نحوه تنظیم تقاضانامه ثبت موسسه


قبل از هر چیز تقاضانامه نام و مشخصات تقاضاکنندگان ثبت موسسه نوشته می شود.

 • بند اول : نام انتخاب شده برای موسسه نوشته می شود.
 • بند دوم : هدف از تشکیل موسسه در این بند درج می گردد.
 • بند سوم : تابعیتی را که موسسه خواهد داشت نوشته می شود. ( بعنوان مثال دارای تابعیت ایرانی می باشد) .
 • بند چهارم : مرکز اصلی فعالیت موسسه و آدرس و نشانی آن به کامل و صحیح درج می گردد.
 • بند پنجم : در صورتی که موسسه شعبه هایی داشته باشد مرکز شعب نیز درج می گردد.
 • بند ششم : اسامی تمامی موسسین موسسه ( نام و نام خانوادگی ) تماماً درج می گردد.
 • بند هفتم : تاریخ تشکیل موسسه نوشته می شود.
 • بند هشتم : در این بند مدیرانی که از جانب موسسین برگزیده شدند با مشخصات کامل درج شده و همچنین اشخاصی که از جانب موسسین به آن ها حق امضاء داده شده است با مشخصات کامل درج می گردند.
 • بند نهم : در صورتی که موسسه شعبه هایی هم داشته باشد اسامی مدیرانی که برای آن شعب انتخاب و معین شده اند نوشته می شوند
 • بند دهم : دارایی موسسه چه به صورت نقدی و چه به صورت غیر نقدی به طور معین و با تعیین میزان آن ها نوشته میشود.
 • توجه : تمامی موسسین پس از پر کردن تقاضانامه میبایست ذیل آن را با ذکر مشخصات امضاء کنند.

 

تقاضا نامه ثبت موسسه

امضاء کننده ذیل …………… موسسه …………………..
ثبت موسسه مزبور را با مشخصات ذیل تقاضا می نمایم :

 1. نام موسسه ………………………………………..
 2. مقصود از تشکیل ………………………………..
 3. تابعیت …………………………………………..
 4. مرکز اصلی و نشانی صحیح آن ………………………………………………………….
 5. مرکز شعبه مختلفه ……………………………………………………………………….
 6. اسامی موسسین ………………………………………………………………………….
 7. تاریخ تشکیل ……………………………………………………………………………
 8. مدیر یا مدیران موسسه و اشخاصی که از طرف موسسه حق امضاء دارند ……………………………………………………………………………….
 9. اسامی مدیران شعب ………………………………………………………
 10. دارائی موسسه …………………………………………………………

امضاء موسسین

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء و موسسین

در تاریخ ………….. روز ……………… ساعت ……………….. اولین جلسه مجمع عمومی شرکاء و موسسین موسسه مذکور با حضور کلیه شرکاء در محل موسسه تشکیل و به اتفاق آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

 • 1. اساسنامه موسسه مشتمل بر ……………………… و ماده و ………………………. تبصره تنظیم و به تصویب کلیه شرکاء رسید.
 • 2. تقاضانامه موسسه به امضای کلیه شرکاء رسید.
 • 3. جهت انتخاب اعضای هیات مدیره و دارندگان حق امضاء اخذ رای به عمل آمد و در نتیجه :
 • الف ) آقای / خانم ……………….. به سمت رئیس هیات مدیره
 • ب ) آقای / خانم ………………… به سمت مدیر عامل
 • ج ) آقای / خانم ………………… به سمت عضو هیات مدیره تعیین و حق امضای کلیه اسناد و اوراق تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها با امضای مشترک آقای / خانم ……………….. و آقای / خانم ……………… همراه با مهر موسسه معتبر است.
 • 4. هر یک از اعضای هیات مدیره ، با امضای ذیل این صورتجلسه قبول سمت کردند.
 • 5. مبلغ ……………… ریال سرمایه موسسه ، از طرف کلیه شرکاء پرداخت گردیده و در تحویل و اختیار …………… موسسه قرار گرفت و ……………. با امضای ذیل در این صورتجلسه اعلام وصول کردند.
 • 6. ( در صورتی که مراحل ثبت توسط وکیل انجام شود یا به احدی از شرکا وکالت داده شود ) به آقای / خانم …………….. وکالت و اختیار تام داده می شود تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت حق الثبت و سایر هزینه های مربوطه ذیل ثبت دفاتر مربوط به ثبت این موسسه را در اداره ثبت شرکت ها امضاء کند.

ردیف نام و نام خانوادگی شریک امضاء

 1.  ………………………….. ……………….
 2.  …………………………. ………………..
 3.  ……………………….. ……………….
 4.  ……………………….. ………………

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *