امتیاز به این مطلب

علامت تجاری بدین سبب که کالای تاجر را معرفی می کند این روزها به لحاظ اقتصاد اهمیت زیادی دارد و افرادی که محصولات و کالاهای فروشی به بازار ارائه می دهند آن ها را با علامتی مشخص می سازند که سایر بازرگانان دیگر حق استفاده از آن علامت را در کالاهای مشابه ندارند.در حقوق ایران،حق استفاده ی انحصاری علائم تجاری مخصوص شخصی است که آن را ثبت کرده است(مستفاد از ماده ۲ ق.ث.ع.و.ا)ثبت علامت تجارتی،براساس مقررات مربوطه ثبت علامت با قیودی به عمل می آید.(ماده ۱۰ الی ۱۳ آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب ۱۳۳۷)

 

 

طبق قانون تجارت ثبت علائم تجاری امری اختیاری می باشد،مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید.براساس مصوبه سوم اردیبهشت ۱۳۲۸ هیاًت وزیران،ثبت علائم برای هر کدام ازاین موارد اجباری است:

 1. داروهای اختصاصی مورد استفاده ی طبی
 2. مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص عرضه می شوند.
 3. مشروبات و آب های گازدار
 4. لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.

در ادامه ثبت کریم خان ویژگی های علائم تجاری را در اختیار شما قرار می دهد.

ویژگی های علائم تجاری

 • الف)برای مشتریان گمراه کننده نباشد
 • ب)باید وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد.

مدارک ثبت علامت تجاری

شخص حقیقی:

 1. کپی شناسنامه شخص متقاضی
 2. کپی کارت ملی شخص متقاضی
 3. کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
 4. کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
 5. نمونه علامت تجاری در کادر ۱۰ در ۱۰

شخص حقوقی:

 1. کپی شناسنامه مدیر عامل شرکت
 2. کپی کارت ملی مدیر عامل شرکت
 3. کپی روزنامه ی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
 4. کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
 5. کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
 6. یک نمونه از علامت مورد تقاضا(در کادر ۱۰ در ۱۰)

نکته:چنانچه در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما برای ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد،ارائه کارت بازرگانی اجباری نیست.

سپس به سامانه مالکیت صنعتی (قسمت ثبت علائم تجاری)به نشانی sherkat.ssaa.ir مراجعه نموده و مراحل ثبت اظهارنامه را با توجه به نوع شخص حقیقی یا حقوقی کامل کنید.متقاضی میبایست مشخص کند که علامت تجارتی او مربوط به کدام فصل و طبقه می باشد.بعد از کامل کردن اطلاعات خواسته شده ،مدارک مذکور را در سامانه آپلود نموده و در آخر،اطلاعات وارد شده را بررسی و تایید کنید و از طریق اینترنتی هزینه اولیه ثبت را واریز نمایید .پس از این مرحله شماره رهگیری برای شما ارسال خواهد شد.

اداره ی مالکیت صنعتی ،اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط و مقررات آورده شده در این قانون مورد بررسی قرار می دهد و در صورتی که نواقصی در آن ها مشاهده کند مراتب را برای رفع نقص به متقاضی ابلاغ می نماید.لازم به ذکر است پاسخ اداره صرفاَ بواسطه بخش پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده قابل مشاهده می باشد و کلیه مکاتبات درباره اظهارنامه بواسطه همین سامانه صورت می گیرد و براساس ماده ۹ قانون ثبت علائم و اختراعات:”در موارد ذیل متصدی شعبه ذکر شده در ماده ۶ تقاضای ثبت را رد خواهد کرد:

 1. اگر علامت مخالف مقررات قانون باشد.
 2. اگر علامت پیش از این به اسم دیگری به ثبت رسیده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که به ثبت رسیده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیندازد”

در صورتی که اداره ی مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط آورده شده در این قانون رعایت شده است علامت را به ثبت رسانده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر می کند.(پرداخت هزینه های ثبت علامت، بر عهده ی متقاضی است).شایان ذکر است مراتب در روزنامه رسمی با ذکر نام و نشانی صاحب علامت و کالاهایی که در آن ها از علامت مورد استفاده قرار می گیرد،با کلیه مشخصات آگهی می گردد.

بعد از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت ، متقاضی دارای امتیازات و حقوقی می باشد که در صورت ثبت دارا خواهد بود.با این حال هرگاه توسط متقاضی ثبت ، در خصوص عملی که بعد از آگهی اظهارنامه انجام شده دعوایی مطرح گردد و خوانده اثبات نماید که در زمان انجام عمل ، علامت به صورت قانونی قابلیت ثبت داشته است ، به دفاع خوانده رسیدگی و در خصوص ثبت یا عدم علامت تصمیم مقتضی گرفته می شود و اگر طی مدت ۳۰ روز از تاریخ نشر آگهی اعتراضی از جانب اشخاص ذی نفع به عمل نیاید،اداره ثبت علامت مورد تقاضا را به نام متقاضی در دفتر مخصوص ثبت نموده و گواهی ثبت را به درخواست کننده ارائه می دهد.(مستفاد از مواد ۶،۷،۹،۱۰،۱۱ آ.ق.ث.ع.و.۱)

لازم به ذکر است در صورتی که معترض علیه اثبات نماید،معترض پیش از تقاضای ثبت علامت توسط معترض علیه از استفاده مستمر او از علامت مورد نظر آگاهی داشته و با این حال هیچ گونه اعتراضی ننموده است،در این صورت دادگاه به اعتراض ثبت از جانب معترض ترتیب اثر نخواهد داد و علامت به اسم معترض علیه ثبت خواهد شد.دلیل این امر آن است که قانونگذار از حقوق شخصی که پیش از تقاضای ثبت بیشتر از علامت مذکور استفاده کرده است را مورد حمایت قرار می دهد به شرط آنکه سبب فریب و ضایع کردن حقوق دیگری نگردد.

چنانچه صاحب علامت با علم و اطلاع از استفاده دیگری اعتراض نمی کند این دلیل بر چشم پوشی او از حق خود و در حقیقت یک نوع اجازه ضمنی برای استفاده دیگری می باشد،در این صورت شخص نمی تواند پس از اینکه علامت به وسیله دیگری معروف و سبب شهرت کالای او شد به بهانه سبق استعمال شهرت ، کوشش و ابتکار دیگری را مورد سوءاستفاده قرار دهد.

تبصره-افرادی که در خارج از ایران موسسات صنعتی،تجارتی یا کشاورزی دارند ،مضاف بر شرایط معین شده در فوق،می توانند با داشتن شرایط ذیل از حیث علائم تجاری مورد حمایت قانونی ایران قرار گیرند :

 1. علائم خود را براساس مقررات قانون ایران،در ایران ثبت کرده باشند.
 2. کشور متبوع آنان علائم تجارتی ایران را نیز مورد حمایت قرار دهد.

مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ ارائه اظهارنامه ی ثبت آن است.این مدت زمان با درخواست مالک هر ده سال یک بار تمدید خواهد شد.یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره آغاز می گردد ، برای پرداخت هزینه ی تمدید با پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته می شود.هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را مطالبه کند.رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا این قانون و آئین نامه ی اجرایی آن براساس ماده ی ۵۹ در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران است.

در صورتی که از علامت به ثبت رسیده برای مدت ۳ سال از تاریخ ثبت استفاده نکند هر شخص ذینفع مجاز است از دادگاه مربوطه تقاضای ابطال آن را بنماید.
کارشناسان و مشاوران ثبت کریم خان،با دارا بودن چندین دهه سابقه ی درخشان در زمینه ثبت شرکت و ثبت برند می توانند بهترین یاری رسان شما در این زمینه باشند.
“ثبت برند و ثبت شرکت خود را به کارشناسان متخصص ما بسپارید”.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *