شرکت نسبی مختص قانون ایران است این نوع شرکت در اروپا وجود ندارد و در صورتی که به شکل دیگری ترجمه شود با شرکت مسئولیت محدود اشتباه خواهد شد این شرکت با عقد شرکت در قانون مدنی ایران مطابقت دارد یعنی اگر شرکت مدنی با جنبه غیرتجاری ایجاد شود الزاماً میبایست به صورت نسبی درآید زیرا با اصول فقه اسلامی مطابقت دارد.

ماده ۱۸۳ قانون تجارت شرکت نسبی را چنین تعریف نموده است :

” شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به‌نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته.”

شرایط انتخاب اسم شرکت نسبی

براساس ماده ۱۸۴ قانون تجارت : ” در اسم شرکت نسبی عبارت (‌شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء باید ذکر شود – در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی‌تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل (‌و شرکاء) (‌و برادران) ضروری است.”

شرایط تشکیل شرکت نسبی

ماده ۱۱۸ قانون تجارت می گوید : شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌ شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم ‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.”
همچینین براساس ماده ۱۲۲ قانون تجارت : ” در شرکت های تضامنی اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم‌الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکاء تقویم شود.”

تحویل آورده های غیرنقدی در شرکت های تضامنی و نسبی مانند با مسئولیت محدود با تراضی تمام شرکا صورت می پذیرد و در این شرکت هم ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری الزامی نمی باشد. در شرکت های تضامنی و نسبی، سرمایه نقدی تعهد شده برای شرکت حتماَ میبایست با پول پرداخت شود و پرداخت توسط سفته یا چک پرداخت به شمار نمی رود مگر آن که سفته یا چک، نقد شده به حساب شرکت واریز شود.

بنابراین شرایط تشکیل شرکت به شرح ذیل است :

 1. کل سرمایه نقدی شرکت تادیه شده باشد.
 2. کل سهم الشرکه غیرنقدی قبلاَ به تراضی تمام شرکاء ارائه شده باشد.

شرکت نسبی که از جمله شرکت های اشخاص است که قوانین آن شبیه شرکت تضامنی است.با توجه به ماده ۱۸۵ قانون تجارت که ماده ۱۲۰ همان قانون را مجری در شرکت های نسبی دانسته است شرکاء میبایست حداقل یک نفر را از میان خود یا از خارج به سمت مدیری تعیین کنند تا اداره شرکت را به عهده بگیرد که البته با به کار بردن کلمه ” لااقل ” به نظر می رسد انتخاب بیش از یک مدیر مجاز می باشد.

ماده ۱۳۲ قانون تجارت : ” اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه ی شرکاء کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است “.

اما ماده های ۱۳۲ و ۱۳۳ قانون تجارت در خصوص ضررهای وارده به شرکت قاعده عکس را مقرر نموده که در صورتی که در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کاهش یابد تا زمانی که این کمبود جبران نشده تادیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع می باشد. در این صورت جز در مورد استثنایی، هیچ یک از شرکاء را شرکت نمی تواند به تکمیل سرمایه ای که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را مجبور نماید بیش از آن چه که در شرکت نامه تعیین شده است به شرکت سرمایه دهد.

ماده ۱۳۲ قانون تجارت : ” اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشرکه کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است.”

ماده ۱۳۳ قانون تجارت : ” جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمی‌تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را‌مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد.”

ماده ۱۸۵ قانون تجارت : ” دستور ماده ۱۱۸ – ۱۱۹ – ۱۲۰ – ۱۲۱ – ۱۲۲ – ۱۲۳ در مورد شرکت نسبی نیز لازم‌الرعایه است.”

‌ماده ۱۱۸ قانون تجارت : ” شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌ الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.”

‌ماده ۱۱۹ قانون تجارت : ” در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم‌ الشرکه بین شرکاء تقسیم می‌ شود مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.”

‌ماده ۱۲۰ قانون تجارت : ” در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند.”

‌ماده ۱۲۱ قانون تجارت : ” حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده.”

‌ماده ۱۲۲ قانون تجارت : ” در شرکتهای تضامنی اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم ‌الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکاء تقویم شود.”

‌ماده ۱۲۳ قانون تجارت : ” در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء.”

با عنایت به ماده ۱۸۵ قانون تجارت که ماده ۱۱۹ قانون تجارت را مجری در شرکت های نسبی دانستند منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می گردد مگر آن که شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر دانسته باشد که با این اوصاف میان شرکت نسبی با شرکت تضامنی از این بابت تفاوتی وجود ندارد.

در آخر ثبت کریم خان مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی را به شما ارائه می دهد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی

 1. دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
 2. دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
 3. دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
 4. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت
 5. اصل مجوز فعالیت از مراجع مربوطه در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
 6. کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
 7. اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل
 8. دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
 9. دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
 10. اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

به این نکته مهم توجه داشته باشید که براساس قانون : ثبت شرکت به عنوان اقدام نهایی تاسیس شرکت زمانی صورت می پذیرد که براساس ماده ۱۹۷ قانون تجارت به آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الا نتشار شود تا شرکت به رسمیت شناخته شود.

ماده ۱۹۷ قانون تجارت : ” در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.”

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *