معرفی شرکت تعاونی

شرکت تعاونی یکی از انواع شرکت های تجاری می باشد که هدف آن با دیگر شرکت هایی که تاکنون در مورد آن ها صحبت شده است متفاوت است، چون هدف و مقصود شرکت های سهامی عام و خاص و نسبی و غیره، فعالیت در راستای کسب سود و بهره برداری بیشتر می باشد، در صورتی که هدف اصلی شرکت تعاونی کمک به بهبود اوضاع اقتصادی و رفاه شرکاء و همچنین تامین نیاز های مخصوص آن ها می باشد. شرکت تعاونی شرکتی می باشد که میان اشخاص حقیقی، جهت فعالیت در امور مرتبط با تولید و توزیع و در راستای اهداف تصریح شده در قانون بخش تعاونی، تشکیل می گردد. مقصود اصلی از تشکیل این گونه شرکت ها کمک به بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکاء و رفع نیازهای مخصوص آن ها می باشد و بیشتر در مواقعی تشکیل می گردد که اوضاع اقتصادی آشفته و نامناسب باشد و قدرت خرید مردم به دلیل تورم و گرانی، کم باشد و بنابراین جهت ارائه ی خدمات و تولید و امکانات رفاهی، قشر کم درآمد جامعه را تحت پوشش خود قرار می دهد.

اگر قصد دارید شرکتی از نوع تعاونی به ثبت برسانید با مراجعه به ثبت شرکت کریم خان و اخذ مشاوره از وکلای مجرب این مجموعه می توانید شرکت مورد نظر خود را در کوتاه ترین مدت ثبت کنید.

لازم به ذکر است که در شرکت های مذکور به نفع مادی نیز به عنوان هدف و مقصود فرعی توجه می شود، زیرا همان گونه که بیان شد هدف اصلی آن ها کمک و ارائه ی خدمات مناسب نظیر دادن اجناس و اشیاء به صنف های مختلف می باشد، مثل شرکت های تعاونی کشاورزی که جهت تهیه ی بذر مرغوب و تهیه ی سموم و کود برای روستاییان و کشاورزانی که توان مالی آن ها خوب نیست تشکیل می گردد و یا شرکت های تعاونی که برای افراد کم درآمد جامعه با قیمت مناسبی مسکن تهیه می کند و یا شرکت های تعاونی که در همین راستا به کسبه ی جزء و دیگر افراد وام می دهد تا کسب و کار آن ها رونق یابد و یا شرکت های تعاونی که برای قشر بیکار که به دنبال کار هستند کار پیدا می کنند و بسیاری دیگر از این گونه شرکت ها.

تشکیل و اداره ی شرکت تعاونی

شرکت تعاونی یا در چهارچوب شرکت سهامی یا بر اساس قوانین و مقررات اساسنامه ی مصوب تشکیل می شود. چون در ماده ی 193 قانون تجارت مقرر شده است : ممکن است شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف بر طبق اصول شرکت سهامی یا مطابق با قوانین و مقررات خاصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل گردد.” اساسنامه ی شرکت تعاونی می بایست حاوی نام با قید کلمه ی تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه ی عملیات، مدت، مرکز اصلی، آدرس، میزان سرمایه، قوانین و مقررات مربوط به اعضاء، ارکان، مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه، حداقل و حداکثر اعضا به میزان سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و … باشد. در صورتی که اعضا دارای شرایط تعیین شده باشند قادر هستند به عنوان عضو، در شرکت فعالیت کنند و مطابق با اساسنامه حق نظارت در تمام امور شرکت را خواهند داشت.

تشکیلات شرکت تعاونی دارای سه رکن مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرس می باشد که ثبت شرکت کریمخان در این قسمت هر کدام از این ارکان را به صورت مجزا تشریح نموده است.

الف- مجمع عمومی

مجمع عمومی از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان آن ها تشکیل می گردد. این مجمع به دو صورت عادی و فوق العاده منعقد می شود. از جمله وظایف مجمع عمومی عادی می توان به انتخاب هیات مدیره و بازرس یا بازرسان، رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش های مالی و تصویب بودجه سالیانه و مشخص نمودن سیاست ها و خط مشی شرکت اشاره نمود. و تصمیم گیری در رابطه با افزایش یا کاهش سرمایه ی شرکت و انحلال شرکت از جمله وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده محسوب می گردند.

ب- هیات مدیره

هیات مدیره از بین اعضای شرکت (شرکاء) انتخاب می شوند که تعداد اعضای آن حداقل 3 و حداکثر 7 نفر می باشد. مسئولیت هیئت مدیره اداره ی امور تعاونی می باشد. از جمله وظایف و اختیارات آن می توان به اجرای مفاد اساسنامه، اجرای تصمیمات مجمع عمومی، تهیه ی صورت ها و گزارشات مالی جهت ارائه به مجمع عمومی، دعوت از مجامع عمومی و نظارت بر امور جاری و فعالیت های تعاونی و عزل و نصب و پذیرش استعفای مدیر عامل اشاره نمود.

ج-بازرس یا بازرسان

بازرس یا بازرسان شرکت که از طریق مجمع عمومی عادی انتخاب می گردد مسئول نظارت بر کارکرد هیات مدیره و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و اساسنامه می باشد. همچنین بازرس شرکت می بایست از فرآیند صحیح تهیه ی گزارش مالی و تهیه و تنظیم صورت های مالی شرکت اطمینان حاصل کند و گزارشی را تهیه نموده و به مجمع عمومی سالیانه تحویل دهد. همچنین بازرس موظف می باشد به شکایات احتمالی اعضا از روش مدیریت و عملکرد هیات مدیره رسیدگی نماید و می بایست نتیجه ی آن را به مجمع ارائه دهد.

ذخیره ی احتیاطی

مطابق با ماده ی 4 قانون شرکت های تعاونی، شرکت های مذکور ” می بایست به منظور جبران خسارت های احتمالی و گسترش عملیات خود در ابتدا بخشی از درآمد را که از پانزده درصد کمتر نباشد به عنوان ذخیره ی احتیاطی در ترازنامه لحاظ نموده و پس از آن نسبت به تقسیم سود سهام اقدام نماید. لحاظ نمودن این وجوه به حساب ذخیره تا هنگامی می باشد که جمع آن برابر با مجموع سرمایه ی شرکت طی سه سال اخیر شود.

معافیت

مطابق با ماده ی 5 قانون شرکت های تعاونی، شرکت های مذکور که بر اساس قوانین و مقررات تشکیل شده و اساسنامه ی آن ها توسط شورای عالی تعاون کشور تصویب می گردد، از پرداخت هزینه ی حق الثبت و تمبر سهام و مالیات بر درآمد معاف هستند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *