امتیاز به این مطلب

اداره ی شرکت تعاونی با هیات مدیره ای می باشد که دارای حداقل ۳ عضو اصلی و یک عضو علی البدل می باشد. حداکثر اعضای هیات مدیره ۷ نفر اصلی و ۲ نفر علی البدل است. در تعاونی های بزرگ به ازای هر ۴۰۰ نفر یک نفر به اعضای اصلی و یک نفر به اعضای علی البدل هیات مدیره اضافه می شود اما در هر صورت تعداد اعضای اصلی بیش از ۱۵ نفر نخواهد بود. تعداد اعضای علی البدل حداکثر یک سوم اعضای اصلی می باشد.اعضای هیات مدیره به مدت ۳ سال و با رای مخفی و با اکثریت نسبی انتخاب می گردند.هیچ شخصی نمی تواند بیش از دو نوبت متوالی عضو هیات مدیره تعاونی گردد مگر آن که دست کم دو سوم آرای کب اعضا را کسب کند.

ثبت کریم خان در ادامه این مطلب در خصوص شرایط اعضاء هیات مدیره صحبت می کند.

شرایط اعضاء هیات مدیره شرکت تعاونی

 1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 2. ایمان و تعهد عملی به اسلام ( در تعاونی های متشکل از اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی تعهد عملی به دین خودشان )
 3. دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی
 4. عدم ممنوعیت قانونی و حجر
 5. عدم عضویت در گروه های محارب و عدم ارتکاب جرایم بر ضد امنیت و جعل اسناد
 6. عدم سابقه محکومیت ارتشاء ، اختلاس ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، تدلیس ، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر .
 7. دیگر شرایط عضویت در شرکت تعاونی که در ماده ۹ ق. ب. ت یاد شده است.

هیات مدیره در اولین جلسه یک رئیس و یک یا دو منشی انتخاب می نماید. در صورتی که هر کدام از اعضای هیات مدیره استعفا دهد، فوت کند و یا به صورت قانونی ممنوع از عضویت در هیات مدیره شود اعضای علی البدل به ترتیب آرای بیشتر جای اعضای اصلی را می گیرند.وظایف هیات مدیره در شرکت های تعاونی با شرکت های سهامی شباهت دارد. شرکت های تعاونی دارای اساسنامه ای هستند که اجرای آن با هیات مدیره می باشد. مدیر عامل شرکت را هیات مدیره انتخاب می کند و در صورت لزوم او را عزل و یا استعفایش را قبول می نمایند.

صلاحیت هیات مدیره

 1. دعوت مجمع عمومی ( عادی – فوق العاده )
 2. اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و دیگر مقررات مرتبط
 3. نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به مجمع عمومی
 4. قبول درخواست عضویت و تصمیم گیری برای انتقال سهم اعضا به یکدیگر و دریافت استعفای هر کدام از اعضای هیئت مدیره
 5. نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حساب ها و ارائه به بازرس یا بازرسان و ارائه به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی
 6. تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه ها و بودجه و دیگر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصمیم گیری
 7. تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت ها و اتحادیه هایی که تعاونی در آن ها شرکت می کند.
 8. تهیه و تنظیم دستورالعمل های داخلی تعاونی و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب
 9. تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و دیگر سازمان ها با حق توکیل غیر.
 10. تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز ( یک یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره به اتفاق مدیر عامل ) برای قراردادها و اسناد تعهد آور تعاونی .

انجام وظیفه اعضای هیات مدیره تنها به صورت دسته جمعی ممکن است و هیچ یک از اعضا نمی تواند منفرداَ اعمال مدیریت نماید مگر در موارد خاص که میبایست از دیگران وکالت داشته باشد.هیات مدیره می تواند با رای سه چهارم اعضا ، بخشی از اختیارات خود را به مدیر عامل بسپرد.

حقوق هیات مدیره : ( ماده ۳۶ ق. ب. ت )

 1. اعضاء هیات مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا بگیرند.
 2. در صورتی که عضو هیات مدیره از محل دیگری حقوق دریافت می کند در تعاونی مربوطه صرفاَ پاداش خواهد گرفت.
 3. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیات مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء براساس آیین نامه ای می باشد که توسط وزارت تعاون تایید شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *