ثبت شرکت چیست؟

ثبت شرکت چیست؟


ثبت شرکت چیست؟

بین اشخاص حقیقی و حقوقی در قلمرو مشخص ازعمل به قانون ها قراردادی تجاری منعقد می شود که ثبت شرکت نامیده میشود.متقاضیان به راحتی میتوانند در “ثبت کریم خان “شرکت خود را ثبت کنند.

ثبت شرکت چیست؟

برابر ماده 195 قانون تجارت ” ثبت تمامی شرکت های نام برده در این قانون اجباریست و مطابق عموم مقررات قانون ثبت شرکت ها است” به موجب قانون درج اسناد،ثبت شرکتنامه ها نیز الزامیست.

مادامی که هر گاه یکی از شرکت های تجاری مراحل مربوط به ثبت را انجام ندهد و به ثبت نرسند نه تنها صورت قانونی ندارد و درحالی که بر خلاف قانون بوده و مراجع قانونی توانایی جلوگیری از انجام فعالیت آن ها را دارند.

ثبت شرکت ، پیامدها مهمی از منظر شرکای شرکت و مراجعین بسیار حائز اهمیت است که به شرح زیر می باشد:

 1. ثبت شرکت سبب ایجاد گرایش بیشتری به همکاری و همچنین به شرکت اعتبار خاصی می بخشد.
 2. ثبت نمودن شرکت خود نوعی پیگیری است که مسئول آن انجام می دهند تا مشخص شود آیا برای این شخصیت حقوقی توجه های ممکنه و قوانین رعایت شده یا خیر.
 3. ازمنظر معامله کنندگان ثبت شرکت از درجه ای اهمیت بالایی برخورداراست که بدون اینکه به آن توجه کننده معامله نمی کنند.چون منعقد کردن قراردادهای بسیار مهم ملزم دانستن اینکه شرکت مذکور تا چه اندازه سرمایه دارد،اختیاران مدیران شرکت تا چه حد است ودراخر توانایی و قدرت شخص حقوقی به چه میزان است.ساختار تشکیل دهنده ی شرکت باید روزنامه های کثیرالانتشار چاپ گردد تا عموم درجریان کار این شرکت باشند،درحالی که در اکثر کشورها رایج است هر فرد خارجی حتی این که ظاهراَ ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از اطلاعات آن آگاهی پیدا کند.«مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها از جمله ایرانی و خارجی برای اکثریت آزاد و هر ذینفعی می تواند رونوشتی از گواهی ثبت آنها تهیه کند»طبق آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری در کشور ما این قانون تصویب شده است.
 4. زمانی که شرکت به صورت رسمی ثبت شود، باعث میشود قراردادهای که بین شرکا رسمی منعقد شده اجازه ندهد تا بعدها هیچ یک مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه و سایر تصمیمات ادعایی بی اطلاعی نمایند و یا اعتراضات که درباره ی اسناد غیر رسمی به آن ها وارد نمایند مراجعه کنند.

از دیگر فواید ثبت شرکت می توان به دریافت وام از نهادهای دولتی که جز بهترین امتیازات و اعتبارات است اشاره کرد همچنین حضور در مناقصات و مزایدات که سود قابل توجهی برای هر دو طرف دارد را امکان پذیر می کند.

مرجع صلاحیتدار جهت ثبت فعالیت های تجاری

” اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ” طبق طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب شهریور ماه 1340 وزارت دادگستری مرجع ذیصلاح برای ثبت فعالیت های تجاری می باشد.لازم به ذکر است اداره اشاره شده پیش ازاین با نام ” اداره ثبت شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات اداره کل ثبت ” درحال ثبت شرکت ها بود که پس از مصوبه مذکور به این اسم تغییر پیدا کرده است.

در ایران ، چه کسانی می توانند اقدام به ثبت شرکت نمایند؟

 1. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله ایرانی و خارجی توانایی ثبت شرکت در ایران دارند.
 2. هیئت مدیره،مدیر عامل و یا بازرسین شرکت نباید سوء پیشینه داشته باشند ولی اشخاص دارنده سوء پیشینه مانعی جهت ثبت شرکت ندارند نیست.
 3. اشخاص خارجی می توانند بدون داشتن شریک ایرانی به صورت 100% مالک در ایران شرکت ثبت نمایند.
 4. بدون وجود اشخاص حقیقی می توانند چند شرکت با هم شرکت مستقلی ثبت نمایند. به موجب بوجود آمدن اشتغال در ایران،سعی شده است تا این روند در ایران راحت طی گردد. (مدارک لازم گواهی ثبت شرکت+ کپی مدارک هویتی نمایندگان آن ها)

قانون ثبت شرکت ها

 1. اگرشرکتی که در ایران تاسیس شود و مرکزیت آن در ایران باشد ایرانی به حساب می آید
 2. شرکت های خارجی که در ایران به امور تجارتی یا صنعتی یا اداری برای فعالیت اقدام می کنند باید در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت شوند و اگر در زمانی که مراجع قضائی تعیین کرده اند حضور نداشته باشند به حکم دادگاه علاوه بر محکومیت مجازات نقدی از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری می شود.
 3. حق ثبت شرکت های ایرانی و خارجی به موجب قوانین و مقررات تعیین میشود.

ثبت شرکت های داخلی

براساس ماده 195 قانون تجارت ، ثبت تمامی شرکت های مذبور در این قانون ملزم به تابع کلیه مقررات قانون ثبت شرکت ها است.

براساس ماده 196 قانون تجارت اسناد و مکاتبات که برای به ثبت رسانیدن شرکت الزامیست درآئین نامه وزارت عدلیه تعیین شده بصورت مختصر در ذیل آماده است:

 1. شرکت نامه حاوی مشخصات شرکت
 2. اساسنامه
 3. صورتجلسه مجمع عمومی
 4. صورتجلسه انتخاب هیات مدیره و قبولی آنان
 5. رسید سرمایه

طبق ماده 197 ق.ت “درطی یک ماه اول تاسیس شرکت خلاصه شرکت نامه و پیوسته های آن وفق نظامنامه وزارت عدلیه اعلام خواهد شد”. ثبت درطی یک ماه اول تاسیس شرکت به انضمام خلاصه ای از شرکت نامه و پیوست های آن انتشار می آید”.آخرین اقدام جهت ثبت شرکت،صدور آگهی ثبت شرکت در روزنامه ی رسمی است.

ثبت شرکت های خارجی

روش ثبت شرکت مستقل خارجی درکشور ما شبیه ثبت شرکت داخلی است .تقاضایی ثبت باید به حضور اداره ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی برسد.تقاضانامه زمانی مورد قبول است که شرکت در کشورخود قانونی شناخته شده باشد.درمورد این موضوع ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها اشاره می کند «هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند ازطریق شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران اقدام نماید باید در کشور خود شرکت قانونی شناخته شده و به ثبت رسیده باشد. »

بنابراین شرکت خارجی وقتی در ایران می تواند به ثبت برسد که در کشور خود به صورت قانونی ثبت شده باشد و شرکت تقاضاکننده ثبت باید مدارک و دلایلی برای اثبات این امر ارائه دهند.شرکتی که درخواست ثبت می کند،باید نزد مرجع ثبت شرکت ها ثابت کند که در کشور خود قانونی است.این امر با ارائه ی مدارکی از مراجع ذیصلاح کشور مربوط که توسط مقامات کنسولی ایران در آن کشور تصدیق شده باشد،تصدیق می کند.

مادامی که شرکت خارجی قبل از انجام کارهای ثبت به عملیات تجاری اقدام کند از نظر قانون ،خاطی و طبق قوانین با برخورد میشود.

اسناد لازم برای ثبت

ماده ی 5 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها،مصوب 1310 تقدیم داشتن مدارک زیر را الزامی میدارد:

 1. اظهارنامه ی ثبت
 2. یک نسخه گواهی از اساسنامه ی شرکت
 3. یک نسخه گواهی از اختیارنامه ی نماینده عمده شرکت در ایران و یک نسخه گواهی از اختیارنامه هر یک از آن ها درحالی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد.
 4. داشتن جواز از وزارتخانه یا سازمان دولتی و یا یک نهاد انقلابی و یا موافقت یکی از وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران درصورتی شرکت خارجی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی تنطیم گردید علاوه بر اسناد ذکرشده باید موارد امتیاز نامه با به تایید وزارت امور خارجه حاکی بر درستی آن امتیازنامه هم ارائه شده باشد تمامی اوراق نام برده باید به فارسی تهیه شده و یا یک نسخه ترجمه گواهی از آن به فارسی پیوست شود.

کارشناس ثبت شرکت پس از دریافت اسناد فوق از اداره ی ثبت شرکت ها، ،اظهارنامه شرکت را پیگیری می کند.طبق ماده 6 نظامنامه ی مذکور،اظهارنامه موضوع بند 1 ماده 5 باید به فارسی نوشته شده،دارای نکات زیر باشد:

 1. نام کامل شرکت
 2. نوع شرکت از سهامی و ضمانتی-تضامنی-و مختلط و غیره
 3. مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
 4. تابعیت شرکت
 5. مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا
 6. آخرین ترازنامه شرکت،منوط بر اینکه قوانین درحال حاضر و یا عرف تجاری کشور شرکت و یا اساسنامه ی خود شرکت،انتشارترازنامه شرکت را تنظیم کند.
 7. در چه مکان و در چه زمانی و در نزد کدام مرجع ثبت،شرکت درخواست کننده،طبق قوانین مملکت اصلی خود درج شده است.
 8. شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران اقدام می کند.
 9. شعب آن در کدام یک از نقاط ایران باشد.
 10. چنانچه شرکت چند نماینده مستقل دارد،نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند.نماینده عمده شرکت در ایران چه کسی هست.
 11. اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که در ایران اقامت دارند و برای دریافت تمامی دستورات مربوطه به شرکت مورد اعتمادند.
 12. ضمانت به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین ترازنامه شرکت را در صورتی که ترازنامه نام برده مطابق فقره ششم این ماده انتشار باشد،به دایره ثبت شرکت ها بدهد.

براساس ماده 8 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها،هرگاه ثبت شعبه شرکت خارجی درنظر باشد، عرضه مدارکی  اجباری است.

مدارک اجباری ثبت شرکت شعبه شرکت خارجی

 1. اظهارنامه ثبت به فارسی
 2. نسخه گواهی سند ثبت خود شرکت در ایران
 3. نسخه گواهی از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است.

زمانی که درخواست ثبت شعبه همراه با درخواست ثبت خود شرکت به عمل آید،ارائه نسخه گواهی سند ثبت خود شرکت اجباری نخواهد.

تسلیم تصدیق ثبت

به موجب ماده 18 نظامنامه مذبور،”پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ثبت اسناد باید تاییدیه مبنی بر ثبت شرکت یا شعبه آن به درخواست کننده بدهد.تاییدیه نام برده باید به شرح زیر باشد:

 1. نام کامل شرکت
 2. نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
 3. مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
 4. تابعیت شرکت
 5. میزان سرمایه شرکت در زمان درخواست
 6. در چه امکان و درچه زمانی و پیش کدام مرجع صلاحیت دار شرکت درخواست کننده طبق مقررات کشور وی ثبت شده است.
 7. شرکت در چه زمینه ای صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران اقدام می کند.
 8. تاریخ ثبت
 9. امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی

زمانی که تاییدیه،مراجع به ثبت شعبه باشد،علاوه بر موارد نام برده شده،در تاییدیه نامه باید محل شعبه نیز اورده شود.

نشر ثبت شرکت

ماده 20 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها لازم می دارد:”در طی یکماه از زمان ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن،حیطه وظایف ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران به تعیین وزارت عدلیه چاپ شود:

 1. خلاصه اساسنامه ی شرکت
 2. نام نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و اسم همه ی نماینده ی مستقل که در ایران دارند.
 3. نام اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند
 4. نام شخص یا اشخاص که درایران اقامت دارند برای دریافت تمامی مکتوبات مربوطه به شرکت مورد اعتماد است.

براساس ماده ی 21 نظامنامه:”موارد نام برده در مطالب فوق باید در یکی از روزنامه های محلی نیز چاپ شود که شعبه ی شرکت در آن جا تاسیس شده و یا می شود و اگر در آن محل روزنامه نباشد،این انتشار باید در یکی از روزنامه های یومیه ی تهران و با ذکر اینکه مربوط به کدام شعبه است،انجام شود.انتشارات مذبور در این ماده نیز به وسیله دایره ی ثبت شرکت ها و به هزینه ی خود شرکت انجام شود.

“ثبت یک شرکت کاری آسان است هنگامی که تیم مجرب ما درموسسه حقوقی ثبت کریم شما را همراهی کنند.”

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *