از طرح ها را به علت ورود اشیایی مشابه طرح ثبت شده قابل اسقاط و زوال نمی داند.

در ماده 51 موافقتنامه تریپس به کشورهای عضو مجازند که در شرایطی خاص از ورود کالاهایی که نسبت به آن ها موارد نقض حقوق مالکیت فکری وجود دارد،جلوگیری بعمل بیاورند.همچنین طبق قسمت اخیر این ماده،اعضاء می توانند رویه های همانندی را مقرر دارند که براساس آن مقامات گمرکی ترخیص کالاهایی را که در مورد آن ها حق مالکیت فکری نقض شده و قصد خروج از قلمروی طرف های مزبور را دارند معلق سازند.قانون مصوب 1386 ایران نیز به موجب بند ( ب ) ماده 28،وارد کردن اقلام حاوی طرح صنعتی را از جمله حقوق انحصاری صاحب طرح دانسته است؛ بنابراین با توجه به بند فوق در صورتی که کسی اقدام به وارد کردن اقلام حاوی طرح صنعتی ثبت شده بدون اجازه صاحب طرح نماید مرتکب نقض حق شده و می تواند از نظر کیفری و مدنی پیگیری شود.با توجه به بند ( ج ) ماده 28 قانون مصوب 1386،مالک طرح صنعتی ثبت شده،می تواند علیه هر فردی که بدون موافقت او افعال ذکر شده در بند ( ب ) این ماده را انجام دهد در دادگاه اقامه دعوی نماید.

با توجه به مراتبی که در مطالب فوق ذکر شد میبایست نکات ذیل را مورد توجه قرار دهید.

  1. واردات کالاهای حاوی طرح صنعتی در صورتی نقض به حساب می آید که بدون اجازه صاحب طرح ثبت شده صورت گرفته باشد.به عبارتی در صورتی که شخصی با اجازه صاحب طرح ثبت شده در ایران اقدام به کالاهای حاوی طرح بنماید عمل او نقض حق به شمار نمی رود.
  2. واردات کالاهای حاوی طرح صنعتی در صورتی نقض حق تلقی می شود که در چارچوب استثنائات مصرحه در قانون نباشد،به عبارت دیگر اگر واردات طرح برای تحصیت منفعت نباشد و برای استفاده شخصی یا برای اهداف آموزشی و تحقیقاتی صورت پذیرد،نقض حق به حساب نمی آید.
  3. واردات کالاهای حاوی طرح باید “در جریان یک عملیات تجاری و یا برای تحصیل منفعت” صورت پذیرفته باشد در غیر این صورت چنانچه به عنوان جزیی از یک کالای اصلی و به عنوان لوازم یدکی وارد شده باشد مشمول عنوان عمل تجاوزکارانه نخواهد بود.

پیش از این موسسه ثبت شرکت کریم خان در خصوص ثبت طرح صنعتی سخن گفته است و در این مطلب در زمینه واردات غیر مجاز اقلام حاوی طرح صنعتی ثبت شده بحث می کند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *