امتیاز به این مطلب

در شرکت مختلط دارایی یک یا چند شریک ضامن به همراه یک یا چند شریک با مسئولیت محدود و یا شرکای سهامی تشکیل می گردد.شرکت مختلط سهامی زمانی تشکیل می شود که تاجران نیاز به پول دارند و نمی خواهند قرض کنند و ترجیح می دهد با سرمایه داران شراکت کند.

انواع شرکت های مختلط

 1. شرکت مختلط سهامی
 2. شرکت مختلط غیر سهامی

در ادامه ثبت کریم خان در خصوص رکن تصمیم گیرنده شرکت مختلط سهامی صحبت می کند.

رکن تصمیم گیرنده شرکت مختلط سهامی

براساس ماده ۱۸۱ قانون تجارت : ” شرکت مختلط در موارد ذیل منحل میشود:

 • (الف) در مورد فقرات ١-٢-٣ ماده ٩٣.
 • (ب) بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد.
 • (ج) بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن.
 • (د) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن مشروط بر این که انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد.

در مورد فقرات (ب) و (ج) حکم ماده ٧٢ جاری است.”

ماده ۱۸۲ قانون تجارت :” هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و محکمه دلائل طرفـداران انحلال را موجه ببینـد حکم به انحلال خواهـد داد. همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شـرکاء ضامن به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلائل را موجه ببیند.”

همانگونه که در بخش فوق مشاهده می کنید در مواد ۱۸۱ و ۱۸۲ قانون تجارت، به مجمع عمومی این شرکت اشاره شده است.

بدین ترتیب مشخص می شود که مجامع عمومی شرکای شرکت مختلط سهامی، از اجتماع صاحبان سهم تشکیل می گردند ، و مجمع نخست، مجمع عمومی موسس است و وظیفه اش، ارائه سهم الشرکه غیرنقدی، تصویب اظهارنامه جهت تقدیم به اداره ثبت شرکت ها و انتخاب هیات نظار می باشد. ( ماده ۴۱ قانون شرکت های سهامی منسوخه )

طبق ماده ۱۶۹ قانون تجارت : ” در شـرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به شـرکت در آن نشـر می گردد به اطلاع صاحبان سـهام برسد در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغی اسـمی سـهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سـهم و تعداد سـهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود. در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد. “

براساس ماده ۱۷۰ قانون تجارت : ” در شرکتهای سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده ١۶٩ منتشر و در آن قید شود که صاحبان سـهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سـهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیسـت روز باشـد به مراکزی که از طرف شـرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند. برای صاحبان سـهام با نام گواهی نامه های حق خرید باید توسط پسـت سفارشی ارسال گردد. “

لازم به ذکر است که مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل می شود. شرکای سهامی که حق نظارت فردی بر امور شرکت را ندارند، این حق را توسط نمایندگان خود که در مجمع عمومی انتخاب می کنند ، تامین می کنند.اگر مجمع عمومی مجاز به انحلال شرکت یا تغییر اساسنامه نباشد ، از آن جایی که شرکت مختلط سهامی شرکا ضامن هم دارد ، و با توجه به مقررات شرکت های تضامنی، رضایت همه آن ها اهمیت دارد.قبل از هر چیز مجمع عمومی بنابر قانون شرکت های سهامی رای دهد و شرکای ضامن هم آن را تایید کنند .شرایط تشکیل و حد نصاب تصمیم گیری در این مجامع براساس قانون تعیین می گردد.

رکن اداره کننده شرکت مختلط سهامی

اگر چه شرکت مختلط سهامی مجمع عمومی دارد ، ولی این مجمع مسئول انتخاب مدیران شرکت نمی باشد. بلکه براساس ماده ۱۶۴ قانون تجارت : ” مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکا ضامن است “.

دلیل وضع این قانون این است که شرکای ضامن دیون مازاد سرمایه را پرداخت می کنند و به همین سبب جانب احتیاط را بیشتر نگه می داند.اگر شریک ضامن یک نفر باشد ، مدیریت را به تنهایی بر عهده می گیرد و اگر شرکای ضامن چند نفر باشد بنا بر دستور اساسنامه یک نفر بعنوان مدیر انتخاب می شود که نام وی در اساسنامه قید خواهد شد و به دلیل اینکه موافقت شرکا برای تغییر اساسنامه شرط است پس مدیر شرکت مختلط سهامی هیچ گاه عزل نخواهد شد.

حقوق، وظایف، اختیارات و میزان مسئولیت مدیران در این نوع شرکت مثل مقررات شرکت های تضامنی می باشد. زیرا مدیران شرکت شرکای ضامن می باشند.در صورتی که مدیر شرکت مختلط سهامی بخواهد استعفا دهد قبل از هر چیز مجمع عمومی صاحبان سهام باید این استعفا را تایید کند.شایان ذکر است ، اگر مدیریت شرکت مختلط سهامی فوت کرده یا دچار محجوریت شود ، شرکت خود به خود منحل می شود.

در ادامه این مقاله ثبت کریم خان در خصوص رکن کنترل کننده شرکت مختلط سهامی توضیح می دهد.

رکن کنترل کننده شرکت مختلط سهامی

همان طور که در بخش فوق گفته شد اداره شرکت بر عهده شرکای ضامن است.براساس قانون شرکای سهامی حق دخالت در اداره شرکت را ندارند و تنها می توانند بر این امور نظارت کنند.بدین منظور یک هیئت سه نفره دارند که این سه نفر توسط مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب شده است.هیات نظار از میان شرکای شرکت انتخاب می شوند و ممکن است شریک ضامن جز آن ها باشد.

اولین هیات نظار یک سال است که در واقع این یک سال به صورت آزمایشی می باشد.تمدید اعضا براساس بند های اساسنامه انجام می شود که در برخی مواقع ممکن است هیئت نظار به صورت نامحدود و برای همیشه تعیین گردد.

در آخر ثبت کریم خان گزیده ای از مهم ترین وظایف هیئت نظار را به شما ارائه می دهد.

مهم ترین وظایف هیات نظار به قرار ذیل خواهد بود

 1. نظارت بر صحت به ثبت رسیدن شرکت
 2. رعایت حد نصاب مبلغ اسمی هر سهم که از ده هزار ریال بیشتر نباشد.
 3. نظارت بر تنظیم سهام بی نام به صورت سند در وجه حامل
 4. دقت در دفاتر و صندوق و تمامی اسناد شرکت
 5. گزارش موارد سوء و بی نظمی در تنظیم محاسبات و صورت دارایی شرکت در صورت مشاهده
 6. دعوت از مجامع عمومی برای انحلال شرکت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *