سرمایه نقدی و تعهدی و پذیره نویسی در شرکت سهامی عام


توضیحاتی در خصوص سرمایه نقدی و تعهدی و پذیره نویسی در شرکت سهامی عام

ثبت کریم خان در این مقاله در خصوص سرمایه نقدی و تعهدی و پذیره نویسی در شرکت سهامی عام توضیح می دهد. براساس ماده 6 برای تاسیس شرکت های سهامی عام موسسین میبایست حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد نموده و دست کم سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در حال تاسیس نزد یکی از بانک ها ودیعه کنند.به این ترتیب شرکتی که برای مثال با پنج میلیون ریال تاسیس می گردد میبایست سیصد و پنجاه هزار ریال به صورت نقدی سپرده وسپس آگهی برای دعوت سایر افراد منتشر کند.ممکن است بخشی از تعهد موسسین سرمایه غیر نقدی باشد در این صورت میبایست اصل آن با مدارک مالکیت در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی افتتاح حساب شده است ودیعه کند.

در مواردی که سرمایه به صورت تعهدی است میبایست از جانب موسسین پذیره نویسی به عمل آید. تعهد پرداخت یا پذیره نویسی براساس اعلامیه ای به عمل می آید که وفق ماده 9 نکات ذیل را شامل می شود :

 1. نام شرکت
 2. موضوع شرکت و نوع فعالیت هایی که شرکت برای آن تشکیل می گردد
 3. مرکز اصلی شرکت و شعبه های آن چنانچه که تاسیس شعبه مورد نظر باشد
 4. مدت زمان ثبت شرکت
 5. هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین، چنانچه همه یا بعضی از موسسین در کارهای مربوط به موضوع شرکت یا کارهای مشابه آن، سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار
 6. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن، به تفکیک و تعداد و نوع سهام در خصوص سرمایه غیر نقد(جنسی)، تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به گونه ای که بتوان از کمیت و کیفیت سرمایه غیر نقد اطلاع داشته باشد
 7. چنانچه موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند، تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل
 8. تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند
 9. ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن زمان برای تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام شده است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های مورد نیاز تا شروع فعالیت های شرکت
 10. چنانچه انجام موضوع شرکت از نظر قانون نیازمند موافقت مراجع خاصی باشد، ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی مرجع مربوطه
 11. قید کردن حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی میبایست بوسیله پذیره نویس تعهد گردد و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی به صورت نقدی پرداخت شود.
 12. قید کردن شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد میبایست به آن حساب واریز شود و معین کردن مهلتی که طی آن علاقمند می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند
 13. تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به همراه طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان، به مرجع ثبت شرکت ارائه شده است
 14. قید کردن نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین، منحصراَ در آن منتشر خواهد شد
 15. چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان

هر شخصی با سوء نیت به انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد ، اقدام کند محکوم به مجازات شروع به کلاهبرداری خواهد شد و در صورتی که اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد ، مرتکب در حکم کلاهبرداری بوده و محکوم به مجازات مقرر خواهد شد.

در ادامه موسسه حقوقی ثبت کریم خان در خصوص ورقه تعهد سهام و مندرجات آن توضیح می دهد.

ورقه تعهد سهام و مندرجات آن

بعد از آنکه اعلامیه پذیره نویسی به وسیله موسسین در جراید آگهی و یک نسخه از آن نیز نزد بانکی که اوراق تعهد سهام را به علاقمندان ارائه می دهد.افرادی که می خواهند سهام شرکت در شرف تاسیس را خریداری کنند طی مدت زمانی که در اعلامیه تصریح شده به بانک مراجعه و هر چند ورقه تعهد سهام که مایل باشند امضاء خواهند کرد و مبلغی را که به صورت نقدی باید پرداخت شود تادیه کرده و رسید دریافت خواهند داشت.

ورقه تعهد سهم باید شامل موارد ذیل باشد :

 1. نام ، موضوع ، مرکز اصلی و مدت شرکت
 2. سرمایه شرکت
 3. شماره و تاریخ مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن
 4. تعداد سهامی که تعهد می گردد و مبلغ اسمی آن و مقدار وجه نقدی که باید هنگام پذیره نویسی پرداخت شود.
 5. شماره حساب و بانکی که میبایست وجوه نقدی پذیره نویسان در آن تادیه گردد.
 6. مشخصات و نشانی کامل پذیره نویس
 7. تعهد پذیره نویس مبنی بر پرداخت مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد براساس اساسنامه شرکت .

اولین نسخه ورقه تعهد سهم که در دو نسخه صادر می گردد نزد بانک نگهداری خواهد شد و نسخه دوم که مبلغ دریافت شده در آن منعکس گردیده و توسط بانک مهر و امضا شده است به پذیره نویسی ارائه می گردد.این ورقه در دو نسخه تنظیم و با ذکر تاریخ به امضاء پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به پذیره نویسی ارائه می گردد.

تشکیل و ثبت شرکت

بعد از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی تعیین شده است و یا چنانچه مدت تمدید شده باشد پس از انقضای مدت تمدید شده موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه کلیه سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد شده و حداقل سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هر کدام از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسسین را دعوت خواهند نمود.

مجمع عمومی موسس بعد از رسیدگی و احراز پذیره نویسی تمامی سهام شرکت و تادیه مبالغ مورد نیاز و شور در خصوص اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را برمی گزیند و روزنامه کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بطور منحصر در آن منتشر خواهد شد معین خواهد کرد و سپس مدیران و بازرسان شرکت قبولی خود را به صورت کتبی اعلام می کنند و بعد از انجام امور پروسه ثبت شرکت آغاز خواهد شد.

برای ثبت شرکت طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که توسط همه موسسین امضا شده علاوه بر اظهارنامه ای در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارائه داده و رسید دریافت خواهد شد.

در صورت نیاز به هر گونه مشاوره ، در رابطه با تشکیل و ثبت شرکت سهامی با ما تماس حاصل نمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *