ذخیره قانونی و اندوخته احتیاطی در تعاونی


ذخایر تعاونی عبارت اند از : ” ذخیره قانونی ” و ” اندوخته احتیاطی ” که براساس بندهای 1 و 2 ماده 25 قانون بخش تعاونی معین گشته است . هم اکنون طبق مقررات بندهای 1 و 2 ماده 25 و تبصره های بند 1 آن ، در خصوص ذخایر ذکر شده توضیح بیشتری می دهیم :

ذخیره قانونی

ذخیره قانونی ، مجموع مبالغی می باشد که از سود خالص سالانه تعاونی به این عنوان برداشت می گردد درباره ذخیره قانونی این مطالب لازم به ذکر است :

 • مبلغی که از سود خالص سالانه تعاونی تحت عنوان ذخیره قانونی برداشت و به حساب مربوط منظور می گردد ، به میزان حداقل 5 درصد سود خالص سالانه می باشد.
 • این میزان حداقل یا بیشتر از آن ، هر سال به پیشنهاد هیئت مدیره و توسط مجمع عمومی عادی برا همان سال مالی تصویب می گردد.
 • ذخیره قانونی ، تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از سود خالص سالانه تعاونی، به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر آن نرسیده باشد، لازم است و پس از آن اختیاری می باشد.
 • تعاونی می تواند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار گیرد.
 • برداشت مبلغ مربوط به ذخیره قانونی از سود خالص سالانه تعاونی و منظور کردن آن به حساب ذخیره قانونی براساس درصدی که مجمع عمومی عادی معین کرده است ، همانند اجرای دیگر مصوبات این مجمع از وظایف هیئت مدیره و مدیر عامل می باشد؛ مراعات اجباری بودن ذخیره قانونی تا میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر تعاونی نیز بر عهده آن ها می باشد.

 

اندوخته احتیاطی

اندوخته احتیاطی، مجموع مبالغی می باشد که از سود خالص سالانه تعاونی، به این عنوان برداشت می گردد.درباره اندوخته احتیاطی، لازم است مطالب ذیل ذکر گردد :

 • مبلغی که از سود خالص سالانه تعاونی تحت عنوان اندوخته احتیاطی برداشت و به حسابی به همین نام منظور می گردد ، به اندازه حداکثر پنج درصد می باشد.
 • حداکثر ذکر شده یا کم تر از آن را هر ساله مجمع عمومی عادی به پیشنهاد هیئت مدیره برای همان سال مالی به تصویب می رسد.
 • چگونگی مصرف اندوخته احتیاطی با تصویب مجمع عمومی عادی معین می گردد.
 • هیئت مدیره و مدیر عامل میبایست مبلغ مربوط به اندوخته احتیاطی را به اندازه درصدی که مجمع عمومی عادی به تصویب رسانده است از سود خالص سالانه تعاونی برداشت و به حساب مربوط منظور کنند، همچنین مصرف اندوخته احتیاطی ، به گونه ای که این مجمع معین کرده است از اختیارات هیئت مدیره و مدیر عامل می باشد.
 • هیئت مدیره می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی از محل اندوخته احتیاطی مبلغی را به امور خیریه و عام المنفعه اختصاص دهد.

مقایسه ذخیره قانونی و اندوخته احتیاطی

 • ذخیره قانونی و اندوخته احتیاطی ، مبالغی می باشد که در هر سال مالی از سود خالص شرکت تعاونی برداشت و به حساب مربوط منظور می گردد.
 • مبلغی که به حساب ذخیره قانونی منظور می گردد، نباید از پنج درصد سول خالص سالانه کمتر باشد و مبلغی که به حساب اندوخته احتیاطی منظور می شود نباید از پنج درصد این سود بیشتر باشد.
 • میزان درصد مربوط به هر دو ذخیره را مجمع عمومی عادی به پیشنهاد هیئت مدیره برای همان سال مالی به تصویب می رساند.
 • برداشت و منظور کردن ذخیره قانونی و اندوخته احتیاطی، به میزانی که مجمع عمومی عادی برای هر یک از آن ها معین کند، بر عهده هیئت مدیره و مدیر عامل می باشد.
 • اختصاص دادن ذخیره قانونی، تا زمانی که مبلغ کل آن به اندازه یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت تعاونی نرسیده باشد، الزامی و بعد از آن اختیاری است ، اما برای اندوخته احتیاطی میزان خاصی تعیین نشده است.
 • تعاونی می تواند حداکثر نصف ذخیره قانونی را برای افزایش سرمایه خود مصرف می نماید .چگونگی مصرف اندوخته احتیاطی را مجمع عمومی عادی معین می کند و هیئت مدیره با تصویب مجمع عمومی عادی، می تواند مبلغی از اندوخته احتیاطی را به امور عام المنفعه و خیریه اختصاص دهد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *