مدت مدیریت مدیران شرکت سهامی و وظایف آن ها

مدت مدیریت مدیران شرکت سهامی و وظایف آن ها


مدت مدیریت مدیران شرکت سهامی

مدت مدیریت مدیران شرکت در اساسنامه شرکت مشخص می گردد. بنابراین بر اساس ماده 109 قانون تجارت این مدت بیشتر از دو سال نخواهد بود.انتخاب مجدد مدیران سابق برای یک یا چند دوره مانعی ندارد. در صورتی که مدت زمان مدیریت اتمام یابد حتی با اینکه دوباره ابلاغ جدیدی دریافت نکند همچنان مدیریت وی استمرار نخواهد داشت و تا زمانی که مدیر یا مدیران جدید انتخاب گردد، مسئولیت او از اداره ی شرکت ساقط نمی گردد.

 

مدت مدیریت مدیران شرکت سهامی و وظایف آن ها

اختیارات مدیران

مطابق با ماده 118 به جز در خصوص موضوعاتی که بر اساس قوانین و مقررات این قانون اخذ تصمیم و همچنین هر گونه اقدامی در رابطه با آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی می باشد. مدیران شرکت تمام اختیارات لازم جهت اداره ی امور شرکت را دارا می باشند، منوط بر این که تمام تصمیمات و اقدامات آن ها در محدوده ی موضوع شرکت باشد. محدود نمودن اختیارات مدیران در اساسنامه ی شرکت یا بر اساس تصمیمات مجامع عمومی صرفا از نظر روابط میان مدیران و صاحبان سهام دارای اعتبار بوده و در برابر اشخاص ثالث باطل و بدون اثر می باشد.

وظایف مدیران

اداره ی امور جاری در شرکت بر عهده ی مدیران شرکت می باشد. به بیان دیگر می توان گفت که تصمیم گیری و انجام تمام امور جاری در شرکت به جز در مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی می باشد بر عهده ی مدیران شرکت است. به همین علت نمایندگی شرکت، اعلام مواضع شرکت در مقاطع مختلف، امضا و صدور نامه ها و مکاتبات، پذیرش و صدور اسناد تعهد آور، استخدام، اخراج و عزل و نصب مسئولان واحدهای مختلف، مشخص نمودن پاداش برای کارکنان و تصمیم گیری در رابطه با هر گونه خرید، فروش و معاملات جاری شرکت در حوزه ی اختیارات و وظایف مدیران شرکت می باشد. همچنین امکان دارد اساسنامه ی شرکت بعضی از موارد فوق را به مدیریت عامل شرکت منتقل نموده یا آن ها را به وی محول کند، که با دقت به این نکته که خود مدیر عامل نیز جزو مدیران شرکت محسوب می گردد، وظایف او نیز به نحوی در زمره ی اختیارات و وظایف هیات مدیره ی شرکت می باشد. ثبت شرکت کریمخان در ادامه این متن مهمترین وظایف مدیران (هیات مدیره) شرکت را برشمرده است.

وظایف مدیران (هیات مدیره) شرکت

  1. اعلام قبولی عنوان خود پس از انتخاب
  2. دعوت از مجامع عمومی عادی و فوق العاده بر حسب مورد
  3. ایجاد جلسات هیات مدیره
  4. مسئولیت مدیران
  5. انجام وظایف نمایندگی قانونی در محدوده ی قانون و اساسنامه
  6. تامین اندوخته یا ذخیره یا سرمایه احتیاطی در حساب مربوطه
  7. تهیه ی دستور جلسات هیات مدیره
  8. تهیه و تنظیم ترازنامه ی پایان سال و حساب سود و زیان
  9. تهیه و تنظیم خلاصه ی صورت دارایی و بدهی های شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه ی آن به بازرس یا بازرسان
  10. اجرای مصوبات مجامع عمومی

مدیران در رابطه با سرپیچی از وظایف و مقررات و مواد اساسنامه و همچنین مصوبات مجمع عمومی در برابر شرکت (سهامداران) و اشخاص ثالث، بر حسب مورد به صورت فردی یا به صورت مشترک مسئول هستند. برای مثال در صورتی که مدیر یا مدیران شرکت به صورت عمدی موجب وارد شدن ضرر و زیان به شرکت شوند یا بر اثر تبانی یا سوء استفاده باعث ایجاد خسران در شرکت گردند و یا از نظر صدور چک بدون محل و کوتاهی در انجام وظایف قانونی باعث ورشکستگی شرکت گردند، دادگاه قادر است آن ها را حسب مورد و جرم یا جنایت انتسابی به صورت فردی یا به صورت مشترک محکوم کند. همچنین چنانچه رفتار یا اعمال مدیر شرکت بدون در نظر گرفتن تحقق جرم باعث خسارت مادی به شرکت گردد، مسئولیت حقوقی جبران خسارت وارده بر عهده ی مدیر مربوطه می باشد و در صورتی که از پول یا اموال شرکت بهره برداری شخصی نموده باشد، امکان دارد به عنوان خیانت در امانت محسوب گردد ،که در اینصورت به جز رد مال و جبران خسارت، مسئولیت کیفری جرم نیز متوجه وی می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *