مهم ترین تفاوت های شرکت های سرمایه و اشخاص چیست ؟


تفاوت شرکت های سرمایه و اشخاص

موسسه حقوقی ثبت کریم خان قصد دارد در این مطلب توضیحاتی در خصوص تفاوت های شرکت های سرمایه و اشخاص را به شما ارائه دهد.شرکت های تجاری را میشود از نظر طرح یکی از دو بنیاد سرمایه یا منش و معتبر بودن شخصی شرکا در شرکت تجاری و هم با دقت بر اساس وظیفه مدیران و شرکا با این محتوا که به موجب مقدار آورده یا به مانند بی نهایت یا نسبی باشد به دو گروه شرکت های سرمایه و شرکت های اشخاص قسم کرد.

 

طبقه بندی شرکت های تجاری

الف ) شرکت های سرمایه ای

در شرکت های سرمایه ، تنها سرمایه مورد نظر قرار می گیرد ، نه فرد سرمایه گذار، زیرا شرکاء تنها تا مقدار سرمایه ای که در شرکت آورده اند وظیفه مسئولیت شرکت خواهند بود.

شرکت های سهامی خاص و سهامی عام و شرکت های مختلط سهامی جزو شرکت های سرمایه ای به شمار میرود.

ب) شرکت های اشخاص

شرکت هایی که ماهیت شرکاء مدنظر است و اعتبار شرکت به اعتبار شرکاء وابسته است و سرمایه شرکت وظیفه ی اصلی در معتبر بودن شرکت ندارد. وظیفه ی شرکا در برابر شخص سوم، تضامنی و بی نهایت می باشد و شخص سوم می توانند برای کناره گیری قرض خود به هر یک از شرکاء رجوع کنند.شرکت تضامنی و نسبی و همین طور شرکت های مختلط غیر سهامی را میشود جزو شرکت های افراد دانست.

با ارزش ترین تفاوت های شرکت های سرمایه و افراد را به شرح زیر می توان اشاره کرد :

الف) در شرکت های سرمایه وظایف سهامداران کوتاه و به مبلغ اسمی و آورده آن ها است و در زمان ورشکستگی شرکت به دلیل نتوانستن از تسویه طلب خود، بستانکاران یا مدیر تصفیه قادرنیستن به سهامداران و یا شرکا رجوع و یا در برابر دارایی شخصی آنان مبادرت به عمل آورند. با این وجود در حالی که بعضی سهامداران هنوز قسمتی از سرمایه متعهد شده را به شرکت نپرداخته باشند، بستانکاران فقط تا مقدار پرداخت نشده اجازه مراجعه به چنین سهامدارانی را دارند. درصورتی که در شرکت های فرد وضع به نوعی دیگری است.

در شرکت های تضامنی وظیفه ی هر یک از شرکا در زمان نتوانستن شرکت در پرداخت قروض، بی نهایت بوده و رابطه ی بین مقدار سرمایه شریک و قروض شرکت وجود ندارد.زیرا شریکی احتمال دارد یکصد هزار ریال از ده میلیون سرمایه شرکت ( یعنی یک درصد کل سرمایه ) را داشته باشد در حالی ناچارند به پرداخت تمام قروض شرکت که به طور مثال یکصد میلیون ریال و هزار برابر سهم الشرکه او در شرکت است، گردد.

در شرکت نسبی هم شریک شرکت بدهکار در توضیحات فوق، وظیفه به پرداخت یک میلیون ریال است. لذا که وی یک درصد کل سرمایه شرکت را صاحب است و باید به نسبت، یک درصد بدهی یعنی ده برابر سهم الشرکه اش در شرکت را نیز پرداخت نماید.

ب) در شرکت های سرمایه آنچه اصیل دارد و در رابطه بین اشخاص ثالث با شرکت مورد توجه قرار می گیرد، سرمایه و میزان آن است و معتبر بودن شرکا و ماهیت آنان چندانی ارزشی ندارد. در صورتی که در شرکت های افراد ، هویت شرکا در درجه اول مهم است و معتبر بودن شخصی آنان بیش از مقدار سرمایه شرکت در جذب شخص سوم نقش بازی می کند.

ج) واگذاری سرمایه در شرکت های سرمایه به راحتی انجام می شود و طبق مقدمات سخت و پیچیده نیست. در زمانی که در شرکت های افراد جهت این کار محدودیت های سختگیرانه ای مشخص کرده است. به طور مثال در شرکت سهامی واگذاری سهام با ثبت و مندرج کردن مراتب واگذاری در دفتر ثبت شرکت انجام می گیرد. اگر شرکت از نوع سهامی عام باشد و در بازار بورس قابل قبول است، واگذاری سهام بصورت کلی در این بازار انجام میشود، هر چند که در این حالت هم سهامداران اجازه به فروش سهم خود در خارج از بازار بورس هستند.

البته در نوع دوم از شرکت های سرمایه، یعنی شرکت بامسئولیت محدود ، جهت واگذاری سهام میبایست رضایت مالکین سه چهارم سرمایه که اقلیت عددی را هم دارند به دست آید. اضافه بر این در این نوع شرکت، واگذاری سهم الشرکه میبایست با مقرر سند رسمی باشد.در قیاس با شرکت های سرمایه، در شرکت های اشخاص واگذاری سهم الشرکه جز با رضایت کلیه شرکا اجازه ندارد.

د) در شرکت های سرمایه، به خصوص سهامی عام، سهامداران از چند و چون اداره شرکت آگاه نیستند و دخالت چندانی در این کار ندارند. در صورتی که در شرکت های افراد این نقش بسزا و آشکار است. این کار نه فقط به علت خطر تکلیف دیون باقی مانده دارایی شرکت بر شرکا است بلکه به دلیل آن است که در این گروه از شرکت ها، شرکا بعضاً اعضای یک خانواده و دارای ارتباط نزدیک با یکدیگر بوده و در نتیجه از فعل و انفعالات و عملیات اداری شرکت آگاهی دارند.

شایان ذکر است که اضافه بر شرکت های نام برده در ماده 29 قانون تجارت، گونه دیگری که به اسم شرکت عملی معرفی شده در ماده 220 قانون تجارت به رسمیت شناخته شده است . به سبب این ماده، مادامی که شرکتی در یکی از اشکال نام برده در ماده 20 مکتوب تاسیس نشده و طبق قوانین مرتبط به آن ها فعالیت ننماید از برای وظیفه تابع قوانین شرکت های تضامنی خواهد بود.

مجموعه حرفه ای و حقوقی ثبت کریم خان، با سالها تجربه مدیریت در مهم ترین تفاوت های شرکت های سرمایه و اشخاص خدمات بهینه ی را براز بازرگانان محترم و عزیز انجام داده است.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *