ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

ثبت شرکت مختلط غیر سهامی


یکی از انواع شرکت های تجاری، شرکت مختلط غیر سهامی است که موسسه ثبت کریم خان در این مقاله به آن می پردازد.قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از خصوصیات حقوقی شرکت های سهامی،با مسئولیت محدود و تضامنی ،و ادغام برخی از این خصوصیات،تأسیس دو گونه شرکت مختلط را جایز به شمار است:
الف-شرکت مختلط سهامی
ب-شرکت مختلط غیر سهامی

ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

این گونه شرکت ها با حضور حداقل 2 شریک تاسیس می گردند. اما همیشه در شرکت های مختلط دو دسته سهامدار است که علی رغم دیگر گونه های شرکت های تجاری ،جایگاه و مسئولیت حقوقی برابری را دارا نیستند.

این شرکت به منظور امور تجاری تحت اسم مخصوصی میان یک یا چند شخص شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون منتشر نمودن سهام ایجاد می شود. در واقع به جهت ادغامی می باشد از شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود که دو گونه شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود داشته و شریک ضامن مسئول پرداخت تمامی دیون و تعهدات شرکت است.به موجب ماده ی 141 قانون تجارت :«شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی می باشد که جهت امور تجارتی در تحت نام مخصوص میان یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می گردد. »

 

شرکت مختلط غیر سهامی، نظیر شرکت های تجارتی دیگر ،از شخصیت حقوقی برخوردار می شود.به این مفهوم که تحت عنوان یک شخص حقوقی،قادر است تمامی حقوق و وظایف را داشته باشد که قانون جهت اشخاص قائل گردیده است.به استثنای حقوق و وظایفی که طبیعتاَ تنها انسان قادر است از آن ها بهره مند گردد.

تاسیس و ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

در تاسیس شرکت مختلط غیر سهامی موارد ذیل را مورد توجه قرار داد:

 1. نام شرکت که با اصطلاح شرکت مختلط و حداقل اسم یکی از شرکای ضامن می بایست ذکر گردد.
 2. تاسیس شرکت با تنظیم نمودن شرکتنامه صورت می پذیرد.تنظیم شرکتنامه میان شرکاء لازم بوده و با شرایطی که در قبل در خصوص تنظیم سایر شرکتها بیان گردید،فراهم می شود.
 3. ارتباط شرکاء بر اساس اساسنامه و شرکتنامه باشد.
 4. اداره ی شرکت با شرکای ضامن می باشد و حدود مسئولیت آنان همان گونه است که در شرکتهای تضامنی معین شده است.
 5. شریک با مسئولیت محدود در اداره نمودن شرکت مداخله ای نخواهد داشت.
 6. هر کدام از شرکای با مسئولیت محدود که برای شرکت معامله ای انجام نماید درباره تعهدات مرتبط با آن معامله به جهت شریک ضامن می باشد. مگر در مواردی که معین نموده باشد،این معامله را تحت عنوان وکالت از سوی شرکت صورت داده است.
 7. هر کدام از شرکای با مسئولیت محدود دارای حق کنترل امور شرکت بوده و قادرند از روی دفاتر و مدارک شرکت به منظور اطلاع خویش به تهیه ی چکیده ای اقدام کنند.
 8. هیچ یک از شرکاء با مسئولیت محدود در صورت عدم توافق دیگر شرکاء قادر نیستند کلیه یا بخشی از سهم الشرکه ی خویش را به شخص ثالثی واگذار کرده و وی را وارد شرکت کنند.
 9. چنانچه یک یا چند نفر از شرکای با مسئولیت محدود بدون اجازه ی شرکاء دیگر،حق خویش را به صورت کلی یا جزئی به شخص ثالث دیگری واگذار کند،آن فرد ثالث حق مداخله و جستجو و بازرسی در امور شرکت را نخواهد داشت.(مفاد مواد 141 الی 149 ق.ت)

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت

 1. یک نسخه گواهی از شرکتنامه
 2. یک نسخه گواهی از اساسنامه
 3. نام های شرکت یا شرکای ضامن که متصدی مدیریت می باشند.

پس از ثبت شرکت مختلط غیر سهامی،چکیده ای از شرکت نامه در روزنامه ی رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی می شود.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان آماده ی ارائه ی تمامی خدمات در کلیه ی امور ثبتی و حقوقی مانند ثبت انواع شرکت و ثبت برند است.شماره تماس 87146

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *