موسسات تجاری، صنعتی و کشاورزی ثبت شده در خارج از کشور در چه شرایطی می توانند از مزایای قانون ثبت برند در ایران بهره مند گردند ؟


ثبت کریم خان در این مقاله چگونگی بهره مندی از مزایای قانون ثبت برند در  ایران توسط موسسات ثبت شده در خارج از کشور را شرح می دهد.

از سایر ملزمات خاص تجاری، علامت تجاری می باشد . بهره گیری بازرگانان و تاجران از علامت تجاری هم چون نام تجاری اجباری نمی باشد.

( تبصره ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/ 4/ 1310 شمسی ) و اجازه ی استفاده ی انحصاری علامت تجاری از آن شخصی است که علامت را در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسانیده باشد. ( ماده دو قانون ثبت علائم و اختراعات )

 

علامت تجاری ثبت شده قابلیت استفاده توسط بازرگانان و تاجران ندارد و از این حیث اجباری خاصی را برای دیگران تجار به وجود می آورد.

علامت تجاری به اتکا ماده یک قانون در بالا آمده ، اعم از هر نوع علامتی از قبیل نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفظ و غیره این ها خواهد بود که جهت مزایایی و انتخاب محصول صنعتی،

تجاری و کشاورزی مشخص می شود.

از انواع علامت های تجاری که به ثبت شده ، تا زمان ده سال از زمان تنظیم اظهارنامه ، ثبت معتبر است. با درخواست دوباره ی مالک علامت در اتمام زمان ، دوباره جهت ده سال غیر به شکل انحصاری ادامه می یابد.علامت تجاری از مقوله ادات های تجاری است و به همین خاطر ،میتوان آن را واگذار کرد . واگذاری علامت تجاری زمانی اعتبار دارد که طبق مقررات قانون ، به ثبت رسیده باشد.

 امتیازات ثبت برند

 • باعث میشود محصولات و شرکت و خدمات شما محبوبیت و سود اخذ کنند.
 • باعث انگیزه در شرکت ها و در توسعه یا صحت چگونگی محصولات سرمایه گذاری کنند.
 • باعث ممتاز ساختن محصولات شرکت ها از یکدیگر می شود.
 • باعث دریافت سهل و سودبخش وام برای شرکت می شود.
 • باعث بالا بردن درآمد برای سهامداران و بوجود آمدن ارزش افزوده سهام توسط ثبت برند می شود.
 • باعث افزیش اموال و دارایی ارزشمند درکسب و کار میشود باشند.
 • باعث ایجاد بازاریابی و بنیاد ایجاد اعتبار و معروفیت شرکت ها هستند.
 • جزء ضروری موافقت نامه های اعطای نمایندگی است .
 • می توان استعمال نقل وانتقال و استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده را به شرکت های ثالث داد که می تواند منبع درآمد بیشتری جهت شرکت یا شخص به وجود آورد و یا بنیاد بستن یک رضایت نامه ی اعطای نمایندگی فروش باشد.با بهره گیری از آنان به اشخاص سوم امکان داده می شود و منبع مستقیم درآمد از محل اجازه مزایا می باشند.

موسسات تجاری، صنعتی و کشاورزی ثبت شده در خارج از کشور هم به موجب ماده 4 قانون ثبت و اختراعات منوط به مراعات شرایط زیر می توانند از امتیازات این قانون استفاده کننده :

 1. علائم تجاری خود را بر اساس مقررات این قانون در داخل کشور به ثبت برسانند.
 2. کشور محل اقامت موسسه یا شرکت نام برده ، براساس عهد نامه و یا قوانین داخلی خود از علائم تجاری ایران پشتیبانی کند.

بند ( 2 ) ماده ( 4 ) قانون ثبت علائم و اختراعات همراه شدن کشور ایران در اسفندماه سال 1337 به اتحادیه بین المللی پاریس که در برای پشتیبانی از مالکیت صنعتی، تجاری و کشاورزی جمع شده است ؛و بصورت رسمیت شناخته شده میشود. در حقیقت تمامی کشورهایی که به اتحادیه بین المللی پاریس اضافه شده اند وظیفه دارند از ثبت علائم و اختراعات اتباع و ساکنین دیگر کشورهای عضو اتحادیه نام برده، پشتیبانی نمایند.

مقررات کنوانسیون پاریس در مورد علائم تجاری، به این نکته توجه دارد که هر علامت تجاری ثبت شده در کشور مبدا، که اصولاً طبق قوانین ثبت داخلی همان کشور، به ثبت رسیده است به همان صورت، در دیگر کشورهای اتحادیه پذیرفته می شود و مورد پشتیبانی خواهد بود.به وجود آمدن این اصول ، دو علت کلی و پایه ی دارد که منوط به مقررات متفاوت در مورد ثبت علائم تجاری در کشورهای متعدد است که منعی برای بهره گیری متحد الشکل از علامت تجاری خواهد بود و از طرف دیگر این اصول به نفع تمامی جامعه و مالکین علائم تجاریست که این قوانین در پشتیبانی از آنان ایجاد گردیده است.در حقیقت اگر ثبت علامتی در کشور مبدا، به درستی انجام شود ، منبع اثر خواهد بود به صورتی که با تکیه به آن جهت همان علامت در کشورهای دیگر می توان تقاضایی پشتیبانی نمود.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان و مشاوران درخصوص موسسات تجاری، صنعتی و کشاورزی ثبت شده در خارج از کشور در خدمت شما بزرگواران باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *