ضمانت اجرایی ثبت شرکت تعاونی

ضمانت اجرایی ثبت شرکت تعاونی


ضمانت اجرایی ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت کریم خام مفتخر است  که در این مقاله شما را با ضمانت اجرایی ثبت شرکت تعاونی آشنا سازد.چنانچه می خواهید از این امر آگاهی یابید پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

 

ضمانت اجرایی ثبت شرکت تعاونی

معرفی تعاون و حقوق تعاون:

واژه ی “تعاون” به معنی همدیگر را یاری نمودن و همیاری می باشد که از اصل “عون” به مفهوم کمک کردن مشتق گردیده است.تعاون در اصطلاح علمی یعنی تمرکز امکانات و یاری افراد و بهره گیری از آن در راه نیل به مقاصد مشخص و برطرف نمودن نیازهای مشترک اشخاص.”حقوق” عبارت است از مجموعه قواعدی که بر جامعه حاکم است.روابط اشخاص را با هم تنظیم می نماید،زندگی اجتماعی را نظم می بخشد،اجرا و حفظ آرامش و امنیت در جامعه را سبب گردد و دولت اجرای آن اصول را ضمانت می نماید.

مجموع اصول حقوقی که به برخی از روابط و فعالیت ها مرتبط است،به اسم آن روابط یا عملیات نامیده می گردد.نظیر مجموع اصول حقوقی که به روابط و عملیات تعاونی مرتبط می باشد و با عنوان”حقوق تعاون” در خصوص آنان بحث می گردد.در معرفی حقوق تعاون به صورت مختصر می توان بیان داشت:”حقوق تعاون،مجموعه اصولی می باشد که بر تاسیس،فعالیت و اداره امور تعاونی ها حاکم است و دولت ضامن اجرای آن ها است”

وظیفه نخستین هیأت مدیره به ثبت شرکت تعاونی

وجود تعاونی(شرکت یا اتحادیه تعاونی) با تاسیس و به ثبت رسیدن شروع شده و با انحلال و تصفیه خاتمه می یابد.لازم به ذکر است که شرکت تعاونی و اتحادیه تعاونی،از شخصیت حقوقی برخوردار می باشد و یک فرد حقوقی به شمار می آید.

بعد از آنکه در نخستین مجمع عمومی عادی ،اساسنامه شرکت یا اتحادیه تعاونی مصوب می شود و نخستین هیأت مدیره و نخستین بازرسین آن تعیین می گردند و مجمع یاد شده با تصمیم گیری در خصوص دیگر موارد درج شده در دستور جلسه با تنظیم و فراهم آوردن صورت جلسه به فعالیت خویش خاتمه می دهد.

اشخاص تعیین شده به تصدی عضویت هیأت مدیره و بازرسی،پذیرش خویش را اعلام نمودن،شرکت یا اتحادیه تعاونی،تشکیل شده محسوب می شود و می توان آن را به ثبت رساند.نخستین هیأت مدیره بعد از اعلام پذیرش موظف می باشد با انجام تشریفات تعیین شده جهت ثبت تعاونی اقدام نماید.به این منظور هیأت مدیره به یکی از اعضای خویش یا مدیر عامل،وکالت با حق توکیل به غیر می دهد که اقدامات مورد نیاز جهت ثبت را اجرا نماید.

بخشنامه اجرایی قانون قسمت تعاونی به منظور اجرای اقدامات مورد نیاز برای ثبت تعاونی مدتی را مقرر نموده است که نخستین هیأت مدیره بعد از اعلام اعضای آن موظف می باشد طی یک ماه از زمان جلسه نخستین مجمع عمومی عادی اقدامات لازم جهت ثبت تعاونی را به عمل آورد.

به منظور ثبت شرکت تعاونی ضمانت اجراهایی موجود می باشد که در ادامه ثبت کریم خان به صورت مختصر آن را بیان خواهد نمود:

  1. پیشگیری از فعالیت وزارت تعاون از فعالیت اشخاص و موسساتی که به نام شرکت تعاونی به ثبت نرسیده اند ولی با عنوان تعاونی به کار می پردازند،ممانعت می کند؛زیرا این امر نادیده گرفتن مقررات تعاونی و سوء استفاده از عنوان تعاونی است و بر طبق قانون بخش تعاونی”نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی و جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می کنند” بر عهده این وزارت است.
  2. عدم بهره مندی از تسهیلات.چنانچه شرکتی بدون عنوان تعاونی،به اسم شرکت تعاونی فعالیت خویش را آغاز نماید،شرکت تعاونی به شمار نمی آید و قادر نخواهد بود به عضویت اتحادیه تعاونی و اتاق تعاون درآید و یا از خدماتی که وزارت تعاون برای تعاونی ها ارائه می نماید، برخوردار گردد.
  3. تضامنی به شمار آمدن.طبق بخش نخست ماده 220 قانون تجارت،چنانچه شرکتی تاسیس گردد و با فعالیت در امور تجارتی، خود را به یکی از انواع شرکت های یاد شده در قانون تجارت در نیاورد،”شرکت تضامنی”تلقی شده و می بایست ضوابط مربوط به شرکت تضامنی در خصوص آن به اجرا درآید.

لذا در صورتیکه شرکتی تحت عنوان”شرکت تعاونی”شروع به امور تجاری فعالیت داشته باشد اما به اداره ثبت تحویل نگردد ،چون تعاونی بودن آن به صورت قانونی قطعی نیست و از سویی دیگر به شکل یکی از شرکت های تعین شده در قانون تجارت هم درنیامده است،شامل ماده 220 قانون تجارت گردیده و شرکت تضامنی به شمار می آید.

بنابراین تابع ضوابط قانون تجارت در خصوص شرکت تضامنی خواهد بود.لازم به ذکر است که یکی از شروط شرکت تضامنی بر اساس ماده 116 قانون تجارت،این می باشد که چنانچه دارایی شرکت تضامنی جهت پرداخت کلیه ی دیون آن را مکفی نباشد،شرکاء در قبال الباقی آن دارای “مسئولیت تضامنی” خواهند بود که به موجب آن هر کدام از شرکاء به صورت منفرد و بدون لحاظ کردن مقدار سرمایه ای که در شرکت دارا می باشد و تمام آن ها همگی مسئول تادیه دیون شرکت هستند.

هر کدام از شرکا در صورت رجوع بستانکاران شرکت،می بایست همه ی الباقی طلب شرکت تضامنی را پرداخت نماید و بستانکاران قادرند جهت اخذ طلب به اختیار خویش علیه هر کدام از آن ها به صورتی منفرد یا علیه دو یا چند یا تمامی آن ها همگی،در دادگاه اقامه دعوی کنند.در صورت اخیر حکم دادگاه مبنی بر مجازات آنان طبق “اصل تضامن”صادر می گردد.

در این حالت در صورت عدم ثبت شرکت تعاونی،امکان دارد مسئولیت بزرگی بر عهده سرمایه گذاران شرکت واگذار گردد.چون در اینگونه شرکت ها صاحبان سرمایه ضامن تادیه دیون شرکت می باشند .چنانچه دارایی شرکت جهت تادیه دیون آن مکفی نباشد،بستانکاران شرکت قادرند به قرار یاد شده،جهت اخذ الباقی طلب خویش از شرکت به آنان مراجعه نمایند و آن را از دارایی شخصی آن ها دریافت نمایند.

به این دلیل که نخستین هیأت مدیره تعاونی به صورت قانونی مکلف به ثبت آن می باشد،چنانچه هیأت مدیره به این تکلیف خویش عمل ننماید و در عین حال شرکت را با عنوان تعاونی-یا بدون این عنوان- تاسیس نماید و به فعالیت بازرگانی اشتغال نمایند و یا اینکه با وجود امکان نداشتن ثبت شرکت به سبب موانع قانونی،به ترتیب یاد شده عمل کند،در قبال صاحبان سرمایه،نسبت به مسئولیت تضامنی که در فوق متوجه آنان می گردد، به جهت مسبب بودن ،دارای مسئولیت می باشند.

کارشناسان زبده ی ما در مجموعه تخصصی ثبتت کریم خان آماده پاسخگویی به هرگونه سؤالات شما در زمینه ی ثبت شرکت تعاونی و دیگر امور ثبتی می باشند.شماره تماس 87146

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *