شرایط تشکیل شرکت نسبی چیست ؟


شرکت نسبی مختص قانون ایران است این نوع شرکت در اروپا وجود ندارد و در صورتی که به شکل دیگری ترجمه شود با شرکت مسئولیت محدود اشتباه خواهد شد این شرکت با عقد شرکت در قانون مدنی ایران مطابقت دارد یعنی اگر شرکت مدنی با جنبه غیرتجاری ایجاد شود الزاماً میبایست به صورت نسبی درآید زیرا با اصول فقه اسلامی مطابقت دارد.

ماده 183 قانون تجارت شرکت نسبی را چنین تعریف نموده است :

” شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به‌نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته.”

شرایط انتخاب اسم شرکت نسبی

براساس ماده 184 قانون تجارت : ” در اسم شرکت نسبی عبارت (‌شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء باید ذکر شود – در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی‌تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل (‌و شرکاء) (‌و برادران) ضروری است.”

شرایط تشکیل شرکت نسبی

ماده 118 قانون تجارت می گوید : شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌ شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم ‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.”
همچینین براساس ماده 122 قانون تجارت : ” در شرکت های تضامنی اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم‌الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکاء تقویم شود.”

تحویل آورده های غیرنقدی در شرکت های تضامنی و نسبی مانند با مسئولیت محدود با تراضی تمام شرکا صورت می پذیرد و در این شرکت هم ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری الزامی نمی باشد. در شرکت های تضامنی و نسبی، سرمایه نقدی تعهد شده برای شرکت حتماَ میبایست با پول پرداخت شود و پرداخت توسط سفته یا چک پرداخت به شمار نمی رود مگر آن که سفته یا چک، نقد شده به حساب شرکت واریز شود.

بنابراین شرایط تشکیل شرکت به شرح ذیل است :

 1. کل سرمایه نقدی شرکت تادیه شده باشد.
 2. کل سهم الشرکه غیرنقدی قبلاَ به تراضی تمام شرکاء ارائه شده باشد.

شرکت نسبی که از جمله شرکت های اشخاص است که قوانین آن شبیه شرکت تضامنی است.با توجه به ماده 185 قانون تجارت که ماده 120 همان قانون را مجری در شرکت های نسبی دانسته است شرکاء میبایست حداقل یک نفر را از میان خود یا از خارج به سمت مدیری تعیین کنند تا اداره شرکت را به عهده بگیرد که البته با به کار بردن کلمه ” لااقل ” به نظر می رسد انتخاب بیش از یک مدیر مجاز می باشد.

ماده 132 قانون تجارت : ” اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه ی شرکاء کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است “.

اما ماده های 132 و 133 قانون تجارت در خصوص ضررهای وارده به شرکت قاعده عکس را مقرر نموده که در صورتی که در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کاهش یابد تا زمانی که این کمبود جبران نشده تادیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع می باشد. در این صورت جز در مورد استثنایی، هیچ یک از شرکاء را شرکت نمی تواند به تکمیل سرمایه ای که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را مجبور نماید بیش از آن چه که در شرکت نامه تعیین شده است به شرکت سرمایه دهد.

ماده 132 قانون تجارت : ” اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشرکه کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است.”

ماده 133 قانون تجارت : ” جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمی‌تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را‌مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد.”

ماده 185 قانون تجارت : ” دستور ماده 118 – 119 – 120 – 121 – 122 – 123 در مورد شرکت نسبی نیز لازم‌الرعایه است.”

‌ماده 118 قانون تجارت : ” شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌ الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.”

‌ماده 119 قانون تجارت : ” در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم‌ الشرکه بین شرکاء تقسیم می‌ شود مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.”

‌ماده 120 قانون تجارت : ” در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند.”

‌ماده 121 قانون تجارت : ” حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقرر شده.”

‌ماده 122 قانون تجارت : ” در شرکتهای تضامنی اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم ‌الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکاء تقویم شود.”

‌ماده 123 قانون تجارت : ” در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء.”

با عنایت به ماده 185 قانون تجارت که ماده 119 قانون تجارت را مجری در شرکت های نسبی دانستند منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می گردد مگر آن که شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر دانسته باشد که با این اوصاف میان شرکت نسبی با شرکت تضامنی از این بابت تفاوتی وجود ندارد.

در آخر ثبت کریم خان مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی را به شما ارائه می دهد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی

 1. دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
 2. دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
 3. دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
 4. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت
 5. اصل مجوز فعالیت از مراجع مربوطه در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
 6. کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
 7. اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل
 8. دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
 9. دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
 10. اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

به این نکته مهم توجه داشته باشید که براساس قانون : ثبت شرکت به عنوان اقدام نهایی تاسیس شرکت زمانی صورت می پذیرد که براساس ماده 197 قانون تجارت به آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الا نتشار شود تا شرکت به رسمیت شناخته شود.

ماده 197 قانون تجارت : ” در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.”

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *