مدارک مورد نیاز برای ثبت افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود


افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود و مدارک آن

مدارک لازم برای افزایش سرمایه به وسیله افزایش سهم الشرکه

( عنوان صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده )

 1. عرضه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به همراه امضاء تمامی شریکان .
 2. عرضه فهرست اسامی شریکان و مقدار سهم الشرکه آنها پیش و پس از افزونی سرمایه به همراه امضاء تمامی شریکان .
 3. عرضه نسخه ای تاییدیه شناسنامه و کارت ملی شریکان جدید .
 4. عرضه برگ نمایندگی, وکیلان اشخاص حقوقی چنانچه شریکان شرکت اشخاص حقوقی باشند .
 5. چنانچه جلسه با بیشترین شریکان تاسیس گردد و عرضه اصل اطلاعیه دعوت براساس اساسنامه شرکت و باتوجه به مواد 6 قانون تجارت اجباری است.
 6. چنانچه افزونی سرمایه به صورت غیرنقدی باشد، عرضه برآورد سرمایه غیر نقد به همراه امضاء تمامی شریکان.
 7. عرضه مجوز ازسوی مراجع دارای صلاحیت چنانچه ضروری باشد.

 

مدارک لازم برای افزایش سرمایه به وسیله افزایش سهم الشرکه

(عنوان صورتجلسه مجمع عمومی شریکان )

 1. عرضه صورتجلسه مجمع عمومی شریکان به همراه امضاء تمامی آن ها.
 2. عرضه فهرست اسامی شریکان و مقدار سهم الشرکه آنها پیش و پس از افزونی سرمایه به همراه امضاء تمامی آن ها.
 3. عرضه نسخه ای تاییدیه شناسنامه و کارت ملی شریکان جدید .
 4. عرضه برگ نمایندگی, وکیلان اشخاص حقوقی چنانچه شریکان شرکت اشخاص حقوقی باشند .
 5. چنانچه جلسه با بیشترین شریکان تاسیس گردد و عرضه اصل اطلاعیه دعوت براساس اساسنامه شرکت و باتوجه به مواد 6 قانون تجارت اجباری است.
 6. چنانچه افزونی سرمایه به صورت غیرنقدی باشد، عرضه برآورد سرمایه غیر نقد به همراه امضاء تمامی شریکان.
 7. عرضه مجوز ازسوی مراجع دارای صلاحیت چنانچه ضروری باشد.

افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید

( عنوان صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده )

 1. عرضه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به همراه امضاء تمامی آن ها.
 2. عرضه فهرست اسامی شریکان و مقدار سهم الشرکه آنها پیش و پس از افزونی سرمایه به همراه امضاء تمامی آن ها.
 3. عرضه نسخه ای تاییدیه شناسنامه و کارت ملی شریکان جدید .
 4. عرضه برگ نمایندگی, وکیلان اشخاص حقوقی چنانچه شریکان شرکت اشخاص حقوقی باشند .
 5. چنانچه جلسه با بیشترین شریکان تاسیس گردد و عرضه اصل اطلاعیه دعوت براساس اساسنامه شرکت و باتوجه به مواد 6 قانون تجارت اجباری است.
 6. چنانچه افزونی سرمایه به صورت غیرنقدی باشد، عرضه برآورد سرمایه غیر نقد به همراه امضاء تمامی شریکان.
 7. عرضه مجوز ازسوی مراجع دارای صلاحیت چنانچه ضروری باشد.

تصمیم افزایش سرمایه به وسیله شریک جدید

(عنوان صورتجلسه مجمع عمومی شریکان)

 1. عرضه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به همراه امضاء تمامی آن ها.
 2. عرضه فهرست اسامی شریکان و مقدار سهم الشرکه آنها پیش و پس از افزونی سرمایه به همراه امضاء تمامی آن ها.
 3. عرضه نسخه ای تاییدیه شناسنامه و کارت ملی شریکان جدید .
 4. عرضه برگ نمایندگی, وکیلان اشخاص حقوقی چنانچه شریکان شرکت اشخاص حقوقی باشند .
 5. چنانچه جلسه با بیشترین شریکان تاسیس گردد و عرضه اصل اطلاعیه دعوت براساس اساسنامه شرکت و باتوجه به مواد 6 قانون تجارت اجباری است.
 6. چنانچه افزونی سرمایه به صورت غیرنقدی باشد، عرضه برآورد سرمایه غیر نقد به همراه امضاء تمامی شریکان.
 7. عرضه مجوز ازسوی مراجع دارای صلاحیت چنانچه ضروری باشد.

موسسه حقوقی کریم خان ، عرضه ی خدمات برتر، مشتری مداری و رضایت مشتریان از افتخارات درخشان مجموعه ی ما می باشد.ثبت کریم خان در زمینه مدارک ورد نیاز برای ثبت افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود شمارا یاری می نمایند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *