رئیس بنگاه یا شرکت تجاری مکلف به رعایت چه اموری است ؟


در این مقاله موسسه ثبتی و حقوقی ثبت کریم خان در خصوص اموری که رئیس بنگاه یا شرکت تجاری موظف به رعایت آن هستند صحبت می کند.

اموری که رئیس بنگاه باید رعایت کنند

طبق ماده 16 قانون تجارت در نقاطی که وزارت دادگستری لازم بداند دفتری به نام دفتر ثبت تجاری تشکیل می دهد و هدف از تاسیس چنین دفتری این می باشد که کارهای تجاری تحت نظم و انتظام و ضوابطی باشد و برای این منظور اسم تجار و نوع فعالیت تجاری آن ها در دفتر یاد شده ذخیره می شود و تمامی تجار چه ایرانی و چه غیر ایرانی میبایست در زمانی که معین شده نام خود را در آن دفتر به ثبت برسانند و در صورت تخلف به جزای نقدی از 200 ریال تا 2000 ریال محکوم می گردند و البته کسبه جزء از انجام این اعمال یعنی ثبت اسم خود معاف هستند.

 

هر بازرگان یا رئیس بنگاه بازرگانی و یا شرکت تجاری که نام خود را در دفاتر ثبت تجاری و اظهارنامه تنظیم می کند میبایست این موارد را رعایت کند :

  1. در سرلوحه کاغذهای تجاری و صورت حساب های فروش و یادداشت ها و برگ های سفید و هر نوع اسناد و مطبوعات تجاری که استفاده می کند عنوان تجاری و شماره ثبت دفتر را ذکر کند.
  2. هر گونه تغییری که در مفاد بندهای اظهارنامه بندهای اظهارنامه انجام گیرد طی سه روز آن تغییرات را در سه نسخه تهیه و به دفتر ثبت تجاری محل بفرستد تا در سوابق منعکس و مراتب به وزارت بازرگانی اعلام شود در صورتی که متوقف یا منحل شود نیز به همین ترتیب میبایست مبادرت کند.
  3. چنانچه مرکز اصلی شرکت یا شعبه آن و یا تجارتخانه و یا بنگاه تغییر پیدا کند باید چگونگی آن به متصدی دفتر ثبت تجاری اعلام گردد تا آن تغییرات را در سوابق بنویسد و گواهی مربوط به اطلاعات مورد نیاز را به اظهارکننده ارائه دهد تا بتواند آن را در دفتر ثبت تجاری جدید به ثبت برساند.
  4. در صورت فوت تاجر یا رئیس بنگاه یا مدیر شرکت، قائم مقام او میبایست حداکثر تا شش ماه مراتب را به دفتر ثبت تجاری اطلاع دهد.
  5. قائم مقام یاد شده میبایست وضعیت شرکت یا تجارتخانه یا بنگاه را هم مشخص کند که بعد از فوت تاجر یا رئیس بنگاه هیئت مدیره چه تصمیماتی گرفته است. به این معنی که آیا شرکت منحل شده است یا این که عملیات وسیله و ارث یا قائم مقام قانونی آن ها تعقیب می شود.
  6. در صورت ادامه فعالیت، قائم مقام متوفی میبایست در دفتر ثبت تجاری محل حاضر شود و اطلاعات مورد نیاز را برای نوشتن در اظهارنامه به متصدی ارائه دهد.
  7. پس از این اقدامات متصدی دفتر ثبت تجاری علاوه بر ثبت تغییرات جدید یک نسخه از اظهارنامه را که دارای تغییرات می باشد به اظهارکننده و نسخه دیگر را به وزارت بازرگانی ارسال خواهد کرد.
  8. نظارت بر اجرای این موارد در تهران به عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به عهده ادارات ثبت محل است.
  9. شایان ذکر است که طبق بند ه تبصره قانون بودجه سال 1363 کل کشور حق الثبت و پلمپ دفاتر تجاری موضوع ماده 11 قانون تجارت به جز بهای تقاضانامه و اظهارنامه پلمپ به ازاء هر یکصد صفحه دفتر تجاری دویست ریال کسر صد صفحه اول و حداقل حق الثبت بکصد صفحه دویست ریال محاسبه می گردد و طبق قانون وصول بعضی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تصویب شده در تاریخ 28 / 12 / 73 هر صد صفحه به مبلغ ( 3500 ) ریال افزایش یافته است.

همکاران ما در ثبت کریم خان ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *