صدور کارت بازرگانی


“برای صدور کارت بازرگانی می توانید به کارشناسان مجرب ما در ثبت شرکت کریمخان مراجعه نمایید”

کارت بازرگانی به مجوزی می گویند که دارنده آن حقیقی باشد یا مجاز است تا تجارت خارجی انجام دهد.براساس ماده ی 3 قانون صادرات و واردات ،هر شخصی چه حقیقی باشد چه حقوقی برای صادرات و واردات خود باید کارت بازرگانی داشته باشد که این کارت بواسطه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با یک سری شرایط خاص دریافت خواهد شد.لازم است بدانید که اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور پنج سال می باشد.به شرط این که همه ساله عضویت دارنده کارت از جانب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نیز مورد تایید قرار گرفته و به وزارت بازرگانی اعلام گردد.تمدید کارت بازرگانی با ارائه ی مدارک لازم برای مدت ذکر شده انجام می پذیرد و در سری بعد هم به همین منوال ادامه دارد.در صورت تشخیص عدم صلاحیت دارنده کارت چه حقیقی باشد و چه حقوقی کارت بازرگانی را تمدید نکرده و در صورت لزوم هم از ادامه فعالیت آنان نیز جلوگیری خواهد شد.شما می توانید کارت بازرگانی را به دو صورت حقیقی و حقوقی دریافت کنید.

در ادامه موسسه حقوقی ثبت کریم خان شرایط اخذ کارت بازرگانی را برای شما توضیح می دهد.

 

شرایط اخذ کارت بازرگانی

الف)اشخاص حقیقی:

 1. داشتن حداقل 24 سال تمام
 2. داشتن محل کسب
 3. داشتن حداقل سه سال سابقه کار در امور بازرگانی یا داشتن مدارک تحصیلی در رشته تجارت با ارائه مدرک مثبته که به گواهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران رسیده باشد.
 4. آشنایی به ضوابط و مقررات گمرکی،پولی،مالی و اداری کشور و مقررات تجارت خارجی
 5. داشتن صلاحیت مالی،اخلاقی و اجتماعی با تایید یکی از بانک های طرف معامله و ارائه برگ عدم سوء پیشینه
 6. داشتن سرمایه مناسب با رشته فعالیت و یا داشتن سرمایه و اعتبار بانکی
 7. داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه اظهارنامه ثبتی
 8. سپردن تعهد در خصوص تبعیت از سیاست کلی وزارت بازرگانی و رعایت کامل ضوابطی که در زمان های خاص از جانب دولت و یا وزارت بازرگانی از نظر تعیین خط مشی سیاست بازرگانی و ممنوعیت ورود و صدور کالا اعلام شود.
 9. سپردن تعهد مبنی بر استفاده سالم امور تجاری از کارت بازرگانی

شرایط اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی غیر ایرانی

 1. داشتن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر به استثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت
 2. داشتن پروانه کار و اقامت معتبر
 3. عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور(در برخی مواقع که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی الزامی باشد،وزارت بازرگانی می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام کند).

براساس ماده 7 آیین نامه ذکر شده ،اشخاص ذیل مجاز به اخذ کارت بازرگانی نیستند.

 • الف-اشخاصی که به دلیل ارتکاب به جنحه جنایت براساس حکم قطعی از مراجع قضایی از کل و یا قسمتی از حقوق اجتماعی محروم شده اند.
 • ب-ورشکستان به تقصیر و تقلب و همچنین ورشکستگان در حال موقت که امور آن تصفیه نشده باشد.
 • ج-افرادی که فساد اخلاق داشته و یا سوءاستفاده کرده باشند.
 • تذکر:چنانچه تخلفی صورت گرفت هر یک از شرایط فوق و ارائه اسناد خلاف واقع،کارت بازرگانی دارنده آن ابطال و مراتب به سازمان های مربوطه اعلام خواهد شد.

ب)اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی و موسسات تولیدی که در ایران ثبت شده اند ، باید این شرایط را رعایت کنند تا بدین واسطه بتوانند اقدام به اخذ کارت بازرگانی در شهرستان ها کنند.

1-شرکت های متقاضی کارت بازرگانی میبایست شرایط گفته شده در مطلب فوق را داشته باشند.

 • تبصره1-ارائه پروانه کار و اقامت معتبر از مراجع مربوطه برای اتباع خارجی
 • تبصره 2-تایید صلاحیت مدیران خارجی بواسطه سفارتخانه کشور متبوعشان
 • تبصره 3-چنانچه برای مدیران عامل شرکت های خارجی که در ایران ثبت شده اند کارت بازرگانی صادر می گردد که متقابلاَ کشور متبوع آنان این حق را برای ایرانیان قائل شود.

در ادامه موسسه حقوقی ثبت کریم خان در خصوص مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد.

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

 1. اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها
 2. اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد.
 3. شش قطعه عکس شش در چار جدید و پشت نویسی شده
 4. اصل و فتوکپی کارت ملی و شناسنامه-حداقل سن 23 سال تمام-
 5. اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
 6. اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی –حداقل مدرک تحصیلی دیپلم می باشد-
 7. اصل سند مالکیت شش دانگ و در صورت اجاره بودن محل،اجاره نامه کد دار در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری
 8. گواهی از گمرک اعمال ماده 7 عدم مبادرت به قاچاق با معرفی اتاق
 9. اخذ کد اقتصادی
 10. خرید تمبر بحساب دارایی
 11. اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی با معرفی اتاق
 12. ارائه فیش های پرداختی بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی
 13. ارائه وکالتنامه رسمی در صورت داشتن وکیل

مدارک اولیه مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی حقوقی

 1. اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از ادره ثبت شرکت ها
 2. اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی -با معرفی اتاق-
 3. اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد.-با معرفی اتاق-
 4. خرید تمبر بمبلغ 100.000 ریال بحساب دارائی واحد صدور قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود.
 5. کد اقتصادی
 6. گواهی گمرک اعمال ماده 7 عدم مبادرت به قاچاق-با معرفی اتاق-
 7. شرکت های سهامی خاص:ارائه کپی و اصل اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام ؛شرکت های با مسئولیت محدود:ارائه کپی و اصل تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکتنامه رسمی
 8. کپی و اصل اساسنامه شرکت
 9. کپی و اصل روزنامه رسمی در مورد تاسیس و کلیه تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات ذکر شده باشد.
 10. اصل و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه(حداقل سن 23 سال تمام)
 11. اصل و فتوکپی کارت ملی عکسدار
 12. اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی-حداقل مدرک تحصیلی دیپلم می باشد-
 13. شناسه ملی شرکت
 14. شش قطعه عکس شش در چهار(جدید،تمام رخ،پشت نویسی شده)
 15. اصل و فتوکپی سند مالکیت شش دانگ و در صورت اجاره بودن محل،اجاره نامه کد دار بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری منطبق با بند 1-1-4دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته فعالیت و کسب و کار تجاری باشد.
 16. ارائه قبض فیش های پرداختی بنام اتاق های بازرگانی نزد بانک ملی
 17. اصل وکالتنامه رسمی در صورت داشتن وکیل
 • تذکر:متقاضی میبایست طی مدت یک ماه اقدام به تکمیل مدارک نماید.در غیر این صورت درخواست متقاضی کان لم یکن به حساب می آید.
 • نکته : متقاضی می بایست در کلیه مراحل پذیرش و تحویل کارت حضور داشته باشد.

برای دریافت کارت بازرگانی،باید قبل از هر چیز وارد سایت اتاق بازرگانی شده و درخواست خود را ثبت کنید.برای این منظور، متقاضی میبایست پس از واردن شدن به سامانه اطلاعات خود را وارد کند و با تکمیل اطلاعات داخل فرم،مدارک لازم را در سامانه وارد کنید.سپس در صورت عدم نقص در اطلاعات وارد شده از طریق پیامک و یا پست الکترونیکی به شخص متقاضی اطلاع داده می شود تا به همراه مدارک برای تکمیل مراحل ثبت نام به اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی و یا اتاق تعاون مراجعه کند.
در ادامه ثبت کریم خان چند نکته را به شما یادآور می شود.

 • هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند بیش از یک کارت بازرگانی داشته باشد و در صورتی که بخواهد از شهرستان دیگری اقدام به اخذ کارت بازرگانی کند پیش از این میبایست کارت بازرگانی خود را در محلی که کارت صادر شده است صادر کند.
 • در صورتی که متقاضی در شهرستانی باشد که اداره کل بازرگانی در آن شهرستان نباشد مدارک لازم را و یا بواسطه فرمانداری به نزدیکترین محل اداره کل بازرگانی ارسال خواهد کرد.
 • شرکت های تولیدی که در شهرستان ها مدیر شعبه مستقل داشته باشند مدیر شعبه مستقل می تواند درخواست کارت بازرگانی کند.
 • برای هر واحد ملکی تنها یک کارت بازرگانی صادر می شود.
 • متقاضی میبایست الزاماً در کلاس توجیهی داشته باشد.
 • کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی مجاز به دریافت کارت بازرگانی نمی باشند.

“ثبت کریم خان با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب آماده ی پاسخگویی به کلیه ی سوالات شما عزیزان در زمینه های ثبتی و حقوقی نظیر ثبت شرکت،ثبت طرح صنعتی،ثبت علامت تجاری،اخذ کارت بازرگانی ،تمدید کارت بازرگانی،ابطال کارت بازرگانی و… می باشد”.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *