ثبت شرکت در مشهد

ثبت شرکت در مشهد


مراحل و شرایط ثبت شرکت در مشهد

مشهد ، دومین شهر بزرگ ایران می باشد و به عنوان پایتخت معنوی کشورمان محسوب می شود.از جمله منابع درآمدزایی این شهر، زرشک ، زعفران ، نبات ، خشکبار ،چرم صنعتی و صنعت فرش و هم چنین زائران حرم رضوی و توریست ها ،می باشند، در ذیل ثبت کریم خان جهت ثبت شرکت در مشهد در خصوص شهر مشهد توضیحاتی را تشریح می نماید.

 

ثبت شرکت در مشهد

از مهمترین شهرک های صنعتی می توان به شهرک گلبهار،بینالود،طوس،کاویان و از مهم ترین نیروگاه های مشهد می توان به نیروگاه فردوسی،نیروگاه طوس،اشاره نمود.از آن جهت که کارخانه ها و نیروگاه ها و شهرک های صنعتی بزرگی که در شهر مشهد وجود دارد،سازمان ها و شرکت های تجاری فراوانی در آن فعالیت می نمایند.

در صورتی که مایل به ثبت شرکت در مشهد مقدس می باشید، این مقاله ثبت کریمخان را تا انتها دنبال فرمایید.

به موجب ماده ی 20 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایرانفشرکت های تجاری به 7 نوع تقسیم می شوند:

1. شرکت سهامی 2. شرکت با مسئولیت محدود 3. شرکت تضامنی 4. شرکت مختلط غیر سهامی 5. شرکت مختلط سهامی 6. شرکت نسبی 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

به منظور تاسیس شرکت در نخستین گام می بایست نوع آن را مشخص نماییم.نوع شرکت تعیین کننده ی اهداف اعضا در آینده، زمینه فعالیت اشخاص ،میزان مسئولیت هر کدام از شرکا و تعداد اشخاص عضو و غیره می باشد.طبق تحقیقات انجام گرفته در خصوص تجارت،در بین شرکت های هفت گانه، شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی خاص جزء شرکت های پویا و مرسوم در تجارت و موضوعات بازرگانی به شمار می رود و مورد توجه بیشتری قرار گرفته است و شرکت های مختلط غیر سهامی،مختلط سهامی در زمینه تجارت و بازرگانی و موضوعات انتفاعی،از اهمیت چندانی برخوردار نبوده است،زیرا تعداد تمامی شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی که از تاریخ مصوب شدن قانون تجارت تا انتهای دهه 80 تشکیل شده اند به بیشتر از 30 عدد نمیرسد و تعداد زیادی از آنها به فاصله اندکی از تاریخ تشکیل، منحل گشته اند.همچنین باید اضافه نمود که شرکت های تعاونی معمولا به منظور رفاه حال شرکاء ایجاد شده و عملاَ جزء شرکت های تجارتی و انتفاعی به شمار نمی رود.

مطابق ماده ی 195 قانون تجارت :«ثبت تمامی شرکت های ذکر شده در این قانون الزامی و تابع جمیع قوانین ثبت شرکت ها است».

در ادامه ثبت کریم خان علاوه بر شرح مفصل در خصوص شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود در مشهد، به مراتب ثبت آنها می پردازد.

ثبت شرکت سهامی در مشهد

شرکت سهامی عبارت است از شرکتی که سرمایه ی آن به سهم تقسیم شده و مسئولیت سهامداران به ارزش اسمی سهام آن ها محدود می باشد.شرکت سهامی،بازرگانی به شمار می رود حتی اگر موضوع فعالیت آن بازرگانی نباشد.حداقل شرکأ در شرکت سهامی سه نفر است.شرکت سهامی را می توان در 2 گروه تقسیم نمود. گروه اول: شرکت هایی که بخشی از سرمایه را موسسین به وسیله ی فروش سهام به مردم تامین می نمایند که شرکت سهامی عام نام دارند. به این مفهوم که شرکت سهامی عام شرکتی می باشد که لااقل 51 درصد سهام آنها توسط بورس به عموم مردم واگذار می شود.در بورس تنها شرکت های سهامی عام،مورد پذیرش قرار می گیرند.گروه دوم :شرکت هایی که کلیه ی سرمایه ی آن در زمان تشکیل فقط به وسیله ی موسسین تامین می گردد که این نوع از شرکت ها ،سهامی خاص نام دارند.

تبصره :عبارت « شرکت سهامی عام » در شرکت های سهامی عام و عبارت «شرکت سهامی خاص» درشرکت های سهامی خاص ،لازم است پیش از نام شرکت یا پس از آن،بی هیچ فاصله ای با نام شرکت در تمامی اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به صورت روشن و خوانا ذکر گردد.حداقل سرمایه در شرکتهای سهامی عام پنج میلیون ریال و در شرکتهای سهامی خاص یک میلیون ،در زمان تاسیس می باشد.در شرکت های سهامی خاص، تمامی سهام شرکت در اختیار صاحبان سهام و اعضای هیئت مدیره که اسامی آنان در اساسنامه و مدارک شرکت قید گشته است می باشد و سایر اشخاص تنها هنگامی امکان برخورداری از سهام این شرکت ها را دارند که با تنظیم صورتجلسه ی ورود به شرکت و انتقال سهام ، قسمتی از سهام را به تصرف در آورند. (مواد 5-4-3-2-1 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت )

در ذیل ثبت کریمخان مدارک مورد نیاز به منظور ثبت شرکت سهامی خاص در مشهد را عنوان می دارد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص در مشهد

 1. تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص
 2. تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص
 3. تقدیم دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 4. فتوکپی شناسنامه برابر اصل شده کلیه ی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسان
 5. فتوکپی کارت ملی برابر اصل شده کلیه ی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسان
 6. چنانچه اعضاء هیئت مدیره یا صاحبان سهام از اشخاص حقوقی باشند تقدیم کپی آخرین روزنامه رسمی،شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت)و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی
 7. چنانچه شرکت دارای سهامدار خارجی باشد،برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی وضعیت نهاییی شرکت و نیز تقدیم اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی(اعم از حقیقی و حقوقی)
 8. تقدیم گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برای تمامی اعضا ی هیات مدیره و بازرسین شرکت از سوی تقاضا کننده ثبت شرکت(مراکز پلیس +10)
 9. ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه برای تمامی اعضای هیات مدیره،مدیر عامل و بازرسین شرکت بر این مبنا که شامل ممنوعیت های درج شده در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچ ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111و 126 قانون تجارت برای آنان به منظور عضویت در هیات مدیره و مدیر عاملی موجود نخواهد بود.در ذیل نمونه ای را از اقرار نامه به موجب همین بند می آوریم:
  نمونه متن اقرارنامه:کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
 10. ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسین در متن صورتجلسه بر این مبنا که هیچ نوع نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم نداشته و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیر عامل شرکت به صورت موظفی حقوق دریافت نمی کنند.چنانچه خلافی صورت بگیرد، مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح بخشی از قانون تجارت خواهد شد.تقدیم گواهی عدم سوءپیشنه کیفری تمامی اعضای هیات مدیره،مدیر عامل و بازرسین شرکت از سوی تقاضا کننده ثبت ضروری است.در زیر همین بند نمونه ای از اقرارنامه را می آوریم:
  نمونه متن اقرارنامه:بازرس(بازرسین)اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
 11. ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه
 12. ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه
 13. پرداخت فیش 40.000 ریال بعنوان هزینه
 14. ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت

در ادامه ثبت کریم خان به نحوه ی ثبت شرکت با مسئولیت محدود در مشهد مقدس می پردازد.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در مشهد 

شرکت با مسئولیت محدود عبارت است از شرکتی که میان دو یا چند نفر به منظور موضوعات تجارتی ایجاد گشته و هر کدام از شرکا ،بی آنکه سرمایه به سهم یا قطعات سهم تقسیم شده باشد،تنها به میزان سرمایه ی خویش در شرکت،در برابر قروض و تعهدات شرکت دارای مسئولیت می باشد.شرکتهای با مسئولیت محدود جهت اموری مانند آرایشی،بهداشتی،آشامیدنی ،مواد غذایی،خرید و فروش،صادرات و واردات و به صورت کلی تمامی اموری که لزومی به مشارکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی ندارد،مناسب هستند.

در نام شرکت می بایست عبارت (با مسئولیت محدود) حتما ذکر گردد و در صورت عدم درج عبارت مذکور،شرکت در برابر اشخاص ثالث شرکت تضامنی به شمار آمده و مطابق قوانین آن عمل خواهد شد.در نام شرکت نباید نام هیچ یک از شرکا ذکر شود، در غیر این صورت شریکی که نام وی در نام شرکت آورده شده است در برابر اشخاص ثالث ،دارای حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی می باشد .تاسیس شرکت با مسئولیت محدود زمانی امکان پذیر است که کلیه ی سرمایه ی نقدی تادیه و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و ارائه شود.لازم است در شرکت نامه میزان آورده های غیر نقدی هر یک از شرکاء صریحأ ذکر گردد.(مواد 97-96-95-94 قانون تجارت ، مصوب 13/2/1311) شرکت های با مسئولیت محدود از این نظر مفید می باشند که ،شرکت های سهامی معمولأ به سرمایه ی مهم و در نتیجه تعداد شرکای بیشتری نیاز دارند و به همین خاطر رعایت کلیه ی قوانینی که در مورد آنها وضع شده است از عهده ی افرادی که خواستار تعداد کمتری از شرکاء هستند،خارج می باشد اما در شرکت های با مسئولیت محدود از آن جهت که شرکاء معمولا روابط فامیلی یا دوستانه یا همکاری دارند،تا حدودی از رعایت این قیود آزاد می باشند.در کشورهای بیگانه نیز اگرچه گاهی در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء زیاد می باشد اما به طور معمول عدهه ی آنها اندک و محدود است.

شرکت نامه و اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

به غیر از تنظیم شرکت نامه میان شرکاء که الزامی می باشد،لازم است شرکت با مسئولیت محدود اساسنامه نیز داشته باشد.در قانون تجارت سخن صریحی جهت تنظیم شرکت نامه برای شرکت با مسئولیت محدود عنوان نداشته است.اما این موضوع به استناد ماده 97 قانون تجارت که می گوید”در شرکتنامه می بایست صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است” و نیز ماده 197 قانون ذکر شده که به صورت کلی در خصوص شرکت ها مقرر می کند که” در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد” می باشد.همچنین نظامنامه مذکور ماده 197،به نام “نظامنامه قانون تجارت” الزام می دارد که نسخه ای از شرکتنامه نیز به انضمام مدارک دیگر به منظور ثبت شرکت،به مرجع ثبت شرکت ارائه گردد که این امر به موجب تنظیم شرکتنامه میان شرکای شرکت با مسئولیت محدود امکان پذیر می باشد.

مطابق قانون ثبت اسناد و املاک،ثبت شرکتنامه اجباری بوده و همچنین به موجب نظامنامه مزبور،لازم است شرکت تجارتی طبق سند رسمی تشکیل گردد.معمولا موسسین شرکتنامه به شکل سند عادی میان خود تنظیم می نمایند و بعد ورقه ای را که عبارت”شرکت نامه رسمی” در بالای آن ذکر شده،از مرجع ثبت اخذ و بعذ از کامل نمودن به انضمام مدارک دیگر ،به مرجع مزبور ارائه می کنند.شرکت نامه ذکر شده در دفتر مخصوصی در مرجع ثبت ،به ثبت می رسد که این دفتر به عنوان دفتر ثبت سند دفترخانه رسمی می باشد و یا ثبت در آن،شرکتنامه رسمی می گردد. به این دلیل که مطابق آیین نامه مربوط”اداره ثبت شرکت ها در تهران و ادارات ثبت شرکت ها در شهرستان ها،در ثبت شرکتنامه قائم مقام دفترخانه های رسمی می باشد”.

لازم است در شرکت نامه میزان آورده های غیر نقدی هر یک از شرکاء صریحا ذکر گردد.شرکا،نسبت به مبلغی که در زمان تاسیس شرکت جهت سهم الشرکه های غیر نقدی مشخص گردیده ،در برابر اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی می باشند.مرور زمان دعاوی ناشی از قوانین مذکور ،ده سال از زمان تاسیس شرکت می باشد.

به غیر از شرکتنامه ،شرکت با مسئولیت محدود می بایست اساسنامه نیز داشته باشد.در قانون تجارت در خصوص اساسنامه نیز سخنی صراحتا عنوان نشده است.اما وجود آن از مواد مختلف مانند ماده 105 قانون تجارت، استناد می شود.اساسنامه شامل قوانین و نحوه ی عمل و سرمایه و موضوع و مدت شرکت می باشد و آشکار کننده قوانین مربوط به مجامع عمومی و اختیارات و وظایف مدیران،حداکثر شرکاء مورد نیاز جهت اتخاذ تصمیم و میزان حق رای همچنین میزان تنفع آنان از سود شرکت و … است و می توان گفت اساسنامه قراردادی می باشد نحوه ی اداره ی شرکت و روابط میان شرکاء و مدیران وشرکاء تابع در آن تعیین گشته است.

در اساسنامه می توان ذکر نمود که سرمایه اولیه شرکتبه وسیله ی پرداخت مبالغی به اقساط بعدی از سوی شرکا با پذیرش شریک جدید افزوده شده یا توسط برداشت از سرمایه کاهش یافته است.در این حالت می بایست حداقلی که تا آن میزان امکان کاهش سرمایه وجود دارد صریحا در اساسنامه مشخص گردد.کاهش سرمایه به کمتر از یک دهم سرمایه اولیه شرکت ممنوع می باشد.

در ذیل ثبت کریم خان مدارکی که به منظور ثبت شرکت با مسئولیت محدود در مشهد می بایست به مرجع ثبت ارائه گردد را عنوان می نماید:

 • تنظیم تقاضانامه در دو نسخه
 • تقاضانامه که در دو نسخه تنظیم میگردد
 • یک نسخه مصدق از شرکتنامه
 • یک نسخه مصدق از اساسنامه
 • نام ها و مشخصات مدیر یا مدیران شرکت و افرادی که دارای حق امضا می باشند
 • نوشته ای که توسط مدیر شرکت امضاء شده باشد که حاکی از پرداخت کلیه ی سرمایه نقدی و ارائه کلیه ی سرمایه غیرنقدی با مشخص نمودن مبلغ سهم الشرکه های غیرنقدی.

مراحل ثبت شرکت در مشهد

به منظور ثبت شرکت در مشهد می بایست در گام نخست با وارد شدن به سامانه ی اینترنتی http://irsherkat.ssaa.ir به طور غیر حضوری شرکت خود را ثبت نمایید.همچنین به غیر از پذیرش تاسیس شرکت،درخواست پلمپ دفاتر تجارتی،درخواست کد فراگیر،پیگیری درخواست،انصراف از درخواست ،به وسیله سامانه فوق امکان پذیر است و اشخاص به جای مراجعه ی حضوری به اداره ی کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری می توانند توسط سامانه ی اینترنتی مذکور اقدام کنند.علاوه بر موارد مذکور، دستیابی به آخرین اطلاعات در خصوص نحوه ی تنظیم درخواست ها و آخرین وضعیت صورت جلسه ی ابرازی ،مدارک لازم برای بخشنامه ها و شیوه نامه ی اجرایی ثبت شرکت ها و اطلاع رسانی های سریع و همچنین پیگیری پاسخ درخواست ثبت شرکت ها، توسط این سامانه ممکن می باشد.

جهت ثبت نام اینترنتی،در نخستین گام با اهتمام به نوع شخصیت حقوقی شرکت و به موجب با قانون تجارت،مدارک مورد نیاز به منظور ثبت هر شرکت را فراهم نموده و نام شرکت را که انتخاب آن از مراحل ابتدایی و لازم جهت ثبت شرکت است را،تعیین نمایید.پس از انتخاب نام شرکت ،کد رهگیری آن به شما ارائه می گردد.

در انتخاب نام شرکت لازم است به موارد ذیل دقت نماییم:

 1. از ریشه ی فارسی گرفته شده و از لغات لاتین و تکراری استفاده نشود.فرهنگ لغت برای بعضی کلمات،معادل به جایی را معیت کرده است.برای نمونه معادل فارسی آپارتمان، کاشانه و همچنین معادل تکنولوژی ،واژه ی فن آوری یا فن آوران می باشد.
 2. اعداد به شکل ریاضی به کار برده نشوند و می بایست با حروف نگاشته گردند.
 3. منافاتی با شئونات انقلاب اسلامی ایران و اخلاق حسنه نداشته و نام های منتخب نمی بایست با موازین و عرف جامعه مخالف باشد.
 4. کلیه ی نامهای تعیین شده برای شرکت لازم است حداقل 3 سیلاب یا نام خاص داشته باشند.در صورتی می توان از نام محل برای نام شرکت استفاده کرد که شرکت در همان محل و حوزه جغرافیایی ثبت گردد.

لازم به ذکر است نامهایی که مختص دولت می باشد،به کاربردن آنها جهت ثبت شرکت تنها زمانی امکان پذیر است که از مقام صلاحیت دار دولتی مجوز اخذ نموده باشند.بعضی از اشخاص حقوقی،ثبت نام پیشنهادی آنان وابسته به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است که تقاضا کنندگان پیش از تقدیم تقاضای ثبت تاسیس می بایست اقدام به دریافت مجوز نموده و آن را به مدارک خویش ضمیمه نمایند.نباید نام شرکت از پیش به وسیله ی فردی دیگر ثبت شده باشد.به طور نمونه چنانچه شرکتی به اسم یکتا به ثبت رسیده باشد،بعد از آن کسی امکان ثبت شرکتی با همین اسم را ندارد و لازم است نام شرکت خویش را به صورتی ارائه دهد که با نام شرکت پیشین به طور آشکار تفاوت داشته باشد. بنابراین چنانچه شرکت را در مکانی و با نامی به ثبت رساندیم ،امکان استفاده از آن نام یا اسمی مشابه که باعث سردرگمی مراجعین می گردد را نداریم.لذا می توانید به سایت www.ilenc.ir رجوع و اسم پیشنهادی را جستجو نمایید.دقت کنید که دو کلمه از اسم پیشنهادی با نامهای که سابقه دارند، می بایست تفاوت داشته باشد.اگر اسامی منتخب از بین نامها،عناوین و اصطلاحات باشد،امکان به کار بردن آن برای نام شرکت نمی باشد.

اشخاص حقوقی به مدت نامحدود می توانند از نام تایید شده استفاده نمایند.در صورتیکه اسم مورد تایید شخص حقوقی در زمان تاسیس یا تغییر ثبت نگردد ،فقط به مدت 3 ماه از تاریخ تایید نام دارای اعتبار خواهد بود.مهلت اعتبار نام در شرکت های سهامی عام 6 ماه از تاریخ تشکیل می باشد.نام شرکت به ثبت رسیده با رعایت تاریخ تقدم،به فردی اختصاص دارد که به اسم آن در مرجع ثبت شرکت ها ثبت گشته باشد.در این حالت سایر شرکتها حق انتخاب این اسم را دارا نخواهند بود.

بعد از مشخص نمودن اسم شرکت،می بایست زمینه فعالیت خویش را تعیین نمایید.موضوع شرکت آن چیزی می باشد که شرکت به منظور آن تشکیل گردیده است.می بایست موضوع شرکت دارای مشروعیت بوده و ضامن منافع عقلانی باشد در غیر این صورت از موضوعات ابطال شرکت خواهد بود.مدیران اجازه تجاوز از حد موضوع شرکت را ندارند و اکر از این حد تجاوز نمایند،مجازات قانونی نداشته و در صورت تفریط یا تعدی تمامی مدیران متضامناً در قبال خسارت صاحبان سهام دارای مسئولیت می باشند.

مرکز اصلی شرکت و آدرس درست آن را مشخص نمایید.آدرس و مرکز اصلی شرکت ،مرکز اداره ی آن می باشد که عموما مجامع عمومی در آن تشکیل و مدیران و بازرسین در آن مکان وظایف خود را انجام می دهند.مرکز اصلی شرکت که همان اقامتگاه شرکت می باشد از لحاظ ابلاغ اخطاریه ها و دادخواست ها و اوراق رسمی دارای اهمیت بوده و چنانچه شرکت به جز مرکز اصلی ،دارای مراکز دیگری جهت فعالیت های فنی یا غیره باشد ،از دیدگاه مقامات قانونی و اشخاص ثالث تنها مرکز اصلی مهم بوده و مراکز دیگر به مناسبات داخلی شرکت مربوط می باشد.همچنین در صورتی که شرکت شعبه یا شعباتی را دارا باشد که در اساسنامه ذکر شده باشد ،لازم است مکان آن ها مشخص گردد.

سرمایه ی شرکت را تعیین کنید: شرکت های تجاری به لحاظ سرمایه ی شان دارای اهمیت می گردنند.میزان حداکثری به منظور سرمایه مشخص نگشته و شرکا به هر میزان که بخواهند می توانند افزایش سرمایه دهند.مطابق ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 “سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد”به موجب قسمت اخیر همین ماده،میزان سرمایه هر یک از شرکت های سهامی بعد از تشکیل هم نباید از مبلغ تعیین شده در ماده مذکور کمتر شود.

معرفی نام شرکا:حداقل تعداد شرکا به شرح ذیل است:

 1. در شرکت های تضامنی-نسبی-محدود-مختلط غیر سهامی حداقل 2 نفر شریک
 2. در شرکت های سهامی خاص-مختلط سهامی حداقل 3 نفر شریک
 3. در شرکت های سهامی عام حداقل 5 نفر شریک
 4. در شرکت تعاونی حداقل 7 نفر شریک

سهام شرکا را مشخص نمایید:سرمایه در شرکت سهامی به قطعاتی به نام سهم تقسیم شده است.در نتیجه سهم قطعاتی است که از اجتماع آنها سرمایه را تشکیل می شود. ماده ی 24 اصلاحی قانون ، سهم اینگونه تعریف می نماید(سهم بخشی از سرمایه ی شرکت سهامی است که تعیین کننده ی میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد).باید در فرم مربوطه نامهای سهام داران قید گردد.با تعیین اسم هر کدام از اعضا معین می گردد که این شخص چه تعدادی از سهام را به خویش تخصیص نموده است.

معرفی شعبه های شرکت:چنانپجه شرکت دارای شعبه یا شعبات دیگری می باشد لازم است شعبات شرکت نیز معرفی شود.در صورتیکه هنوز از سوی صاحبان سهام جهت این امر تکلیفی معین نگشته باشد،تا مشخص شدن تکلیف شعب شرکت،موردی که به نداشتن شعب مربوط است را انتخاب کنید.

مدت فعالیت:مدت فعالیت مطابق اینکه محدود است یا نامحدود معین می گردد. امکان دارد شرکت به مدت محدودی مثلاَ5 یا 20سال تتاسیس گردد و همچنین امکان دارد به مدت نا محدودی باشد.چنانچه به مدت معین باشد لازم اسنت زمان آن مشخص شود و در نتیجه با رسیدن تاریخ و انقضا مدت، شرکت به خودی خود دچار انحلال می گردد.به موجب ماده ی 83 اصلاحی ، هر نوع تغییر در مفاداساسنامه ،تنها در مجمع عمومی فوق العاده عنوان می شود و مدت شرکت نیز از موارد ذکر شده در اساسنامه می باشد.به همین دلیل مجمع عمومی توانایی تمدید مدت و یا کاهش مدت آن با توجه ملاحظاتی را دارد.

بارگذاری اساسنامه ی شرکت در مشهد : اساسنامه وشرکتنامه ی شرکت ها دارای فرم های پیش فرضی می باشند که می بایست تکمیل شده و در سایت اداره ثبت شرکت ها بارگذاری گردند.

پس ازاینکه توسط سامانه پذیرش اینترنتی انجام شد و تاًییدیه ی پذیرش دریافت گردید، لازم است نسخه اصلی صورت جلسات تنظیم شده و ضمائم آن ها را به وسیله ی باجه های پست به طور سفارشی به نشانی مذکور در تاًییدیه ی پذیرش فرستاده شود.در صورت عدم مشاهده نقص توسط کارشناس،دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها از سوی مسئول اداره صادر می گردد و مدارک ثبت دفتر ثبت شرکت ها می گردد و تمامی مدارک ثبت شده توسط تمامی شرکا امضاء شده تطابق ثبت را با اصل شرکتنامه به تایید خواهند رساند.در نتیجه تقاضا کننده پیش نویس را به نزد مسئول دفتر می برد و مسئول دفتر نسبت به ثبت شرکتنامه و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها اقدام می کند . کارت شناسایی متقاضیان را دریافت نموده و آن را با مشخصات درج شده در شرکتنامه مطابقت می دهد. مسئول ثبت دفتر یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه را به موسسین ارائه می نماید و در صورت وجود سند مالکیت،آن را به مدیران تقدیم می دارد و نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که پرونده تشکیل داده اند، به منظور تحریر به اتاق تایپ می فرستد.آخرین گام برای ثبت شرکت در مشهد تحریر و صادر نمودن آگهی تاسیس شرکت است.لازم به ذکر است به منظور چاپ آگهی به مراجعه حضوری و یا پرداخت هزینه حق الدرج آگهی توسط ادارات پست و ثبت نیازی نمی باشد و کلیه ی مراحل ثبت آگهی در روزنامه رسمی کشور به طور اینترنتی و به وسیله ی پورتال روزنامه رسمی کشور به نشانی www.rrk.ir صورت می گیرد.متقاضیان می توانند هزینه حق الدرج آگهی خویش را به صورت غیر حضوری توسط همین سامانه بپردازند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *