نحوه ی تغییر موضوع شرکت بامسئولیت محدود


موضوع فعالیت شرکت ها

موضوع شرکت از سازه های تشکیل دهنده ی شرکت های تجاری است که در بند 2 اساسنامه آن ذکر می گردد . موضوع شرکت موردی است که شرکت جهت انجام آن کار یا آن رویدادها تشکیل شده است و شناسایی و نشان دهنده گونه کاکرد شرکت ،خدمات و فعالیت های شرکت و حوزه کاری شرکت می باشد.موضوع شرکت میبایست رویکرد انتفاعی باشد از جمله تجاری یا غیرتجاری . ولی قادر نیست برعکس قانون یا دیگرگون با نظم عمومی یا غیرواضح و غیرمشخص باشد. مانند شرکتی که هدف دارد جهت اداره قمارخانه ها تاسیس شود، موضوع آن نامشروع است و امکان تشکیل اخذ نمیکند . ( نامشروع بودن موضوع و برای شرکت ، از موارد فسخ شرکت است)

 

در برخی از کشورها مانند امریکا موضوع شرکت را نمیشود تغییر داد؛ درحالی که در مقررات کشور ما تغییر موضوع شرکت منعی وجود ندارد . مجمع عمومی عالی اجازه دارد آن را تغییر دهد. ( برای اینکه جزء موارد اساسنامه است ) و شرایط را به ثبت کننده شرکت ها ابلاغ دارد تا جهت آگاهی همگان انتشار شود.

ثبت تغییر موضوع شرکت

جهت تغییر موضوع شرکت با مسئولیت محدود میبایست اسنادی را تسلیم نمایید:

 • عکس روزنامه رسمی آخرین تغییرات (در صورت وجود)
 • کپی برابر با اصل مدارک هویت تمامی اعضای شرکت
 • صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت
 • فتوکپی آگهی تاسیس و روزنامه تاسیس
 • عرضه ی کارت وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده ) در زمانی که شرکا وکالتاً صورتجلسه را امضا نمایند.

فرآیند تغییر موضوع شرکت و یا ضمیمه به موضوع شرکت با مسئولیت محدود

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای آن توسط شرکا با ذکر میزان سهم الشرکه خود رعایت تشریفات فراخوان طبق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت ( زمانی که جلسه با اقلیت شرکاء تشکیل شده باشد )
 • تعیین هیات ناظر متشکل شده از سه نفر ( در حالی عده ای شرکاء از 12 نفر تجاوز کرده باشد )
 • دریافت مجوز از مراجع صلاحیت دار مربوط با موضوع شرکت
 • مراجعه به سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir و کامل کردن فرم مرتبط
 • فرستادن مدارک مورد نیاز به وسیله پست به اداره ثبت شرکت ها ( پس از پذیرش نهایی )
 • درج بارکد پستی در سامانه
 • امضای زیر دفاتر ثبت بعد رضایت سازمان ثبت شرکت ها
 • ثبت آگهی در روزنامه رسمی
 • نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا ضمیمه مواردی به موضوع شرکت

( در شرکتهای با مسئولیت محدود ـ تضامنی ـ نسبی )

نام شرکت…………………….. ………… …………. شماره ثبت ……. …… …………… و شناسه ملی ………………. سرمایه ثبت شده …….. ….. ……….. ریال در تاریخ ………… ساعت …….. مجمع
عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر یا الحاق مواردی به موضوع شرکت اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه

 1. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
 2. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
 3. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
 4. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

موضوع شرکت بشرح زیر تغییر یافت یا مواردی به موضوع شرکت الحاق شد.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
در نتیجه ماده………………………. اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.
به خانم / آقای ………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

خانم / آقای ………………………………. امضاء
خانم / آقای ………………………………. امضاء
خانم / آقای ………………………………. امضاء
خانم / آقای ………………………………. امضاء

شرکت ثبت کریم خان با استفاده ازکارشناسان متخصص و مجرب و با تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات درخصوص نحوه ی تغییر موضوع شرکت بامسئولیت محدود به شما عزیزان،می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *