نمونه اظهارنامه و گواهی تمدید ثبت علامت تجاری


ماده اول قوانین ثبت علائم و اختراعات درباره علامت تجاری این چنین تعریف می کند که : ” علامت تجاری یعنی هر علامتی مانند نقش، تصویر ، رقم ، حرف، مهر، لفاف، و …که جهت تشخیص کالاهای صنعتی تجاری تعیین می گردند . امکان دارد یک علامت تجاری جهت تشخیص و امتیازدهی محصولات گروهی مانند زارعی یا صنعت یا بازرگانان یا کالاهای یک شهر یا یک منطقه تعیین گردند.

 

علامت هایی که به ثبت می رسند از زمان تاریخ ارائه اظهارنامه پشتیبانی می شوند و زمان اعتبار آن ها ده سال می باشد. اما مالک علامت یا وکیل قانونی او، توانایی ثبت علامت را تا شش ماه بعد از اتمام زمان اعتبار آن، هر ده سال یک بار تمدید نماید. بنابراین حقوق بهره برداری ده سال با دارنده علامت می باشد و به این ترتیب ، با هر تمدید ثبت برای ده سال دیگر ضمانت می کند. درخواست تمدید ثبت علامت، میبایست در دو رونوشت تهیه و توسط مالک علامت یا وکیل او به امضا قانونی برسد و همچنین الگوی علامت بر روی آن پیوست گردد. (به بخش یک و دو ماده 20 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات رجوع شود)

در زمان تمدید ثبت ،چنانچه دگرگونی در علامت ایجاد گردد میبایست قوانین مرتبط به تغییرات لحاظ گردد.اگر در زمان تمدید ثبت تغییری در علامت ایجاد نشود دیگر نیازی به آگهی نمی باشد. زمانی که اعتبار علامت به اتمام رسیده باشد ، به ثبت رساندن آن از سوی مالکان علامت میبایست، تمامی قوانین مرتبط به ثبت علامت را رعایت کنند.

نمونه اظهارنامه تمدید ثبت علامت تجاری

اینجانب …………….. ( شخص حقیقی ) نام و نام خانوادگی …………….. آدرس دقیق محل سکونت ………………………………………………………………………………………………….. شخص حقوقی : ( نام مدیر یا مدیران دارنده حق امضاء ) ……………………………………………. نام و شماره ثبت شرکت ………………… آدرس شرکت دفتر مرکزی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. وکالتاَ / اصالتاَ از طرف …………………. تقاضا دارد ثبت علامت شماره ………………. که برای کالاهای طبقات …………………………………….. در تاریخ …………………….. به ثبت رسیده برای مدت ده سال دیگر تمدید نمایند.
امضاء
امضای صاحب علامت یا وکیل قانونی

ضمائم :

  1. اصل گواهی ثبت برای ظهرنویسی ارائه شود.
  2. اگر تقاضا کننده، نماینده قانونی مالک علامت باشد باید وکالت نامه ارائه گردد.
  3. یک رونوشت از روزنامه رسمی علامت ثبت شده .

عکس علامت تجاری پیوست گردد.

به گونه ای امضاء گردد که نصف امضاء به روی عکس علامت و نصف دیگر آن در بر روی اظهارنامه قرار گیرد.

نمونه گواهی تجدید ثبت علامت تجاری

اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی گواهی می کند که علامت شماره ( شماره ثبت علامت حتماَ قید شود ) ………………… در تاریخ ……………………… به نام ……………………. به ثبت رسید.
و در تاریخ ………………………… تجدید شده، به مدت ده سال از تاریخ ………………………….. برای طبقه / طبقات ……………………….. تجدید می گردد.
حق الثبت دریافتی …………………. ریال
تقاضاکننده تجدید ثبت
نام صاحب علامت اصالتاَ یا وکیل قانونی وکالتاَ
تاریخ ثبت علامت …………./…………./ …..139
علامت الصاق و ممهور می شود.
اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

ثبت شرکت کریم خان خدمات تخصصی گواهی تمدید ثبت علامت تجاری را به بهترین نحو به متقاضیان ارائه می دهد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *