صدور گواهی نامه ثبت شرکت های خارجی

صدور گواهی نامه ثبت شرکت های خارجی


نکاتی در خصوص صدور گواهی نامه ثبت شرکت های خارجی

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب نکاتی در خصوص صدور گواهی نامه ثبت شرکت های خارجی را در اختیار شما قرار می دهد.

صدور گواهی نامه ثبت شرکت های خارجی
صدور گواهی نامه ثبت شرکت های خارجی

 

به سبب ماده ی 5 نظامنامه ی اعمال قانون ثبت شرکت ها،مصوب خرداد 1310،جهت‌ ثبت‌ هر شرکت‌ خارجی‌ ارائه‌ مدارک و اسناد زیر‌ مورد نیاز‌:

 1. اظهارنامه‌ ثبت‌.
 2. یک‌ نسخه‌ گواهی از اساسنامه‌ شرکت‌.
 3. یک‌ نسخه‌ گواهی‌ از اختیارنامه‌ نماینده‌ کلیه‌ شرکت‌ در کشورمان‌ و در حالی‌ که‌ شرکت‌ چند نماینده‌ مختار در کشور‌ داشته‌ باشد یک‌ نسخه‌ گواهی‌ از اختیارنامه‌ همه ی آنان.

اظهارنامه‌ ثبت‌ می بایست به‌ فارسی‌ مکتوب شده‌ و دارای‌ شرایط زیر‌ باشد

 1. اسم‌ کامل‌ شرکت‌.
 2. نوع‌ شرکت‌ از سهامی‌ و ضمانتی‌ و مختلط‌ و سایر…‌.
 3. مرکز اصلی‌،مکان شرکت‌ و آدرس‌ صحیح‌ آن‌.
 4. ملیت شرکت‌.
 5. میزان سرمایه‌ شرکت‌ در زمان درخواست.
 6. آخرین‌ ترازنامه‌ شرکت‌ منوط‌ بر این‌ که‌ مقررات‌ درحال اجرا‌ و یا سنت‌ تجاری‌ مملکت‌ اصلی‌ شرکت‌ و یا اساسنامه‌ خود شرکت‌ چاپ ترازنامه‌ شرکت‌ را تنظیم کرده‌ باشد.
 7. در چه‌ محل‌ و زمانی‌ و در حضور کدام‌ مقام‌ صلاحیت‌دار شرکت‌ درخواست کننده‌ طبق قوانین‌ مملکت‌ اصلی‌ خود ثبت‌ شده‌ است‌.
 8. شرکت‌ به‌ چه‌ گونه‌ امر صنعتی‌،تجاری‌ یا مالی‌ در ایران‌ اقدام‌ می ‌کند.
 9. نمایندگی آن‌ در کدامیک‌ از شهرهای‌ ایران‌ موجود است‌.
 10. نماینده‌ عمده‌ شرکت‌ در ایران‌ چه کسی‌ و اگر شرکت‌ چند نماینده‌ به صورت مختار‌ دارد نمایندگان‌ مختار‌ شرکت‌ در ایران‌ چه‌ افرادی هستند.
 11. نام و آدرس‌ درست فرد یا افراد‌ که‌ ساکن‌ در ایران‌ بوده‌ و جهت اخذ تمامی ‌ ابلاغات‌ مرتبط‌ به‌ شرکت‌ مرجع‌ دارند.
 12. متعهد به‌ این‌ که‌ تمامی‌ سال ها‌ یک‌ نسخه‌ از آخرین‌ ترازنامه‌ شرکت‌ را در حالی‌ که‌ ترازنامه‌ نام برده طبق‌ مبحث 6‌ این‌ ماده‌ قابل‌ آگهی باشد به‌ حیطه ثبت‌ شرکت ها بدهد.

مطابق تجویز ماده 18 نظامنامه ثبت شرکت ها،بعد از ثبت‌ شرکت‌ و هر یک‌ از نمایندگی‌ آن‌،گواهی نامه ثبت شرکت صدور و به نماینده شرکت درخواست کننده تسلیم می شود.گواهینامه یا تصدیقنامه نام برده مشمول بر موارد زیر است:

 1. اسم‌ و مشخصات کامل‌ شرکت‌.
 2. نوع‌ شرکت‌ از سهامی‌ و ضمانتی‌ و مختلط‌ و سایر..‌.
 3. مرکز اصلی ومحل‌ شرکت‌ و آدرس‌ دقیق آن‌.
 4. ملیت‌ شرکت‌.
 5. میزان سرمایه‌ شرکت‌ در زمان درخواست.
 6. در چه‌ مکان‌ و‌ تاریخ‌ و در حضور کدام‌ مقام‌ صلاحیت‌دار شرکت‌ درخواست کننده‌ طبق‌ قوانین‌ مملکت‌ اصلی‌ خود ثبت‌ شده‌ است‌.
 7. شرکت‌ به‌ چه‌ گونه‌ امر صنعتی‌ یا تجاری‌ یا مالی‌ در ایران‌ اقدام‌ می‌کند.
 8. زمان‌ ثبت‌.
 9. داشتن امضای‌ مدیر در تمامی ثبت‌ اسناد مملکتی‌.
 • تبصره‌ ـ هر زمانی که‌ گواهی‌ مربوط‌ به‌ ثبت‌ نمایندگی‌ باشد باید اضافه‌ بر مراحل‌ بالا‌ در گواهی‌ نامه‌ محل‌ نمایندگی‌ هم ذکر شود.

واضح است گواهینامه نام برده می بایست ممهور دارایی مهر وامضای اداره ی ثبت شرکت ها باشد.

انتشار رسمی فعالیت شرکت

براساس تجویز ماده 20 نظامنامه ثبت شرکت ها،اداره ثبت باید طی زمان 30 روز از زمان ثبت شرکت خارجی یا نمایندگی آن،مراحل زیر را به هزینه شرکت در روزنامه رسمی قوه قضاییه و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران انتشار یابد.

 1. اساسنامه شرکت خلاصه وار
 2. نام یا نام های نماینده یا نمایندگان رسمی شرکت در ایران
 3. نام یا نام های اشخاصی که ازسوی شرکت اجازه امضا دارند.
 4. نام یا نام های اشخاص صلاحیت دار برای اخذ اسناد و ابلاغ های رسمی

ارائه خدمات حرفه ای در صدور گواهی نامه ثبت شرکت های خارجی در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان جهت متقاضیان محترم آماده همراهی است.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *